Zoznam minerálov H

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ha
Haapalait Haapalaite 2(Fe,Ni)S·1,6(Mg,Fe)(OH)2 II/C.23-30 Hexagonálna sústava
Hafnón Hafnon HfSiO4 VIII/A.09-20 Tetragonálna sústava
Hagendorfit Hagendorfite NaCaMn(Fe2+,Fe3+,Mg)2(PO4)3 VII/A.06-90 Monoklinická sústava
Haggertyit Haggertyite Ba[Fe2+6Ti5Mg]O19 IV/C.08-22 Hexagonálna sústava
Haidingerit Haidingerite Ca(HAsO4)·H2O VII/C.24-10 Rombická sústava
Haigerachit Haigerachite KFe3+3(H2PO4)6(HPO4)2·4H2O VII/C.21-30 Monoklinická sústava
Haineaultit Haineaultite (Na,Ca)5Ca(Ti,Nb)5(Si,S)12O34(OH,F)8·5H2O VIII/F.22-15 Rombická sústava
Hainit Hainite Na4Ca8(Ti,Zr,Mn,Fe)3Si8O28F8 VIII/C.12-15 Triklinická sústava
Haiweeit Haiweeite Ca[(UO2)2Si5O12(OH)2]·3H2O VIII/B.37-20 Monoklinická sústava
Hakit Hakite (Cu,Hg)3(Sb,As)(Se,S)3 II/C.11-70 Kubická sústava
Halit Halite NaCl III/A.02-30 Kubická sústava
Hallimondit Hallimondite Pb2(UO2)(AsO4)2 VII/E.08-20 Triklinická sústava
Halloyzit Halloysite Al2Si2O5(OH)4 VIII/H.25-40 Monoklinická sústava
Halotrichit Halotrichite FeAl2(SO4)4·22H2O VI/C.12-20 Monoklinická sústava
Halurgit Halurgite Mg2[B4O5(OH)4]2·H2O V/H.12-10 Monoklinická sústava
Hambergit Hambergite Be2BO3(OH) V/L.02-10 Rombická sústava
Hammarit Hammarite Pb2Cu2Bi4S9 II/E.30-30 Rombická sústava
Hanawaltit Hanawaltite Hg+6Hg2+(Cl,OH)2O3 III/D.06-12 Rombická sústava
Hancockit Hancockite (Ca,Pb,Sr)2(Al,Fe3+)3(SiO4)(Si2O7)O(OH) VIII/C.23-90 Monoklinická sústava
Hanksit Hanksite KNa22(SO4)9(CO3)2Cl VI/B.14-30 Hexagonálna sústava
Hannayit Hannayite (NH4)2Mg3(HPO4)4·8H2O VII/C.23-40 Triklinická sústava
Hannebachit Hannebachite 2CaSO3·H2O IV/K.05-10 Rombická sústava
Hapkeit Hapkeite Fe2Si I/A.12-35 Kubická sústava
Haradait Haradaite Sr4V4+4Si8O28 VIII/F.26-10 Rombická sústava
Hardystonit Hardystonite Ca2ZnSi2O7 VIII/C.02-40 Tetragonálna sústava
Harkerit Harkerite Ca24Mg8Al2(SiO4)8(BO3)6(CO3)10·2H2O VIII/B.31-60 Kubická sústava
Harmotóm Harmotome (Ba,Na,K)1-2(Si,Al)8O16·6H2O VIII/J.25-70 Monoklinická sústava
Harrisonit Harrisonite Ca(Fe2+,Mg)6(PO4)2(SiO4)2 VIII/B.22-75 Trigonálna sústava
Harstigit Harstigite Ca6MnBe4(SiO4)2(Si2O7)2(OH)2 VIII/C.21-10 Rombická sústava
Hartit Hartite C20H34 IX/B.02-50 Triklinická sústava
Hashemit Hashemite Ba(Cr,S)O4 VI/A.09-30 Rombická sústava
Hastingsit Hastingsite NaCa2(Fe2+4Fe3+)Si6Al2O22(OH)2 VIII/F.10-140 Monoklinická sústava
Hastit Hastite CoSe2 II/D.20-30 Rombická sústava
Hatchit Hatchite (Pb,Tl)2AgAs2S5 II/E.12-70 Triklinická sústava
Hatrurit Hatrurite Ca3SiO5 VIII/B.22-10 Trigonálna sústava
