Zoznam minerálov R

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ra
Raadeit Raadeite Mg7(PO4)2(OH)8 VII/B.15-45 Monoklinická sústava
Rabbittit Rabbittite Ca3Mg3(UO2)2(CO3)6(OH)4•18H2O V/F.04-30 Monoklinická sústava
Rabdofán-(Ce) Rhabdophane-(Ce) (Ce,La)PO4•H2O VII/C.29-10 Hexagonálna sústava
Rabdofán-(La) Rhabdophane-(La) (La,Ce)PO4•H2O VII/C.29-20 Hexagonálna sústava
Rabdofán-(Nd) Rhabdophane-(Nd) (Nd,Ce,La)PO4•H2O VII/C.29-30 Hexagonálna sústava
Rabejacit Rabejacite Ca(UO2)4(SO4)2(OH)6•6H2O VI/D.20-90 Rombická sústava
Radhakrishnait Radhakrishnaite PbTe3(Cl,S)2 II/F.15-20 Tetragonálna sústava
Radovanit Radovanite Cu2Fe3+(AsO4)[As3+O2(OH)2]•H2O VII/C.11-40 Rombická sústava
Radtkeit Radtkeite Hg3S2ClI II/F.14-30 Monoklinická sústava
Raguinit Raguinte TlFeS2 II/C.05-10 Rombická sústava
Rait Raite Na3Mn3Ti0,25Si8O20(OH)2•10H2O VIII/F.24-30 Monoklinická sústava
Rajit Rajite CuTe4+2O5 IV/K.12-10 Monoklinická sústava
Ralstonit Ralstonite NaxMgxAl2-x(F,OH)6•H2O III/C.03-60 Kubická sústava
Rambergit Rambergite MnS II/C.13-50 Hexagonálna sústava
Ramdohrit Ramdohrite Ag3Pb6Sb11S24 II/E.23-30 Monoklinická sústava
Rameauit Rameauite K2CaU6+6O20•9H2O IV/H.02-20 Monoklinická sústava
Rammelsbergit Rammelsbergite NiAs2 II/D.23-30 rombická sústava
amsbeckit Ramsbeckite (Cu,Zn)15(SO4)4(OH)22•6H2O VI/D.03-75 Monoklinická sústava
Ramsdellit Ramsdellite MnO2 IV/D.10-10 Rombická sústava
Rancièit Rancieite (Ca,Mn2+)Mn4+4O9•3H2O IV/D.12-10 Hexagonálna sústava
Rankachit Rankachite CaFe2+V5+4W6+8O36•12H2O VII/C.34-10 Rombická sústava
Rankamait Rankamaite (Na,K,Pb,Li)3(Ta,Nb,Al)11(O,OH)30 IV/D.27-40 Rombická sústava
Rankinit Rankinite Ca3Si2O7 VIII/C.03-10 Monoklinická sústava
Ransomit Ransomite CuFe2(SO4)4•6H2O VI/C.11-20 Monoklinická sústava
Ranunculit Ranunculite HAl(UO2)(PO4)(OH)3•4H2O VII/E.05-10 Monoklinická sústava
Rapidcreekit Rapidcreekite Ca2(SO4)(CO3)•4H2O VI/C.22-25 Rombická sústava
Rappoldit Rappoldite Pb(Co,Ni,Zn)2(AsO4)2•2H2O VII/C.31-98 Triklinická sústava
Raslakit Raslakite Na15Ca3Fe3(Na,Zr)3Zr3(Si,Nb)(Si25O73)(OH,H2O)3(Cl,OH) VIII/E.25-16 Trigonálna sústava
Raspit Raspite PbWO4 VI/G.01-50 Monoklinická sústava
Rastsvetaevit Rastsvetaevite Na27K8Ca12Fe3Zr6Si52O144(O,OH,H2O)6Cl2 VIII/EX.00-00 Trigonálna sústava
Rasvumit Rasvumite KFe2S3 II/F.07-10 Rombická sústava
Rathit Rathite Pb8Pb4-x(Tl2As2)x(Ag2As2)As16S40 II/E.25-20 Monoklinická sústava
Rauenthalit Rauenthalite Ca3(AsO4)2•10H2O VII/C.24-70 Triklinická sústava
Rauvit Rauvite Ca(UO2)2V5+10O28•16H2O IV/G.05-10 Amorfný
Ravatit Ravatite C14H10 IX/B.02-75 Monoklinická sústava
Rayit Rayite (Ag,Tl)2Pb8Sb8S21 II/E.21-10 Monoklinická sústava
Re
Realgár Realgar AsS II/F.02-30 Monoklinická sústava
Rebulit Rebulite Tl5Sb5As8S22 II/E.14-10 Monoklinická sústava
Rectorit Rectorite (Na,Ca)Al4(Si,Al)8O20(OH)4•2H2O VIII/H.18-30 Monoklinická sústava
