Šablóna:Geobox

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Typy

 • Sídla (borough, city, settlement, town, township, village)
 • Stavby (bell, bridge, building, monument, church, race track)
 • Vodné plochy (creek, lake, river, reservoir, stream, sea, ocean, water)
 • Pohoria/Vrchy (cave, geology, island, mountain, mountain range, pass, peninsula, valley, volcano, caldera, range)
 • Chránené územia (national park, nature, protected area, reserve)
 • Geografické celky (country, state, region, municipality)

Použitie

Šablóna sa používa na popis geografických objektov (miest, mestských častí, hradov, vodných tokov apod). Ak chcete šablónu použiť, prosím, skopírujte si a vyplňte čistý vzor podtypu, ktorý chcete a potrebujete použiť. Nekopírujte do článku zdrojový kód šablóny.

Správne/nesprávne použite

Premenné v šablóne nevkladajte do hranatých zátvoriek [[ ]], šablóna to urobí za Vás, keď bude článok vytvorený. Viaceré premenné sa nevkladajú do rovnakého riadku, ale do nového s pridaným poradím.
Príklad správneho použitia:

Nesprávne Správne
| river       = [[Hornád]], [[Váh]], [[Dunaj]]
| river       = Hornád
| river1       = Váh
| river2       = Dunaj