Hauckit Hauckite (Mg,Mn2+)24Zn18Fe3+3(SO4)4(CO3)2(OH)81 VI/D.04-50 Hexagonálna sústava
Hauerit Hauerite MnS2 II/D.17-60 Kubická sústava
Hauchecornit Hauchecornite Ni9Bi(Sb,Bi)S8 II/B.15-20 Tetragonálna sústava
Hausmannit Hausmannite Mn2+Mn3+2O4 IV/B.05-10 Tetragonálna sústava
Haüyn Hauyne (Na,Ca)4-8Al6Si6(O,S)24(SO4,Cl)1-2 VIII/J.11-30 Kubická sústava
Hawleyit Hawleyite CdS II/C.01-20 Kubická sústava
Hawthorneit Hawthorneite Ba[Ti3Cr4Fe4Mg]O19 IV/C.08-20 Hexagonálna sústava
Haxonit Haxonite (Fe,Ni)23C6 I/A.09-40 Kubická sústava
Haycockit Haycockite Cu4Fe5S8 II/C.04-20 Rombická sústava
Haynesit Haynesite (UO2)3(SeO3)2(OH)2·5H2O IV/K.11-25 Rombická sústava
Häggit Haggite V2O2(OH)3 IV/G.08-10 Monoklinická sústava
Håleniusit-(La) Haleniusite-(La) (La,Ce)OF III/A.08-25 Kubická sústava
He
Heazlewoodit Heazlewoodite Ni3S2 II/B.12-40 Trigonálna sústava
Hectorfloresit Hectorfloresite Na9(IO3)(SO4)4 VI/B.14-10 Monoklinická sústava
Hectorit Hectorite Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(OH)2 VIII/H.20-10 Monoklinická sústava
Hedenbergit Hedenbergite CaFeSi2O6 VIII/F.01-60 Monoklinická sústava
Hedleyit Hedleyite Bi7Te3 II/D.13-10 Trigonálna sústava
Hedyfán Hedyphane Ca2Pb3(AsO4)3Cl VII/B.39-140 Hexagonálna sústava
Hechtsbergit Hechtsbergite Bi2O(OH)(VO4) VII/B.30-03 Monoklinická sústava
Heideit Heideite (Fe,Cr)1+x(Ti,Fe)2S4 II/C.19-70 Monoklinická sústava
Heidornit Heidornite Na2Ca3B5O8(SO4)2Cl(OH)2 V/K.04-40 Monoklinická sústava
Heinrichit Heinrichite Ba(UO2)2(AsO4)2·10-12H2O VII/E.01-120 Tetragonálna sústava
Hejtmanit Hejtmanite Ba(Mn,Fe)2TiO(Si2O7)(OH,F)2 VIII/C.13-80 Monoklinická sústava
Heliofylit Heliophyllite Pb6As2O7Cl4 III/D.11-100 Rombická sústava
Hellandit-(Ce) Hellandite-(Ce) (Ca,REE)4Ce2(Al,□)2[Si4B4O22](OH)2 VIII/F.36-15 Monoklinická sústava
Hellandit-(Y) Hellandite-(Y) (Ca,REE)4(Y,Ce)2(Al,□)2[Si4B4O22](OH)2 VIII/F.36-10 Monoklinická sústava
Hellyerit Hellyerite NiCO3·6H2O V/D.01-40 Triklinická sústava
Helmutwinklerit Helmutwinklerite PbZn2(AsO4)2·2H2O VII/C.31-100 Triklinická sústava
Helvit Helvite Mn4Be3(SiO4)3S VIII/J.12-20 Kubická sústava
Hematit Hematite Fe2O3 IV/C.04-20 Trigonálna sústava
Hematofanit Hematophanite Pb4Fe3O8(OH,Cl) III/D.12-70 Tetragonálna sústava
Hematolit Hematolite (Mn,Mg,Al)15(AsO3)(AsO4)2(OH)23 VII/B.19-10 Trigonálna sústava
Hemihedrit Hemihedrite Pb10Zn(CrO4)6(SiO4)2F2 VIII/B.28-20 Triklinická sústava
Hemimorfit Hemimorphite Zn4Si2O7(OH)2·H2O VIII/C.08-10 Rombická sústava
Hemloit Hemloite (As,Sb)2(Ti,V,Fe,Al)12O23OH IV/C.23-10 Triklinická sústava