Reddingit Reddingite Mn3(PO4)2•3H2O VII/C.08-20 Rombická sústava
Redingtonit Redingtonite (Fe,Mg,Ni)(Cr,Al)2(SO4)4•22H2O VI/C.12-50 Monoklinická sústava
Redledgeit Redledgeite BaTi6Cr3+2O16•H2O IV/D.08-50 Tetragonálna sústava
Reederit-(Y) Reederite-(Y) Na15Y2(CO3)9(SO3F)Cl V/C.07-200 Hexagonálna sústava
Reedmergnerit Reedmergnerite NaBSi3O8 VIII/J.08-10 Triklinická sústava
Reevesit Reevesite Ni6Fe2(CO3)(OH)16•4H2O V/E.03-60 Trigonálna sústava
Refikit Refikite C19H31COOH IX/B.02-40 Rombická sústava
Reichenbachit Reichenbachite Cu5(PO4)2(OH)4 VII/B.11-30 Monoklinická sústava
Reidit Reidite ZrSiO4 VIII/A.09-05 Tetragonálna sústava
Reinerit Reinerite Zn3(AsO3)2 IV/J.01-10 Rombická sústava
Reinhardbraunsit Reinhardbraunsite Ca5(SiO4)2(OH,F)2 VIII/B.04-70 Monoklinická sústava
Remondit-(Ce) Remondite-(Ce) Na3(Ce,La,Ca,Na,Sr)3(CO3)5 V/B.05-90 Monoklinická sústava
Remondit-(La) Remondite-(La) Na3(La,Ce,Ca)3(CO3)5 V/B.05-92 Monoklinická sústava
Renardit Renardite Pb(UO2)4(PO4)2(OH)4•7H2O VII/X.00-00 Rombická sústava
Rengeit Rengeite Sr4ZrTi4Si4O22 VIII/C.17-15 Monoklinická sústava
Reinerit Reinerite (Cu,Zn)11(Ge,As)2Fe4S16 II/C.10-10 Tetragonálna sústava
Reppiait Reppiaite Mn2+5[(V,As)O4]2(OH)4 VII/B.11-80 Monoklinická sústava
Retgersit Retgersite NiSO4•6H2O VI/C.05-70 Tetragonálna sústava
Retzián-(Ce) Retzian-(Ce) Mn2Ce(AsO4)(OH)4 VII/B.15-30 Rombická sústava
Retzián-(La) Retzian-(La) (Mn,Mg)2(La,Ce,Nd)(AsO4)(OH)4 VII/B.15-20 Rombická sústava
Retzián-(Nd) Retzian-(Nd) Mn2(Nd,Ce,La)(AsO4)(OH)4 VII/B.15-40 Rombická sústava
Revdit Revdite Na2Si2O5•5H2O VIII/H.05-40 Monoklinická sústava
Reyerit Reyerite (Na,K)4Ca14Si22Al2O58(OH)8•6H2O VIII/H.34-30 Trigonálna sústava
Rh
Rhodesit Rhodesite KHCa2Si8O19•5H2O VIII/H.38-20 Rombická sústava
Rhönit Rhonite Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Ti)6(Si,Al)6O20 VIII/F.14-50 Triklinická sústava
Ri
Ribbeit Ribbeite (Mn2+,Mg)5(SiO4)2(OH)2 VIII/B.04-50 Rombická sústava
Rickardit Rickardite Cu7Te5 II/B.04-20 Rombická sústava
Riebeckit Riebeckite □Na2(Fe2+3Fe3+2)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-50 Monoklinická sústava
Richellit Richellite Ca3Fe10(PO4)8(OH)12•nH2O VII/B.08-70 Tetragonálna sústava
Richelsdorfit Richelsdorfite Ca2Cu5Sb(AsO4)4Cl(OH)6•6H2O VII/D.54-10 Monoklinická sústava
Richetit Richetite PbU6+4O13•4H2O IV/H.07-60 Triklinická sústava
Richterit Richterite Na(Ca,Na)(Mg,Fe2+)5[Si8O22](OH)2 VIII/F.09-10 Monoklinická sústava
Rilandit Rilandite (Cr,Al)6SiO11•5H2O VIII/H.22-10 Monoklinická sústava
Rimkorolgit Rimkorolgite Mg5Ba(PO4)4•8H2O VII/C.20-10 Monoklinická sústava
Ringwoodit Ringwoodite Mg2SiO4 VIII/A.06-20 Kubická sústava
Rinkit Rinkite Na(Na,Ca)2(Ca,Ce)4(Ti,Nb)(Si2O7)2(O,F)2 VIII/C.12-20 Monoklinická sústava
Rinmanit Rinmanite (Zn,Mn)2Sb2Mg2Fe4O14(OH)2 IV/C.07-42 Hexagonálna sústava
