Ľabtuška lúčna

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ľabtuška lúčna
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1])
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Anthus pratensis
Linnaeus, 1758
Synonymá
ľaptuška lúčna

Mapa rozšírenia ľabtušky lúčnej
      Hniezdiaca, výskyt v letnom období
      Hniezdiaca, celoročný výskyt
      Migrujúca
      Nehniezdiaca
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Ľabtuška lúčna alebo ľaptuška lúčna[3] (Anthus pratensis) je druh spevavca z čeľade trasochvostovité (Motacillidae). Obýva juhozápadnú Palearktídu. Hniezdi najmä na severe Slovenska na otvorených trávnatých plochách nad 600 m n. m., ako hniezdič bola dokázaná v 10,70 % mapovacích kvadrátov.[4]

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov ľabtuška lúčna patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci. Celková globálna populácia sa rozprestiera takmer celá v Európe, pričom 80% z nej sa nachádza v piatich krajinách. Z týchto päť krajín je len v Rusku od roku 2007 výrazne klesajúca, pričom súčasne dochádza k rozširovaniu jej územia na východ od Uralu smerom do západnej Sibíry. Ruská populácia tvorí 10% celkovej. Nórske hniezdiská tvoria až 30% populácie a trend je stabilný, Spojené kráľovstvo (19% populácie) zaznamenalo mierny pokles, Island (12%) fluktujúci až stabilný trend a Švédsko (9%) mierny nárast. Podľa výskumov z 21 krajín od roku 1980 populácia mierne klesala, trend publikovaný v roku 2015 bol výrazne klesajúci - rýchlosťou 30% za tri generácie (11.4 roka) a za posledné desaťročie sa tento pokles spomalil na 5 – 10%.[1] Podľa výsledkov paneurópskeho sčítania bežných druhov vtákov mal trend ľabtušky lúčnej v Európe za roky 1980  –  2019 mierny pokles[5].

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 250 - 500, zimujúcich jedincov 50 - 100. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytuje vykazujú mierny nárast o 20 do 50%. Ekosozologický status v roku 1995 I - nezaradený. V roku 1998 žiadny. V roku 2001 EN - ohrozený.[6] V roku 2014 LC* D1 - menej dotknutý.[2] Dôvodom preradenia do nižšej kategórie môže byť niektorý z nasledujúcich dôvodov: zvýšenie počtu rozmnožujúcich sa jedincov, rastúci trend populácie, zväčšovanie areálu alebo aj možnosti pozitívneho ovplyvnenia populácií z okolitých krajín.[7][8] Európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci ochranársky status.[4]

Trend početnosti ľabtušky lúčnej na Slovensku bol podľa sčítania bežných druhov vtákov v rokoch 2005  –  2009 výrazne klesajúci.[9]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 1000 € (Vyhláška MŽP č. 170/2021).[10]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b IUCN Red list 2021.3. Prístup 9. decembra 2021.
  2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
  3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010, rev. 2016-10-23, [cit. 2016-10-30]. Dostupné online.
  4. a b DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autori druhu Ladislav Mošanský, Dušan Karaska. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Ľabtuška lúčna, s. 434 – 436.
  5. Species trends of Anthus pratensis (Meadow Pipit) [online]. pecbms.info, [cit. 2021-12-09]. Dostupné online. (En)
  6. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
  7. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
  8. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
  9. SLABEYOVÁ, Katarína; RIDZOŇ, Jozef; KROPIL, Rudolf. Trendy početnosti bežných druhov vtákov na Slovensku v rokoch 2005–2009. Tichodroma, roč. 21, čís. 2009, s. 1 - 13. Dostupné online [cit. 2021-12-09].
  10. Vyhláška č. 170/2021 Z. z. [online]. [Cit. 2021-06-23]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]