Hemusit Hemusite Cu6SnMoS8 II/C.09-10 Kubická sústava
Hendersonit Hendersonite Ca1,3V6O16·6H2O IV/G.12-30 Rombická sústava
Hendricksit Hendricksite K(Zn,Mg,Mn)3Si3AlO10(OH)2 VIII/H.11-100 Monoklinická sústava
Heneuit Heneuite CaMg5(PO4)3(CO3)(OH) VII/B.22-10 Triklinická sústava
Henmilit Henmilite Ca2Cu[B(OH)4]2(OH)4 V/G.09-20 Triklinická sústava
Hennomartinit Hennomartinite SrMn3+2Si2O7(OH)2·H2O VIII/C.10-15 Rombická sústava
Henritermierit Henritermierite Ca3(Mn,Al)2(SiO4)2(OH)4 VIII/A.08-160 Tetragonálna sústava
Henryit Henryite Cu4Ag3Te4 II/B.06-50 Kubická sústava
Henrymeyerit Henrymeyerite BaFe2+Ti7O16 IV/D.08-33 Tetragonálna sústava
Hentschelit Hentschelite CuFe2(PO4)2(OH)2 VII/B.08-50 Monoklinická sústava
Herbertsmithit Herbertsmithite Cu3Zn(OH)6Cl2 III/D.01-57 Trigonálna sústava
Hercynit Hercynite FeAl2O4 IV/B.01-20 Kubická sústava
Herderit Herderite CaBe(PO4)F VII/B.01-10 Monoklinická sústava
Herzenbergit Herzenbergite SnS II/C.17-10 Rombická sústava
Hessit Hessite Ag2Te II/B.05-40 Monoklinická sústava
Heterogenit-2H Heterogenite-2H CoOOH IV/F.07-30 Hexagonálna sústava
Heterogenit-3R Heterogenite-3R CoOOH IV/F.07-40 Trigonálna sústava
Heterolit Hetaerolite ZnMn2O4 IV/B.05-40 Tetragonálna sústava
Heteromorfit Heteromorphite Pb7Sb8S19 II/E.21-30 Monoklinická sústava
Heterozit Heterosite FePO4 VII/A.02-50 Rombická sústava
Heulandit-Ba Heulandite-Ba (Ba,Ca,K,Na,Sr)5Al9Si27O72·22H2O VIII/JX.00-00 Monoklinická sústava
Heulandit-Ca Heulandite-Ca (Ca,Na)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O VIII/J.23-10 Monoklinická sústava
Heulandit-K Heulandite-K (K,Na,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O VIII/J.23-08 Monoklinická sústava
Heulandit-Na Heulandite-Na (Na,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O VIII/J.23-06 Monoklinická sústava
Heulandit-Sr Heulandite-Sr (Sr,Na,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O VIII/J.23-12 Monoklinická sústava
Hewettit Hewettite CaV6O16·9H2O IV/G.12-40 Monoklinická sústava
Hexaferum Hexaferrum (Fe,Os,Ru,Ir) I/A.13-15 Hexagonálna sústava
Hexahydrit Hexahydrite MgSO4·6H2O VI/C.05-10 Monoklinická sústava
Hexahydroborit Hexahydroborite Ca[B(OH)4]2·2H2O V/G.10-20 Monoklinická sústava
Hexatestibiopanikelit Hexatestibiopanickelite (Ni,Pd)(Te,Sb) II/C.20-70 Hexagonálna sústava
Heyit Heyite Pb5Fe2+2(VO4)2O4 VII/B.34-10 Monoklinická sústava
Heyrovskýit Heyrovskyite Pb10AgBi5S18 II/E.29-20 Rombická sústava
Hi
Hiärneit Hiarneite (Ca,Mn,Na)2(Zr,Mn3+)5(Sb,Ti,Fe)2O16 IV/D.31-35 Tetragonálna sústava
Hibbingit Hibbingite (Fe,Mg)2(OH)3Cl III/D.01-15 Rombická sústava