Parametre

Popis parametrov

Popis (takmer) všetkých parametrov, ktoré geobox podporuje
Parameter Vysvetlenie
Heading
name Meno, názov, pomenovanie predmetu článku.
native_name Pôvodný názov (v jazyku krajiny, v ktorej sa predmet článku nachádza).
other_name, other_name1, … Iné/ďalšie názvy (možnosť doplniť až 7 iných názvov použitím parametrov other_name1, other_name2, ...)
category Kategória, typ; môže to byť aj typ chránenej oblasti, typ alebo druh sídla a pod. (napr. Mesto, Obec, Rieka, Pohorie, Hrad, ...).
native_category Pôvodný názov kategórie, typu.
category_hide
Image
image Obrázok, fotografia mesta (vložiť v tvare: nazov_obrazka.pripona).
image_size Veľkosť obrázka, fotografie v pixeloch.
image_alt
image_caption Popis obrázka, fotografie (zobrazí sa pod obrázkom).
Names
official_name Oficiálny názov (dlhý tvar) predmetu článku.
etymology Etymológia, pôvod názvu predmetu článku (pôvod názvu mesta, hradu a pod.)
motto Motto oblasti, zvyčajne sa používa pre mestá, či obce.
nickname, nickname1 Prezývka mesta, či obce (alebo všeobecne predmetu článku).
Symbols
flag Obrázok vlajky (vložiť v tvare: nazov_obrazka.pripona).
flag_size Veľkosť obrázka vlajky v pixeloch.
flag_border Orámovanie vlajky, zvyčajne sa používa pri vlajkách, ktorých niektorá farebná časť splýva s pozadím a sama vlajka nemá orámovanie. Za rovná sa vložte číslo 1 (pre príklad pozri Poděbrady).
symbol Obrázok erbu, symbola (vložiť v tvare: nazov_obrazka.pripona) .
symbol_size Veľkosť obrázka erbu, symbola v pixeloch.
symbol_border Orámovanie erbu, symbola, zvyčajne sa používa pri obrázkoch, ktorých niektorá farebná časť splýva s pozadím a sám obrázok nemá orámovanie. Za rovná sa vložte číslo 1.
Country
country, country1, … Krajina(-y), v ktorých sa daný predmet článku nachádza. Možnosť napísať až 15 krajín: country, country1, country2, ..., country15
state, state1, … Štát(-y), v ktorých sa daný predmet článku nachádza. Možnosť zmeniť názov parametra použitím parametra: | state_type= - tento parameter zmení názov/pomenovanie parametra, napr. na Obec, Grófstvo, Provincia, ... . Možnosť napísať až 15 typov.
region, region1, … Región(-y), v ktorých sa daný predmet článku nachádza. Možnosť napísať až 15 typov.
district, district1, … Dištrikt(-y) (okres/oblasť/kraj), v ktorých sa daný predmet článku nachádza. Možnosť napísať až 15 typov.
municipality, municipality1 … Možnosť napísať až 15 typov.
Family
parent, parent1, … Napr. pôvodná obec (z ktorej predmet článku vznikol), vyššia územná jednotka, ...
range
border, border1, … Možnosť napísať až 15 typov.
part Časti, do ktorých je (môže byť) predmet článku rozdelený (napr. zoznam nižších územných jednotiek). Je tu možnosť definovať až 42 dva parametrov.
tributary_left, tributary_left1…, tributary_right, tributary_right1, …, Hlavné prítoky (pravostranné, ľavostranné). Možnosť napísať až 15 typov a pridať poznámky použitím parametrov: tributary_left_note, tributary_right_note, …
child_left, child_left1…, child_right, child_right1, …, Možnosť napísať až 15 typov a pridať poznámky použitím parametrov: child_left_note, child_right_note, …
city, city1, … Dôležité sídla v oblasti. Možnosť napísať až 15 typov a pridať poznámky použitím parametrov: city_note, city1_note, …
landmark, landmark1, … Významné pamiatky, orientčné body a pod. v oblasti. Možnosť napísať až 15 typov.
river, river1, … Významné rieky v oblasti. Možnosť napísať až 15 typov.
building, building1, … Významné bodovy v oblasti. Možnosť napísať až 15 typov.
Locations
location
elevation Nadmorská výška.
prominence
lat_d, long_d Zemepisné súradnice v úspornom desatinnom formáte (preferovaný spôsob uvádzania). Slúžia na zobrazenie informácie o polohe objektu (formou súradníc, aj priamo na mape).
lat_d, lat_m, lat_s, lat_NS, long_d, long_m, long_s, long_EW Zemepisné súradnice v dlhšom delenom formáte (stupne/minúty/sekundy/SJVZ).
 • zemepisná šírka: lat_d (stupne), lat_m (minúty), lat_s (sekundy), lat_NS (severná zemepisná šírka má značku S, južná má značku J)
 • zemepisná dĺžka: long_d (stupne), long_m (minúty), long_s (sekundy), long_EW (východná zemepisná dĺžka má značku V a západná zase Z).
coordinates_format Umožňuje vynútiť desatinný formát zobrazenia súradníc čitateľovi (coordinates_format = dec) namiesto predvoleného deleného (dms). Na slovenskej wikipédii je však zaužívané zobrazovanie v delenom tvare. Pozn.: formát zobrazenia súradníc je nezávislý od formátu, v ktorom boli zadané – automaticky sa prepočítajú podľa potreby.
coordinates_no_title Vypína zobrazovanie polohy v záhlaví stránky (coordinates_no_title = true). Vhodné jedine v prípade, keď do článku umiestňujete infoboxy pre viaceré objekty, alebo ak sú súradnice v záhlaví zobrazené iným spôsobom (v tom prípade je však vhodnejšie odstrániť z článku šablónu, ktorá toto duplicitné zobrazenie spôsobuje). Pokiaľ do článku umiestňujete primárny infobox (najčastejší prípad), nie je dôvod zobrazenie súradnic v záhlaví vypínať (dá sa cez ne dostať k mapám, využívajú sa tiež pre integráciu s rôznymi mapovými nástrojmi).
