Šablóna:Infobox Kostol

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

Infobox sa používa v článkoch o kostoloch. Ak chcete šablónu použiť, prosím, skopírujte si a vyplňte nasledujúci čistý vzor. Nekopírujte do článku zdrojový kód šablóny. Prázdne parametre nevymazávajte, niekto iný ich môže neskôr doplniť.

{{Infobox Kostol
| Názov kostola      = 
| Druh kostola       = 
| Celé meno        = 
| Iné meno1        = 
| Iné meno2        = 
| Obrázok         = 
| Popis obrázka      = 
| Patrocínium       = 
| Patrocínium poznámka   = 
| Predchádzajúci názov   = 
| Štát typ         = 
| Štát           = 
| Spolkový štát typ    = 
| Spolkový štát      = 
| Kraj typ         = 
| Kraj           = 
| Okres typ        = 
| Okres          = 
| Mesto typ        = 
| Mesto          =
| Obec           = 
| Mestská časť typ     = 
| Mestská časť       = 
| Historický región typ  = 
| Historický región    = 
| Je súčasťou       = 
| Adresa          = 
| Zemepisná šírka     = 
| Zemepisná dĺžka     = 
| Náboženstvo typ     = 
| Náboženstvo       = 
| Cirkev typ        = 
| Cirkev          = 
| Provincia typ      = 
| Provincia        = 
| Diecéza typ       = 
| Diecéza         = 
| Dekanát typ       = 
| Dekanát         = 
| Farnosť typ       = 
| Farnosť         = 
| Dĺžka          = 
| Šírka          = 
| Výška          = 
| Dĺžka hlavnej lode    = 
| Dĺžka svätyne      = 
| Dĺžka3 typ        = 
| Dĺžka3          = 
| Šírka hlavnej lode    = 
| Šírka svätyne      = 
| Šírka v transepte    = 
| Šírka4 typ        = 
| Šírka4          = 
| Výška hlavnej lode    = 
| Výška svätyne      = 
| Výška najvyššej veže   = 
| Výška v kupole      = 
| Výška v kupole typ    = 
| Počet lodí        = 
| Počet veží        = 
| Počet kupol typ     = 
| Počet kupol       = 
| Počet4 typ        = 
| Počet4          = 
| Kapacita         = 
| Kapacita jednotka    = 
| Plocha typ        = 
| Plocha          = 
| Plocha1 typ       = 
| Plocha1         = 
| Architekt        = 
| Architekt poznámka    = 
| Architekt1        = 
| Architekt1 poznámka   = 
| Sloh           = 
| Sloh1          = 
| Materiál         = 
| Materiál1        = 
| Výstavba         = 
| Dokončenie        = 
| Rekonštrukcia      = 
| Rekonštrukcia typ    = 
| Objavenie        = 
| Objavenie typ      = 
| Dátum posvätenia     = 
| Svätiteľ         = 
| Dátum zániku       = 
| Dátum odsvätenia     = 
| Správa          = 
| Vlastník         = 
| Náklady na výstavbu   = 
| Umiestnenie oltára    = 
| Autor oltára       = 
| Mapa1 popis       = 
| Mapa1          = 
| Mapa1 lokátor      = 
| Web           = 
| Commons         = 

| nkp pred rokom 2002   = 
| súčasť nkp        = 
| názov nkp pred 2002   = 
| dátum nkp        = 
| číslo nkp        = 
| dátum uzpf        = 
| číslo uzpf        = 
| názov UNESCO       = 
| dátum UNESCO       = 
| kategorizovať      = 
| PUSR web url       = 
| PUSR web id objekt    = 
| PUSR web dátum citovania = 
}}