Hibonit Hibonite (Ca,Ce)(Al,Ti,Mg)12O19 IV/C.08-30 Hexagonálna sústava
Hibschit Hibschite Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x, kde x=0,2-1,5 VIII/A.08-80 Kubická sústava
Hidalgoit Hidalgoite PbAl3(AsO4)(SO4)(OH)6 VII/B.35-70 Trigonálna sústava
Hieratit Hieratite K2SiF6 III/B.02-20 Kubická sústava
Hilairit Hilairite Na2ZrSi3O9·3H2O VIII/F.29-10 Trigonálna sústava
Hilgardit Hilgardite Ca2B5O9Cl·H2O V/K.04-10 Triklinická sústava
Hillebrandit Hillebrandite Ca6Si3O9(OH)6 VIII/F.18-100 Monoklinická sústava
Hillit Hillite Ca2(Zn,Mg)(PO4)2·2H2O VII/C.17-15 Triklinická sústava
Hingganit-(Ce) Hingganite-(Ce) Ce2Be2(SiO4)2(OH)2 VIII/B.29-80 Monoklinická sústava
Hingganit-(Y) Hingganite-(Y) Y2Be2(SiO4)2(OH)2 VIII/B.29-70 Monoklinická sústava
Hingganit-(Yb) Hingganite-(Yb) (Yb,Y)2Be2(SiO4)2(OH)2 VIII/B.29-90 Monoklinická sústava
Hinsdalit Hinsdalite (Pb,Sr)Al3(PO4)(SO4)(OH)6 VII/B.35-60 Trigonálna sústava
Hiortdahlit Hiortdahlite (Ca,Na,Y)3(Zr,Ti)Si2O7(F,O,OH)2 VIII/C.11-50 Triklinická sústava
Hisingerit Hisingerite Fe3+2Si2O5(OH)4·2H2O VIII/H.26-50 Monoklinická sústava
Hl
Hliník Aluminum Al I/A.03-05 Kubická sústava
Ho
Hockartit Hocartite Ag2FeSnS4 II/C.06-110 Tetragonálna sústava
Hodgkinsonit Hodgkinsonite MnZn2SiO4(OH)2 VIII/B.01-20 Monoklinická sústava
Hodrušit Hodrushite Cu8Bi12S22 II/E.04-40 Monoklinická sústava
Hoelit Hoelite (C14H8O2 IX/B.02-30 Rombická sústava
Hoganit Hoganite Cu(CH3COO)2·H2O IX/A.02-16 Monoklinická sústava
Hohmannit Hohmannite Fe2(SO4)2(OH)2·7H2O VI/D.01-50 Triklinická sústava
Hochelagait Hochelagaite (Ca,Na,Sr)Nb4O11·8H2O IV/D.06-50 Monoklinická sústava
Holdawayit Holdawayite Mn6(CO3)2(OH)7(Cl,OH) V/C.06-20 Monoklinická sústava
Holdenit Holdenite (Mn,Mg)6Zn3(AsO4)2(SiO4)(OH)8 VIII/B.10-10 Rombická sústava
Holfertit Holfertite CaxU6+2-xTiO8-x(OH)4x·3H2O IV/X.00-00 Trigonálna sústava
Hollandit Hollandite Ba(Mn4+,Mn2+)8O16 IV/D.08-60 Monoklinická sústava
Hollingworthit Hollingworthite (Rh,Pt,Pd)AsS II/D.18-50 Kubická sústava
Holmquisit Holmquistite □(Li2Mg3Al2)Si8O22(OH)2 VIII/F.12-20 Rombická sústava
Holtendahlit Holtedahlite Mg12(HPO4,CO3)(PO4)5(OH,O)6 VII/B.04-20 Hexagonálna sústava
Holtit Holtite Al6(Al,Ta)(BO3)(SiO4,SbO4,AsO4)3(O,OH)3 VIII/B.31-30 Rombická sústava
Holtstamit Holtstamite Ca3(Al,Mn3+)2(SiO4)2(OH)4 VIII/AX.00-00 Tetragonálna sústava
Homilit Homilite Ca2(Fe2+,Mg)B2Si2O10 VIII/B.29-30 Monoklinická sústava
Honessit Honessite Ni6Fe2(SO4)(OH)16·4H2O VI/D.09-10 Trigonálna sústava
Hopeit Hopeite Zn3(PO4)2·4H2O VII/C.11-20 Rombická sústava