highest, highest_, … Najvyšší bod. Možnosť použiť ďalšie parametre: highest_location, highest_elevation, highest_lat_d, ...; ďalej: highest_region, highest_country, highest_country1 .
lowest, lowest_… Najnižší bod. Možnosť použiť analogické parametre ako pri parametri highest.
River locations
source, source1, … Hlavná zdrojnica rieky/prameň. Možnosť použiť analogické parametre ako pri parametri highest.
source_confluence Sútok zdrojníc. Možnosť použiť analogické parametre ako pri parametri highest.
mouth Ústie. Možnosť použiť analogické parametre ako pri parametri highest.
Dimensions
length, length_orientation
width, width_orientation
height Výška v metroch.
depth Hĺbka v metroch.
volume Objem v m3.
watershed Rozloha povodia v m2.
area, area_land, area_water, area_urban, area_metro, area1, …
discharge_location Miesto, v ktorom sa uvádza prietok rieky.
discharge Prietok.
discharge_max Maximálny prietok v m3. Možnosť použiť parameter discharge_max_note pre vloženie poznámky (napr. dátum merania, či obdobie, v ktorom sa uvádzaný prietok vyskytuje).
discharge_min Minimálny prietok v m3. Možnosť použiť parameter discharge_min_note pre vloženie poznámky (napr. dátum merania, či obdobie, v ktorom sa uvádzaný prietok vyskytuje)
discharge1_location, … Ďalšie miesto, v ktorom uvádzame prietok.
discharge1 … Ďalšia hodnota prietoku. (možnosť doplniť až 4 rôzne hodnoty prietoku použitím parametrov: discharge2, discharge3, discharge4)
Population
population, population_urban, population_metro, population1, … Veľkosť populácie.
population_date, population_urban_date, population_metro_date, population1_date, population1_date, … Dátum, ku ktorému sú údaje aktuálne (ku ktorému sa údaje uvádzajú).
population_density, population_urban_density, population_metro_density Hustota. Pokiaľ sa za rovná sa uvedie hodnota auto, tak bude hustota vypočítaná automaticky na základe údajov o veľkosti populácie a rozlohy.
Features
geology, geology1, … Geologické zloženie. Možnosť napísať až 15 typov.
orogeny, orogeny1, … Možnosť napísať až 15 typov.
period, period1, … Geologická perióda, v ktorom daná oblasť vznikla. Možnosť napísať až 15 typov.
biome, biome1, … Významné ekosystémy v oblasti. Možnosť napísať až 15 typov.
plant, plant1, … Výzmané, špecifické rastliny v oblasti. Možnosť napísať až 15 typov.
animal, animal1, … Zvery žijúce v oblasti. Možnosť napísať až 15 typov.
author, author1, … Autor(-i), tvorca ľuďmi vyrobených, postavených objektov. Možnosť napísať až 15 typov.
style, style1, … Štýl(-y) budovy (napr. gotika, ...). Možnosť napísať až 15 typov.
material, style1… Materiál(-y), z ktorého je budova postavená. Možnosť napísať až 15 typov.
History & management
established, etablished1, … Možnosť napísať až 15 typov.
date, date1, … Možnosť napísať až 15 typov.
government, government_, … Možnosť napísať až 15 typov.
management, management_, … Možnosť napísať až 15 typov.
owner
mayor Primátor, starosta, atď. mesta, oblasti. Možnosť pridať parameter mayor_party na zobrazenie a udanie politickej strany.
leader, leader1, … Možnosť pridať parameter leader_party pre udanie politickej strany. Možnosť napísať až 15 typov.
Access
public Napríklad, či je daný predmet článku verejný/verejnosti prístupný (používa sa napr. pri hradoch, ktoré môže ale nemusia byť verejnosti prístupné).
visitation, visitation_date
access Najľahší prístup cestou.
ascent, ascent1, ..., ascent_date
discovery, discovery1, …, discovery_date Objaviteľ a rok objavenia. Možnosť napísať až 15 typov.
Codes
timezone, utc_offset Časová zóna a UTC.
timezone_DST, utc_offset_DST
iso_code, iso_subcode Kód ISO.
postal_code, area_code, code, code_type, code1, code1_type, … Rôzne identifikačné čísla (napr. poštový kód, ...). Možnosť napísať až 4 typy.
UNESCO World Heritage, IUCN, and Topographic Mapping
whs_name, whs_year, whs_number, whs_region, whs_criteria
category_iucn
topo_map, topo_maker
Národná kultúrna pamiatka na Slovensku
nkp pred rokom 2002, súčasť nkp, názov nkp pred 2002, dátum nkp
dátum uzpf, číslo uzpf
názov UNESCO, dátum UNESCO
kategorizovať NKP V prípade, že sa nemajú automaticky generovať kategórie
kraj, okres, obec potrebné zadať pre správnu kategorizáciu
PUSR web url, PUSR web id objekt, PUSR web dátum citovania
Free fields
free, free_type, free1, free1_type… Voľné polia (maximum 8) pre pridanie ďalších parametrov podľa potreby.
Map section
map, map1, map2 Mapy.
map_size… Veľkosť mapy.
map_background, … Pozadie mapy.
map_alt, …
map_caption, … Popis mapy.
map_locator, …
map_locator_x, map_locator_y
Websites
commons Kategória na Wikimedia Commons.
statistics
website Oficiálna webstránka.
Footnotes
footnotes Ďalšie koncové poznámky.