* názov kostola
* napr. bazilika minor, farský kostol, rehoľný kostol, ...
* celé meno kostola
* iné meno kostola
* iné meno kostola
* obrázok na commons, v tvare "nazov_suboru.pripona"
* popis obrázka
* komu je kostol je zasvätený
* poznámka k patrónovi kostola, napr. dátum sviatku patróna kostola
* predchádzajúci názov
* názov (typ) pre premennú "Štát", ak sa nezadá, tak sa napíše slovo "Štát"
* štát, kde sa kostol nachádza
* názov (typ) pre premennú "Spolkový štát", napr. Spolková krajina, Federálny štát, Gubernia 
* spolkový štát
* názov (typ) pre premennú "Kraj", napr. provincia, kraj, ak sa nezadá, tak sa napíše "Kraj"
* meno kraja
* názov (typ) pre premennú "Okres", napr. okres, dištrikt, ak sa nezadá, tak sa napíše "Okres"
* meno okresu
* názov (typ) pre premennú "Mesto", napr. obec, dedina, ak sa nezadá, tak sa napíše "Mesto" 
* mesto, obec kde sa kostol nachádza (má prednosť pred parametrom obec)
* názov obce, kde sa kostol nachádza, ak nie je zadaný parameter Mesto typ, tak vypíše "Obec"
* názov pre premennú "Mestská časť", napr. časť obce, osada, samota, ak sa nezadá, tak sa napíše "Mestská časť"
* meno mestskej časti, prípadne inej územnej časti mesta
* názov (typ) pre premennú "Historický región", napr. župa, región, ak sa nezadá, tak sa napíše "Historický región"
* meno historického regiónu
* ak sa jedná napr. o kaplnku, ktorá je súčasťou kostola, alebo kostol je súčasťou iného súboru stavieb
* adresa kostola
* v desatinnom tvare s desatinnou bodkou (ak sa nezadá, tak sa prevezme z wikidata)
* v desatinnom tvare s desatinnou bodkou (ak sa nezadá, tak sa prevezme z wikidata)
* názov (typ) pre premennú "Náboženstvo"
* náboženstvo
* názov (typ) pre premennú "Cirkev"
* cirkev, napr. rímskokatolícka, pravoslávna,...
* názov (typ) pre premennú "Provincia"
* cirkevná provincia
* názov (typ) pre premennú "Diecéza", napr. arcidiecéza, eparchia, ...
* diecéza
* názov (typ) pre premennú "Dekanát"
* dekanát
* názov (typ) pre premennú "Farnosť"
* farnosť
* dĺžka v metroch
* šírka v metroch
* výška v metroch
* dĺžka hlavnej lode v metroch
* dĺžka svätyne v metroch
* názov (typ) pre premennú "Dĺžka3"
* dĺžka v metroch
* šírka hlavnej lode v metroch
* šírka svätyne v metroch
* šírka kostola v transepte (priečnej lodi) v metroch
* názov (typ) pre premennú "Šírka4"
* šírka v metroch
* výška hlavnej lode v metroch
* výška svätyne v metroch
* výška najvyššej veže v metroch
* výška kostola v kupole v metroch
* názov (typ) pre premennú "Výška v kupole", ak sa nezadá, tak sa napíše "v kupole"
* počet lodí
* počet veží
* názov (typ) počtu pre premennú "Počet kupol", ak sa nezadá, tak sa napíše "Počet kupol"
* počet kupol
* názov (typ) počtu pre premennú "Počet4"
* počet
* kapacita
* ak sa nezadá, tak sa napíše "osôb"
* názov (typ) pre premennú "Plocha"
* plocha v m2
* názov (typ) pre premennú "Plocha1"
* plocha v m2
* architekt (ak existuje článok o osobe, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
* poznámka k architektovi (napr. hlavný, prestavby, oltára, veže, ...)
* ďalší architekt (dá sa zadať až po "Architekt5")
* poznámka k ďalšiemu architektovi (dá sa zadať až po "Architekt5 poznámka")
* architektonický sloh (ak existuje článok, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
* ďalší sloh (dá sa zadať až po "Sloh5")
* materiál (ak existuje článok, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
* ďalší materiál (dá sa zadať až po "Materiál5")
* dátum, obdobie výstavby
* dátum, obdobie dokončenia
* dátum, obdobie rekonštrukcie
* názov (typ) pre premennú "Rekonštrukcia"
* dátum, obdobie objavenia
* názov (typ) pre premennú "Objavenie"
* dátum posvätenia
* osoba, ktorá posvätila kostol
* dátum zániku
* dátum odsvätenia (sekularizáce) kostola
* správa kostola, resp. využitie, napr. v správe [[Františkáni|Františkánov]], múzeum, nepoužívaný, ...
* vlastník
* náklady na výstavbu
* umiestnenie oltára
* autor oltára
* popis pri druhej mape 
* názov druhej mapy,
* druhý lokátor, ak sa nezadá, tak na Slovensku sa automaticky zobrazí lokátor kraja
* webová stránka
* kategória na commons (ak sa nezadá, tak sa prevezme z wikidata)