Horsfordit Horsfordite Cu5Sb II/A.01-30 Kubická sústava
Horváthit-(Y) Horvathite-(Y) NaY(CO3)F2 V/C.07-62 Rombická sústava
Hotsonit Hotsonite Al5(SO4)(PO4)(OH)10·8H2O VII/D.21-10 Triklinická sústava
Howardevansit Howardevansite NaCuFe2(VO4)3 VII/A.10-30 Triklinická sústava
Howieit Howieite Na(Fe2+,Mn2+)10(Fe,Al)2Si12O31(OH)13 VIII/F.16-20 Rombická sústava
Howlit Howlite Ca2B5SiO9(OH)5 VIII/F.28-10 Monoklinická sústava
Hörnesit Hornesite Mg3(AsO4)2·8H2O VII/C.13-50 Monoklinická sústava
Høgtuvait Hogtuvaite (Ca,Na)2(Fe2+,Fe3+,Ti,Mg,Mn)6(Si,Be,Al)6O20 VIII/F.14-35 Triklinická sústava
Hs
Hsianghualit Hsianghualite Ca3Li2Be3(SiO4)3F2 VIII/J.16-10 Kubická sústava
Hu
Huanghoit-(Ce) Huanghoite-(Ce) BaCe(CO3)2F V/C.07-130 Trigonálna sústava
Huangit Huangite Ca0,5Al3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-43 Trigonálna sústava
Hubeit Hubeite Ca2Mn2+Fe3+Si4O12(OH)·2H2O VIII/C.35-15 Triklinická sústava
Huemulit Huemulite Na4Mg(V10O28)·24H2O IV/G.01-10 Triklinická sústava
Hulsit Hulsite (Fe2+,Mg)2(Fe3+,Sn)O2(BO3) V/G.03-40 Monoklinická sústava
Humbertsonit Humberstonite K3Na7Mg2(SO4)6(NO3)2·6H2O VI/D.16-40 Trigonálna sústava
Humboldtín Humboldtine FeC2O4·2H2O IX/A.01-50 Monoklinická sústava
Humit Humite (Mg,Fe2+)7(SiO4)3(F,OH)2 VIII/B.04-30 Rombická sústava
Hummerit Hummerite KMgV5O14·8H2O IV/G.01-20 Triklinická sústava
Hungchaoit Hungchaoite MgB4O5(OH)4·7H2O V/H.12-20 Triklinická sústava
Hunchunit Hunchunite (Au,Ag)2Pb I/A.01-68 Kubická sústava
Huntit Huntite CaMg3(CO3)4 V/B.03-70 Trigonálna sústava
Huréaulit Hureaulite Mn5(HPO4)2(PO4)2·4H2O VII/C.04-10 Monoklinická sústava
Hurlbutit Hurlbutite CaBe2(PO4)2 VII/A.01-40 Monoklinická sústava
Hutchinsonit Hutchinsonite (Pb,Tl)2As5S9 II/E.13-45 Rombická sústava
Huttonit Huttonite ThSiO4 VIII/A.11-10 Monoklinická sústava
Hübnerit Hubnerite MnWO4 IV/D.16-10 Monoklinická sústava
Hügelit Hugelite Pb2(UO2)3(AsO4)2(OH)4·3H2O VII/E.07-100 Monoklinická sústava
Hy
Hyalofán Hyalophane (K,Ba)Al(Si,Al)3O8 VIII/J.06-50 Monoklinická sústava
Hyalotekit Hyalotekite (Ba,Pb,Ca,K)6(B,Si,Al)2(Si,Be)10O28(F,Cl) VIII/E.11-10 Triklinická sústava
Hydroastrofylit Hydroastrophyllite (H3O+,K)2Ca(Fe3+,Mn)5-6Ti2Si8O26(OH)4F VIII/G.12-30 Triklinická sústava
Hydrobazaluminit Hydrobasaluminite Al4(SO4)(OH)10·12-36H2O VI/D.06-70 Monoklinická sústava
Hydrobiotit Hydrobiotite K(Mg,Fe)6(Si,Al)8O20(OH)4·nH2O VIII/H.18-70 Rombická sústava
Hydroboracit Hydroboracite CaMgB6O8(OH)6·3H2O V/J.03-20 Monoklinická sústava
Hydrocalumit Hydrocalumite Ca2Al(OH)6[Cl1-x(OH)x]·3H2O IV/F.10-10 Monoklinická sústava