Čisté vzory geoboxu

Tu sú uvedené čisté šablóny geoboxu. Nie sú tam uvedené všetky možné parametre, preto v prípade potreby môžete doplniť parametre, ktoré potrebujete z vyššie uvedenej tabuľky.

Sídlo

{{Geobox | Settlement
<!-- *** Heading *** -->
| name        = 
| native_name    = 
| other_name     = 
| category      = 
<!-- *** Image *** -->
| image       = 
| image_caption   = 
| image_compl    = 
<!-- *** Symbols *** -->
| flag        = 
| symbol       = 
<!-- *** Name *** -->
| etymology     = 
| official_name   = 
| motto       = 
| nickname      = 
| nickname_note   = 
<!-- *** Country etc. *** -->
| country      = 
| country_flag    = 
| state_type     = 
| state       = 
| region       = 
| histregion     = 
| district      = 
| commune      = 
| municipality    = 
| capital      = 
<!-- *** Family *** -->
| parent       = 
| range       = 
| road        = 
| border       = 
| part        = 
| tributary_left   = 
| tributary_right  = 
| city        = 
| landmark      = 
| building      = 
| river       = 
<!-- *** Locations *** -->
| location      = 
| elevation     = 
| lat_d       = 
| long_d       = 
| highest      = 
| highest_elevation = 
| highest_lat_d   = 
| highest_long_d   = 
| lowest       = 
| lowest_elevation  = 
| lowest_lat_d    = 
| lowest_long_d   = 
<!-- *** Dimensions *** -->
| area        = 
<!-- *** Population *** -->
| population     = 
| population_date  = 
| population_density = 
<!-- *** History & management *** -->
| established    = 
| established_type  = 
| mayor       = 
| mayor_party    = 
<!-- *** Codes *** -->
| timezone      = 
| timezone_DST    = 
| postal_code    = 
| area_code     = 
| area_code_type   = 
| code        = 
| code1       = 
| code1_type     = 
<!-- *** Free frields *** -->
| free        = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = 
| map_background   = 
| map_caption    = 
| map_locator    = 
| map1        = 
| map1_background  = 
| map1_caption    = 
| map1_locator    = 
| map2        = 
| freemap_zoom    = 
<!-- *** Websites *** -->
| commons      = 
| statistics     = 
| website      = 
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes     = 
}}