Rinneit Rinneite K3NaFeCl6 III/C.06-10 Trigonálna sústava
Riomarinait Riomarinaite Bi(OH)SO4•H2O VI/B.15-20 Monoklinická sústava
Rittmannit Rittmannite Mn2+2Fe2+Al2(OH)2(PO4)4•8H2O VII/D.29-40 Monoklinická sústava
Rivadavit Rivadavite Na6MgB24O40•22H2O V/H.17-40 Monoklinická sústava
Riversideit Riversideite Ca5Si6O16(OH)2•2H2O VIII/F.19-10 Rombická sústava
Ro
Roaldit Roaldite (Fe,Ni)4N I/A.10-30 Kubická sústava
Robertsit Robertsite Ca6Mn3+9(PO4)9O6(H2O)6•3H2O VII/D.30-50 Monoklinická sústava
Robinsonit Robinsonite Pb4Sb6S13 II/E.24-20 Monoklinická sústava
Rockbridgeit Rockbridgeite (Fe2+,Mn)Fe3+4(PO4)3(OH)5 VII/B.10-10 Rombická sústava
Rodalquilarit Rodalquilarite H3Fe3+2(Te4+O3)4Cl IV/K.09-40 Triklinická sústava
Rodarzenid Rhodarsenide (Rh,Pd)2As II/A.05-105 Rombická sústava
Ródium Rhodium (Rh,Pt) I/A.14-10 Kubická sústava
Rodizit Rhodizite (K,Cs)Al4Be4(B,Be)12O28 V/L.02-20 Kubická sústava
Rodochrozit Rodochrosite MnCO3 V/B.02-50 Trigonálna sústava
Rodolicoit Rodolicoite FePO4 VII/A.01-15 Trigonálna sústava
Rodonit Rodonite (Mn,Fe,Mg,Ca)SiO3 VIII/F.27-10 Triklinická sústava
Rodstanit Rhodstanite Cu2FeSn3S8 II/C.06-150 Tetragonálna sústava
Rodoplumsit Rhodoplumsite Pb2Rh3S2 II/B.12-10 Trigonálna sústava
Roeblingit Roeblingite Pb2Ca6(Si6O18)(SO4)2(OH)2•4H2O VIII/E.02-30 Monoklinická sústava
Roedderit Roedderite (Na,K)2(Mg,Fe2+)5Si12O30 VIII/E.22-40 Hexagonálna sústava
Roggianit Roggianite Ca2[Be(OH)2Al2Si4O13]•<2,5H2O VIII/J.19-10 Tetragonálna sústava
Rohait Rohaite TlCu5SbS2 II/F.04-05 Rombická sústava
Rokühnit Rokuhnite FeCl2•H2O III/A.12-50 Monoklinická sústava
Rollandit Rollandite Cu3(AsO4)2•4H2O VII/C.06-37 Rombická sústava
Romanèchit Romanechite (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 IV/D.09-30 Monoklinická sústava
Romarchit Romarchite SnO IV/A.08-10 Tetragonálna sústava
Romboklas Rhomboklase (H5O2)+Fe3+(SO4)2•2H2O VI/C.08-10 Rombická sústava
Roméit Romeite (Ca,Fe2+,Mn,Na)2(Sb,Ti)2O6(O,OH,F) IV/C.11-40 Kubická sústava
Rondorfit Rondorfite Ca8Mg(SiO4)4Cl2 VIII/B.05-05 Kubická sústava
Ronneburgit Ronneburgite K2MnV4O12 IV/G.01-25 Monoklinická sústava
Roosveltit Roosveltite BiAsO4 VII/A.18-20 Monoklinická sústava
Roquesit Roquesite CuInS2 II/C.03-40 Tetragonálna sústava
Rorisit Rorisite (Ca,Mg)FCl III/D.10-65 Tetragonálna sústava
Rosasit Rosasite (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 V/C.01-80 Monoklinická sústava
Roscoelit Roscoelite K(V,Al,Mg)2AlSi3O10(OH)2 VIII/H.10-90 Monoklinická sústava
Roselit Roselite Ca2(Co,Mg)(AsO4)2•2H2O VII/C.17-100 Monoklinická sústava
Roselit-beta Roselite-beta Ca2(Co,Mg)(AsO4)2•2H2O VII/C.17-80 Triklinická sústava
Rosemaryit Rosemaryite (Na,Ca,Mn2+)(Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Fe2+,Mg)Al(PO4)3 VII/A.06-50 Monoklinická sústava