* vyplniť ak sa jedná o NKP vyhlásenú pred rokom 2002 
* vyplniť ak je súčasťou inej NKP pred rokom 2002
* názov NKP pred rokom 2002
* dárum vyhlásenia za nkp
* číslo NKP podľa v zozname 
* dátum zápisu do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (UZPF)
* číslo v UZPF
* názov UNESCO súboru, ktorého je kostol súčasťou
* dátum zápisu do UNESCO 
* zadať NIE len vtedy, ak je o jednej pamiatke viac článkov, ktoré sú v jednej kategórii
* úplná url na web pamiatkového úradu
* číslo v url na stránke Pamiatkový objekt - podrobnbnosti
* dátum pre citovanie

Bežné použitie pre kostol na Slovensku

{{Infobox Kostol
| Názov kostola      = 
| Druh kostola       = 
| Celé meno        = 
| Iné meno1        = 
| Iné meno2        = 
| Obrázok         = 
| Popis obrázka      = 
| Patrocínium       = 
| Patrocínium poznámka   = 
| Predchádzajúci názov   = 
| Štát           = Slovensko
| Kraj           = 
| Okres          = 
| Obec           = 
| Mesto          = 
| Mestská časť typ     = 
| Mestská časť       = 
| Historický región typ  = 
| Historický región    = 
| Je súčasťou       = 
| Adresa          = 
| Zemepisná šírka     = 
| Zemepisná dĺžka     = 
| Náboženstvo typ     = 
| Náboženstvo       = 
| Cirkev typ        = 
| Cirkev          = 
| Provincia typ      = 
| Provincia        = 
| Diecéza typ       = 
| Diecéza         = 
| Dekanát typ       = 
| Dekanát         = 
| Farnosť typ       = 
| Farnosť         = 
| Dĺžka          = 
| Šírka          = 
| Výška          = 
| Dĺžka hlavnej lode    = 
| Dĺžka svätyne      = 
| Dĺžka3 typ        = 
| Dĺžka3          = 
| Šírka hlavnej lode    = 
| Šírka svätyne      = 
| Šírka v transepte    = 
| Šírka4 typ        = 
| Šírka4          = 
| Výška hlavnej lode    = 
| Výška svätyne      = 
| Výška najvyššej veže   = 
| Výška v kupole      = 
| Výška v kupole typ    = 
| Počet lodí        = 
| Počet veží        = 
| Počet kupol typ     = 
| Počet kupol       = 
| Počet4 typ        = 
| Počet4          = 
| Kapacita         = 
| Kapacita jednotka    = 
| Plocha typ        = 
| Plocha          = 
| Plocha1 typ       = 
| Plocha1         = 
| Architekt        = 
| Architekt poznámka    = 
| Architekt1        = 
| Architekt1 poznámka   = 
| Sloh           = 
| Sloh1          = 
| Materiál         = 
| Materiál1        = 
| Výstavba         = 
| Dokončenie        = 
| Rekonštrukcia      = 
| Rekonštrukcia typ    = 
| Objavenie        = 
| Objavenie typ      = 
| Dátum posvätenia     = 
| Svätiteľ         = 
| Dátum zániku       = 
| Dátum odsvätenia     = 
| Správa          = 
| Vlastník         = 
| Náklady na výstavbu   = 
| Umiestnenie oltára    = 
| Autor oltára       = 
| Web           = 

| číslo uzpf        = 
| dátum uzpf        = 
| kategorizovať      = 
| PUSR web url       = 
| PUSR web id objekt    = 
| PUSR web dátum citovania = 
}}