Budova

{{Geobox | Building
<!-- *** Heading *** -->
| name        = 
| native_name    = 
| other_name     = 
| category      = 
<!-- *** Image *** -->
| image       =
| image_caption   = 
<!-- *** Name *** -->
| etymology     = 
| official_name   = 
| nickname      = 
<!-- *** Country etc. *** -->
| country      = 
| country_flag    = 
| state       = 
| region       = 
| district      = 
| commune_type    = 
| commune      = 
| municipality_type = 
| municipality    = 
<!-- *** Family *** -->
| parent       = 
| city        = 
| landmark      =
| river       = 
<!-- *** Locations *** -->
| location      = 
| elevation     = 
| elevation_round  = 
| lat_d       = 
| long_d       = 
| coordinates_type  = 
<!-- *** Dimensions *** -->
| length       = 
| width       = 
| height       = 
| number       = 
| area        = 
<!-- *** Features *** -->
| author       =
| style       = 
| material      = 
<!-- *** History & management *** -->
| established    = 
| date        = 
| date_type     = 
| management     = 
| management_lat_d  = 
| management_long_d = 
| owner       = 
<!-- *** Acess *** -->
| public       = 
| access       = 
<!-- *** Codes *** -->
| code        = 
<!-- *** Free frields *** -->
| free        = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = 
| map_background   = 
| map_caption    = 
| map_locator    = 
| map1        = 
| map1_background  = 
| map1_caption    = 
| map1_locator    = 
<!-- *** Websites *** -->
| commons      = 
| statistics     = 
| website      = 
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes     = 
}}
Budova na Slovensku
{{Geobox | Building
<!-- *** Heading *** -->
| name        = 
| native_name    = 
| other_name     = 
| category      = 
<!-- *** Image *** -->
| image       =
| image_caption   = 
<!-- *** Name *** -->
| etymology     = 
| official_name   = 
| nickname      = 
<!-- *** Country etc. *** -->
| country      = 
| country_flag    = 
| region       = 
| region_type    = Kraj
| district      = 
| district_type   = Okres
| commune_type    = Mesto  <!-- Obec -->
| commune      = 
| municipality_type = Mestská časť <!-- Miestna časť, Časť obce -->
| municipality    = 
<!-- *** Family *** -->
| parent       = 
| city        = 
| landmark      =
| river       = 
<!-- *** Locations *** -->
| location      = 
| elevation     = 
| elevation_round  = 
| lat_d       = 
| long_d       = 
| coordinates_type  = 
<!-- *** Dimensions *** -->
| length       = 
| width       = 
| height       = 
| number       = 
| area        = 
<!-- *** Features *** -->
| author       =
| style       = 
| material      = 
<!-- *** History & management *** -->
| established    = 
| date        = 
| date_type     = 
| management     = 
| management_lat_d  = 
| management_long_d = 
| owner       = 
<!-- *** Acess *** -->
| public       = 
| access       = 
<!-- *** Codes *** -->
| code        = 
<!-- *** Národná Kultúrna Pamiatka *** --->
| nkp pred rokom 2002   = 
| súčasť nkp        = 
| názov nkp pred 2002   = 
| dátum nkp        = 
| číslo nkp        = 
| dátum uzpf        = 
| číslo uzpf        = 
| názov UNESCO       = 
| dátum UNESCO       = 
| kategorizovať NKP    = 
| kraj           = 
| okres          = 
| obec           = 
| PUSR web url       = 
| PUSR web id objekt    = 
| PUSR web dátum citovania = 
<!-- *** Free frields *** -->
| free        = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = 
| map_background   = 
| map_caption    = 
| map_locator    = 
| map1        = 
| map1_background  = 
| map1_caption    = 
| map1_locator    = 
<!-- *** Websites *** -->
| commons      = 
| statistics     = 
| website      = 
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes     = 
}}

Rieka

{{Geobox | River
<!-- *** Heading *** -->
| name        = 
| other_name     = 
| category      = 
<!-- *** Image *** -->
| image       = 
| image_caption   = 
<!-- *** Name *** -->
| etymology     = 
| nickname      = 
<!-- *** Country etc. *** -->
| country      = 
| country_flag    = 
| state       = 
| region       = 
| district      = 
| commune      = 
| municipality    = 
<!-- *** Family *** -->
| parent       = 
| tributary_left   = 
| tributary_right  = 
| city        = 
| landmark      = 
<!-- *** Locations *** -->
| source       = 
| source_location  = 
| source_region   = 
| source_elevation  = 
| source_lat_d    = 
| source_long_d   = 
| source1      = 
| source1_location  = 
| source1_region   = 
| mouth       = 
| mouth_location   = 
| mouth_elevation  = 
| mouth_lat_d    = 
| mouth_long_d    = 
<!-- *** Dimensions *** -->
| length       = 
| width       = 
| depth       = 
| watershed     = 
| discharge     = 
| discharge_location = 
| discharge_max   = 
| discharge_min   = 
<!-- *** Free fields *** -->
| free        = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = 
| map_background   = 
| map_caption    = 
| map_locator    = 
<!-- *** Websites *** -->
| commons      = 
| statistics     = 
| website      = 
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes     = 
}}