Hydroceruzit Hydrocerussite Pb3(CO3)2(OH)2 V/C.08-10 Trigonálna sústava
Hydrodelhayelit Hydrodelhayelite KCa2AlSi7O17(OH)2·6H2O VIII/H.38-40 Rombická sústava
Hydrodresserit Hydrodresserite BaAl2(CO3)2(OH)4·3H2O V/E.08-70 Triklinická sústava
Hydrofylit Hydrophilite CaCl2 III/A.12-00 Rombická sústava
Hydroglauberit Hydroglauberite Na4Ca(SO4)3·2H2O VI/C.21-40 Monoklinická sústava
Hydrohalit Hydrohalite NaCl·2H2O III/A.12-10 Monoklinická sústava
Hydroheterolit Hydrohetaerolite Zn2Mn3+4O8·H2O IV/B.05-50 Tetragonálna sústava
Hydrohonessit Hydrohonessite Ni6Fe2(SO4)(OH)16·7H2O VI/D.09-20 Hexagonálna sústava
Hydrochlórborit Hydrochlorborite Ca2B4O4(OH)7Cl·7H2O V/H.07-10 Monoklinická sústava
Hydrojarosit Hydronium-jarosite (H3O+)Fe3+3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-80 Trigonálna sústava
Hydromagnezit Hydromagnesite Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O V/E.01-10 Monoklinická sústava
Hydrombobomkulit Hydrombobomkulite (Ni,Cu)Al4(NO3,SO4)2(OH)12·14H2O VI/D.08-80 Monoklinická sústava
Hydroromarchit Hydroromarchite Sn3O2(OH)2 IV/A.08-20 Tetragonálna sústava
Hydroscarbroit Hydroscarbroite Al14(CO3)3(OH)36·nH2O V/E.04-20 Triklinická sústava
Hydrotalkit Hydrotalcite Mg6Al2(CO3)(OH)16·4H2O V/E.03-10 Trigonálna sústava
Hydrotungstit Hydrotungstite H2WO4·H2O IV/E.02-30 Monoklinická sústava
Hydrowoodwardit Hydrowoodwardite Cu1-xAlx(OH)2(SO4)x/2·nH2O, kde 0 < x < 0,67 a n > 3x/2 VI/D.08-42 Trigonálna sústava
Hydroxyapofylit-(K) Hydroxyapophyllite-(K) KCa4Si8O20(OH,F)·8H2O VIII/H.01-30 Tetragonálna sústava
Hydroxykankrinit Hydroxycancrinite Na4(AlSiO4)3(OH)·H2O VIII/J.09-05 Hexagonálna sústava
Hydroxylapatit Hydroxylapatite Ca5(PO4)3(OH) VII/B.39-30 Hexagonálna sústava
Hydroxylbastnäsit-(Ce) Hydroxylbastnasite-(Ce) Ce(CO3)(OH) V/C.07-50 Hexagonálna sústava
Hydroxylbastnäsit-(La) Hydroxylbastnasite-(La) La(CO3)(OH) V/C.07-40 Hexagonálna sústava
Hydroxylbastnäsit-(Nd) Hydroxylbastnasite-(Nd) Nd(CO3)(OH) V/C.07-60 Hexagonálna sústava
Hydroxylellestadit Hydroxylellestadite Ca5(SiO4,SO4)3(OH,Cl,F) VIII/B.27-30 Monoklinická sústava
Hydroxylherderit Hydroxylherderite CaBe(PO4)(OH) VII/B.01-20 Monoklinická sústava
Hydroxylklinohumit Hydroxylclinohumite Mg9(SiO4)4(OH,F)2 VIII/B.04-42 Monoklinická sústava
Hydrozinkit Hydrozincite Zn5(CO3)2(OH)6 V/C.01-100 Monoklinická sústava
Hypercinabarit Hypercinnabar HgS II/C.18-20 Hexagonálna sústava
Hyttsjöit Hyttsjoite Pb18Ba2Ca5Mn2+2Fe3+2Si30O90Cl·6H2O VIII/H.35-15 Trigonálna sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]