* názov kostola
* napr. bazilika minor, farský kostol, rehoľný kostol, ...
* celé meno kostola
* iné meno kostola
* iné meno kostola
* obrázok na commons, v tvare "nazov_suboru.pripona"
* popis obrázka
* komu je kostol je zasvätený
* poznámka k patrónovi kostola, napr. dátum sviatku patróna kostola
* predchádzajúci názov
* štát, kde sa kostol nachádza
* meno kraja
* meno okresu
* mesto, kde sa kostol nachádza
* obec kde sa kostol nachádza
* názov (typ) pre premennú "Mestská časť", napr. časť obce, osada, samota, ak sa nezadá, tak sa napíše "Mestská časť"
* meno mestskej časti, prípadne inej územnej časti mesta
* názov (typ) pre premennú "Historický región", napr. župa, región, ak sa nezadá, tak sa napíše "Historický región"
* meno historického regiónu
* ak sa jedná napr. o kaplnku, ktorá je súčasťou kostola, alebo kostol je súčasťou iného súboru stavieb
* adresa kostola
* v desatinnom tvare s desatinnou bodkou (ak sa nezadá, tak sa prevezme z wikidata)
* v desatinnom tvare s desatinnou bodkou (ak sa nezadá, tak sa prevezme z wikidata)
* názov (typ) pre premennú "Náboženstvo"
* náboženstvo
* názov (typ) pre premennú "Cirkev"
* cirkev, napr. rímskokatolícka, pravoslávna,... povolené skratky. rkc, ecav, gkc, reformovaná
* názov (typ) pre premennú "Provincia"
* cirkevná provincia
* názov (typ) pre premennú "Diecéza", napr. arcidiecéza, eparchia, ...
* diecéza
* názov (typ) pre premennú "Dekanát"
* dekanát
* názov (typ) pre premennú "Farnosť"
* farnosť
* dĺžka v metroch
* šírka v metroch
* výška v metroch
* dĺžka hlavnej lode v metroch
* dĺžka svätyne v metroch
* názov (typ) pre premennú "Dĺžka3"
* dĺžka v metroch
* šírka hlavnej lode v metroch
* šírka svätyne v metroch
* šírka kostola v transepte (priečnej lodi) v metroch
* názov (typ) pre premennú "Šírka4"
* šírka v metroch
* výška hlavnej lode v metroch
* výška svätyne v metroch
* výška najvyššej veže v metroch
* výška kostola v kupole v metroch
* názov (typ) pre premennú "Výška v kupole", ak sa nezadá, tak sa napíše "v kupole"
* počet lodí
* počet veží
* názov (typ) počtu pre premennú "Počet kupol", ak sa nezadá, tak sa napíše "Počet kupol"
* počet kupol
* názov (typ) počtu pre premennú "Počet4"
* počet
* kapacita
* ak sa nezadá, tak sa napíše "osôb"
* názov (typ) pre premennú "Plocha"
* plocha v m2
* názov (typ) pre premennú "Plocha1"
* plocha v m2
* architekt (ak existuje článok o osobe, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
* poznámka k architektovi (napr. hlavný, prestavby, oltára, veže, ...)
* ďalší architekt (dá sa zadať až po "Architekt5")
* poznámka k ďalšiemu architektovi (dá sa zadať až po "Architekt5 poznámka")
* architektonický sloh (ak existuje článok, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
* ďalší sloh (dá sa zadať až po "Sloh5")
* materiál (ak existuje článok, tak sa vytvorí automaticky wikilink)
* ďalší materiál (dá sa zadať až po "Materiál5")
* dátum, obdobie výstavby
* dátum, obdobie dokončenia
* dátum, obdobie rekonštrukcie
* názov (typ) pre premennú "Rekonštrukcia"
* dátum, obdobie objavenia
* názov (typ) pre premennú "Objavenie"
* dátum posvätenia
* osoba, ktorá posvätila kostol
* dátum zániku
* dátum odsvätenia (sekularizáce) kostola
* správa kostola, resp. využitie, napr. v správe [[Františkáni|Františkánov]], múzeum, nepoužívaný, ...
* vlastník
* náklady na výstavbu
* umiestnenie oltára
* autor oltára
* webová stránka