Pohorie

{{Geobox| Mountain Range
<!-- *** Name section *** -->
| name        = 
| native_name    = 
| other_name     = 
| category      = 
<!-- *** Image *** -->
| image       = 
| image_caption   = 
<!-- *** Country etc. *** -->
| country      = 
| country_flag    = 
| state       = 
| state1       = 
| region       = 
| region1      = 
| district      = 
| district1     = 
| district2     = 
| district3     = 
| city        = 
| city1       = 
<!-- *** Orography *** -->
| parent       = 
| unit1       = 
| border       = 
| border1      = 
| geology      = 
| geology1      = 
| period       =
| period1      =
| orogeny      =
| orogeny1      =
<!-- *** Geography *** -->
| area        =  
| length       = 
| length_orientation = 
| length_round    =
| width       = 
| width_orientation = 
| width_round    =
| highest      = 
| highest location  =
| highest_country  =
| highest_state   =
| highest_region   =
| highest_district  =
| highest_elevation = 
| highest_lat_d   = 
| highest_long_d   =  
| lowest       = 
| lowest_location  =
| lowest_country   =
| lowest_state    =
| lowest_region   =
| lowest_district  =
| lowest_elevation  = 
| lowest_lat_d    =     
| lowest_long_d   =     
| woods       =
<!-- *** Free fields *** -->
| free_name     = 
| free_value     = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = 
| map_background   = 
| map_caption    = 
| map_locator    = 
| map1        = 
| map1_background  = 
| map1_caption    = 
| map1_locator    = 
<!-- *** Websites *** -->
| commons      = 
| statistics     = 
| website      = 
}}

Vrch

{{Geobox|Mountain
<!-- *** Heading *** -->
| name        = 
| native_name    =
| other_name     =
| category      = 
<!-- *** Name *** -->
| etymology     = 
| nickname      = 
<!-- *** Image *** -->
| image       = 
| image_caption   = 
<!-- *** Country etc. *** -->
| country      = 
| country_flag    = 
| state       = 
| region       = 
| district      = 
| municipality    =
<!-- *** Family *** -->
| range       = 
<!-- *** Locations *** -->
| location      = 
| elevation     = 
| prominence     =  
| lat_d       = 
| long_d       = 
| coordinates_type  =
<!-- *** Features *** -->
| geology      = 
| orogeny      = 
| period       = 
| biome       = 
| plant       = 
| animal       = 
<!-- *** Access *** -->
| public       = 
| access       = 
| ascent       = 
| ascent_date    = 
<!-- *** Free fields (for any data) *** -->
| free = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = 
| map_caption    = 
| map_locator    = 
| map1        = 
| map1_caption    = 
| map1_locator    = 
<!-- *** Website *** -->
| website      = 
| commons      = 
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes     = 
}}

Príklady použitia

Sídlo

Príklad vyplneného geoboxu pre článok Košice:

Košice
Mesto
Prezývka: Mesto tolerancie [1]
Štát Slovensko Slovensko
Región Košický
Historický región Abov (Košice a okolie)
Rieka Hornád
Nadmorská výška 208 m n. m.
Súradnice 48°43′12″S 21°15′29″V / 48,7200°S 21,2581°V / 48.7200; 21.2581
Najvyšší bod Vysoký vrch
 - výška 851 m n. m.
 - súradnice 48°49′29″S 21°09′22″V / 48,8246°S 21,1561°V / 48.8246; 21.1561
Najnižší bod Krásna nad Hornádom
 - výška 184 m n. m.
 - súradnice 48°40′09″S 21°20′24″V / 48,6691°S 21,3399°V / 48.6691; 21.3399
Rozloha 242,768069 km² (24 277 ha)
Obyvateľstvo 238 725 (01. 08. 2010)
Hustota 983,35 obyv./km²
Prvá pís. zmienka 1230
Primátor MUDr. Richard Raši (Smer-SD, MOST-HÍD)
Časové pásmo SEČ (UTC+1)
 - letný čas SELČ (UTC+2)
PSČ 040 00
Tel. predvoľba +421-55
Kód 599981
EČV KE
Poloha mesta v rámci Slovenska
Poloha mesta v rámci Slovenska
Poloha mesta v rámci Slovenska
Poloha v rámci Košického kraja
Poloha v rámci Košického kraja
Poloha v rámci Košického kraja
Mapa mesta
Mapa mesta
Štatistika: MOŠ/MIS
Webová stránka: www.kosice.sk
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
Demonym: Košičan[2]
{{Geobox | Settlement
<!-- *** Heading *** -->
| name        = Košice
| other_name     = 
| category      = Mesto
<!-- *** Image *** -->
| image       = Cathedral of St. Elizabeth in Košice.jpg<!-- BandeauKosice.png -->
| image_caption   = <!-- Zhora: [[Dóm sv. Alžbety]], letecká fotografia mesta; dole zľava: [[Štátne divadlo Košice]], [[Hlavná (Košice)|Hlavná ulica]] a plastika [[Erb Košíc|mestského erbu]] -->
<!-- *** Symbols *** -->
| flag        = 
| symbol       = 
<!-- *** Name *** -->
| etymology     = 
| official_name   = 
| motto       = 
| nickname      = Mesto tolerancie 
| nickname_note   =<ref name="mesto tolerancie">{{Citácia elektronického dokumentu
 | titul = Feman - Európsky festival kultúry národov a národností
 | url = http://www.feman.sk/obsah/festival-feman
 | dátum vydania = 2009
 | dátum aktualizácie = 
 | dátum prístupu = 29.07.2009
 | vydavateľ = Združenie Feman
 | miesto = Košice
}}</ref>
<!-- *** Country etc. *** -->
| country      = Slovensko
| country_flag    = 1
| state       = 
| region       = [[Košický kraj|Košický]]
| histregion     = [[Abovská župa|Abov]] ([[Košice a okolie]])
| district      = 
| municipality    = 
<!-- *** Family *** -->
| part        = 
| river       = Hornád
<!-- *** Locations *** -->
| location      = 
| coordinates_no_title = 
| elevation     = 208
| lat_d       = 48.7200
| long_d       = 21.2581
| coordinates_type  = region:SK_type:city
| highest      = [[Vysoký vrch ({{mnm|851}})|Vysoký vrch]]
| highest_elevation = 851
| highest_lat_d   = 48.8246
| highest_long_d   = 21.1561
| lowest       = Krásna nad Hornádom
| lowest_elevation  = 184
| lowest_lat_d    = 48.6691
| lowest_long_d   = 21.3399
<!-- *** Dimensions *** -->
| area        = 242.768069
<!-- *** Population *** -->
| population     = 238725
| population_date  = 01. 08. 2010
| population_density = auto
<!-- *** History & management *** -->
| established    = 1230
| established_type  = Prvá pís. zmienka
| mayor       = MUDr. [[Richard Raši]]
| mayor_party    = Smer-SD, MOST-HÍD
<!-- *** Codes *** -->
| timezone      = [[Stredoeurópsky čas|SEČ]] | utc_offset =+1
| timezone_DST    = [[Stredoeurópsky letný čas|SELČ]] | utc_offset_DST =+2
| postal_code    = 040 00
| area_code     = +421-55
| area_code_type   = Tel. predvoľba
| code        = 599981
| code1       = KE | code1_type = [[Evidenčné číslo vozidla|EČV]]
<!-- *** Free frields *** -->
| free        = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = Slovakia - outline map.svg
| map_background   = Slovakia - background map.png
| map_caption    = Poloha mesta v rámci Slovenska
| map_locator    = Slovensko
| map1        = Košice Region - outline map.svg
| map1_background  = Košice Region - background map.png
| map1_caption    = Poloha v rámci Košického kraja
| map1_locator    = Košický kraj
| map2        = Kosice.20080908.png
| map2_caption    = Mapa mesta
| freemap_zoom    = 13
<!-- *** Websites *** -->
| commons      = 
| statistics     = {{MOŠ/MIS|599981}}
| website      = [http://www.kosice.sk www.kosice.sk]
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes     = '''Demonym''': ''Košičan''<ref>{{SlovníkyJÚĽŠ|Košičan}}</ref>
}}