Rosenbergit Rosenbergite AlF3•3H2O III/C.03-55 Tetragonálna sústava
Rosenbuschit Rosenbuschite (Ca,Na)3(Zr,Ti)Si2O8F VIII/C.12-40 Triklinická sústava
Rosenhahnit Rosenhahnite Ca3Si3O8[(OH)2-4x,(CO3)x] VIII/C.28-10 Triklinická sústava
Roscherit Roscherite Ca(Mn2+,Fe2+)5Be4(PO4)6(OH)4•6H2O VII/D.01-60 Triklinická sústava
Rosiait Rosiaite PbSb5+2O6 IV/D.30-05 Trigonálna sústava
Rosickýit Rosickyite S I/B.03-20 Monoklinická sústava
Rosièresit Rosieresite (Pb,Cu,Al)(PO4)x•nH2O VII/D.23-20 Amorfný
Rossit Rossite CaV2O6•4H2O IV/G.07-50 Triklinická sústava
Rossmanit Rossmanite □LiAl2Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4 VIII/E.19-05 Trigonálna sústava
Rostit Rostite AlSO4(OH,F)•5H2O VI/D.06-20* Rombická sústava
Rošchinit Roshchinite Ag19Pb8Cu2Sb46As5S96 II/E.23-50 Rombická sústava
Rouait Rouaite Cu2(NO3)(OH)3 V/A.03-15 Monoklinická sústava
Roubaulit Roubaulite Cu2(UO2)3(CO3)2O2(OH)2•4H2O V/F.03-10 Triklinická sústava
Rouseit Rouseite Pb2Mn2+(As3+O3)2•2H2O IV/J.03-40 Triklinická sústava
Routhierit Routhierite TlCu(Hg,Zn)2(As,Sb)2S3 II/E.12-20 Tetragonálna sústava
Rouvilleit Rouvilleite Na3Ca2(CO3)3F V/C.06-25 Monoklinická sústava
Rouxelit Rouxeilte Cu2HgPb23Sb27S65,5 II/X.00-00 Monoklinická sústava
Roweit Roweite Ca2Mn2+2B4O7(OH)6 V/H.11-20 Rombická sústava
Rowlandit-(Y) Rowlandite-(Y) Y4Fe2+Si4O14F2 VIII/C.01-50 Amorfný
Roxbyit Roxbyite Cu1,78S II/B.01-40 Monoklinická sústava
Rozenit Rozenite FeSO4•4H2O VI/C.03-20 Monoklinická sústava
Römerit Romerite Fe2+Fe3+2(SO4)4•14H2O VI/C.11-10 Triklinická sústava
Röntgenit-(Ce) Rontgenite-(Ce) Ca2(Ce,La)3(CO3)5F3 V/C.07-90 Trigonálna sústava
Rösslerit Rosslerite MgHAsO4•7H2O VII/C.15-30 Monoklinická sústava
Ru
Ruarsit Ruarsite RuAsS II/D.22-40 Monoklinická sústava
Rubiklín Rubicline (Rb,K)AlSi3O8 VIII/J.06-35 Triklinická sústava
Ruckligdeit Ruckligdeite (Bi,Pb)3Te4 II/D.12-50 Trigonálna sústava
Rudenkoit Rudenkoite Sr3Al3[(Si,Al)4O10](OH,O)8Cl2•H2O VIII/G.07-50 Monoklinická sústava
Ruitenbergit Ruitenbergite Ca9B26O34(OH)24Cl4•13H2O V/K.09-20 Monoklinická sústava
Ruizit Ruizite CaMn3+Si2O6(OH)•2H2O VIII/C.35-10 Monoklinická sústava
Rusakovit Rusakovite (Fe3+,Al)5(VO4,PO4)2(OH)9•3H2O VII/D.22-10 Monoklinická sústava
Russelit Russelite Bi2WO6 VI/G.01-70 Rombická sústava
Rustenburgit Rustenburgite (Pt,Pd)3Sn I/A.16-30 Kubická sústava
Rustumit Rustumite Ca10(Si2O7)2(SiO4)Cl2(OH)2 VIII/C.22-20 Monoklinická sústava
Ruténarzenit Ruthenarsenite (Ru,Ni)As II/C.20-120 Rombická sústava
Ruténiridosmín Rutheniridosmine (Ir,Os,Ru) I/A.13-40 Hexagonálna sústava
Ruténium Ruthenium (Ru,Ir,Os) I/A.13-30 Hexagonálna sústava
Rutherfordín Rutherfordine UO2CO3 V/F.01-10 Rombická sústava
Rutil Rutile TiO2 IV/D.02-10 Tetragonálna sústava
Ry
Rynersonit Rynersonite Ca(Ta,Nb)2O6 IV/D.21-70 Rombická sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]