* číslo v UZPF
* dátum zápisu do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (UZPF)
* zadať NIE len vtedy, ak je o jednej pamiatke viac článkov, ktoré sú v jednej kategórii
* úplná url na web pamiatkového úradu
* číslo v url na stránke Pamiatkový objekt - podrobnbnosti
* dátum pre citovanie

Príklad použitia

Príklad infoboxu pre Kostol svätého Jána z Mathy (Bratislava):

Kostol svätého Jána z Mathy
Kostol svätých Jána z Mathy a Felixa z Valois
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Bratislavský kraj
Mesto Bratislava
Mestská časť Staré Mesto
Náboženstvo Kresťanstvo
 - cirkev Rímskokatolícka
 - arcidiecéza Bratislavská arcidiecéza
 - farnosť Farnosť Najsvätejšej Trojice
Adresa Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
 - súradnice 48°08′46″S 17°06′24″V / 48,146°S 17,106697°V / 48.146; 17.106697
Architekt Franz Jangl
Štýl Barok
Výstavba 1717 - 1725
Poloha kostola na Slovensku
Poloha kostola na Slovensku
Poloha v Bratislave
Poloha v Bratislave
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka:
{{Infobox Kostol
| Názov kostola       = Katedrála svätých Jána z Mathy a Felixa z Valois
| Celé meno         = 
| Iné meno1         = 
| Iné meno2         = 
| Obrázok          = Church of saints John from Matha and Felix frorm Valois in Bratislava, Bratislava I District.jpg
| Popis obrázka       = Kostol svätých Jána z Mathy a Felixa z Valois
| Štát           = Slovensko
| Kraj           = Bratislavský kraj
| Mesto           = Bratislava
| Mestská časť typ     = Mestská časť
| Mestská časť       = [[Staré Mesto (Bratislava)|Staré Mesto]]
| Adresa          = Farnosť Najsvätejšej Trojice<br />Veterná 1<br />811 03 Bratislava
| Zemepisná šírka      = 48.146
| Zemepisná dĺžka      = 17.106697| Náboženstvo        = Kresťanstvo
| Cirkev          = [[Latinská cirkev|Rímskokatolícka]]
| Diecéza typ        = Arcidiecéza
| Diecéza          = [[Bratislavská arcidiecéza]]
| Dekanát          = 
| Farnosť          = Farnosť Najsvätejšej Trojice
| Dátum vysvätenia     = 
| Patrocínium        = 
| Svätiteľ         = 
| Správa          = 
| Zánik           = 
| Architekt         = Franz Jangl
| Sloh           = Barok
| Výstavba         = [[1717]] - [[1725]]
| Dokončenie        = 
| Náklady na výstavbu    = 
| Kapacita         = 
| Dĺžka           = 
| Výška           = 
| Šírka           = 
| Dĺžka hlavnej lode    = 
| Šírka hlavnej lode    = 
| Výška hlavnej lode    = 
| Počet lodí        = 
| Počet poschodí      = 
| Počet kupol        = 
| Počet veží        = 
| Výška najvyššej veže   = 
| Umiestnenie oltára    = 
| Autor oltára       = 
| Materiál         = 
| Adresa          = Farnosť Najsvätejšej Trojice<br />Veterná 1<br />811 03 Bratislava
| Web            = 
| Commons          = 
}}

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.