Hrad

Príklad vyplneného geoboxu pre článok Beckovský hrad:

Beckovský hrad
Hrad
Štát Slovensko Slovensko
Región Trenčiansky
Okres Nové Mesto nad Váhom
Pohorie Považský Inovec
Súradnice 48°47′27″S 17°53′53″V / 48,7908°S 17,8981°V / 48.7908; 17.8981
Vznik 12. storočie
Pre verejnosť verejnosti prístupný
Najľahší výstup Beckov
Poloha hradu Beckov na Slovensku
Poloha hradu Beckov na Slovensku
Poloha hradu Beckov na Slovensku
Poloha hradu Beckov v Trenčianskom kraji
Poloha hradu Beckov v Trenčianskom kraji
Poloha hradu Beckov v Trenčianskom kraji
Wikimedia Commons: Beckov Castle
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
{{Geobox | Building
<!-- *** Heading *** -->
| name        = Beckovský hrad
| native_name    = 
| other_name     = 
| category      = Hrad
<!-- *** Image *** -->
| image       =
| image_caption   = Letecký snímok hradu
<!-- *** Name *** -->
| etymology     = 
| official_name   = 
| nickname      = 
<!-- *** Country etc. *** -->
| country = Slovensko
| country_flag = 1
| state       = 
| region       = [[Trenčiansky kraj|Trenčiansky]]
| district      = [[okres Nové Mesto nad Váhom|Nové Mesto nad Váhom]] 
| commune_type    = Pohorie
| commune      = [[Považský Inovec]] 
| municipality_type = 
| municipality    = 
<!-- *** Family *** -->
| parent       = 
| city        = 
| landmark      =
| river       = 
<!-- *** Locations *** -->
| location      = 
| coordinates_no_title = 
| elevation     = 
| elevation_round  = 
| lat_d       = 48.7908
| long_d       = 17.8981
<!-- *** Dimensions *** -->
| length       = 
| width       = 
| height       = 
| number       = 
| area        = 
<!-- *** Features *** -->
| author       =
| style       = 
| material      = 
<!-- *** History & management *** -->
| established    = 12. storočie
| date        = 
| date_type     = 
| management     = 
| management_lat_d  = 
| management_long_d = 
| owner       = 
<!-- *** Acess *** -->
| public       = verejnosti prístupný
| access       = [[Beckov (obec)|Beckov]]
<!-- *** Codes *** -->
| code        = 
<!-- *** Free frields *** -->
| free        = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = Slovakia - outline map.svg
| map_background   = Slovakia - background map.png
| map_caption    = Poloha hradu Beckov na Slovensku
| map_locator    = Slovensko
| map1        = Trenčín Region - outline map.svg
| map1_background  = Trenčín Region - background map.png
| map1_caption    = Poloha hradu Beckov v Trenčianskom kraji
| map1_locator    = Trenčiansky kraj
<!-- *** Websites *** -->
| commons      = Beckov Castle
| statistics     = 
| website      = 
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes     = 
}}

Rieka

Príklad vyplneného geoboxu pre článok Váh:

Váh
maď. Vág, nem. Waag, poľ. Wag
rieka
Váh blízko Piešťan.
Štát Slovensko Slovensko
Hlavná zdrojnica Čierny Váh
 - poloha Kráľova hoľa, Nízke Tatry
Sekundárna
zdrojnica
Biely Váh
 - poloha Važecká dolina, Vysoké Tatry
Ústie Dunaj
 - poloha Komárno
 - výška 106,5 m
Dĺžka 403 km
Povodie 10 640 km² (1 064 000 ha)
Prietok
 - priemerný 196 /s
 - maximálny 1 825 /s
 - minimálny 22,3 /s
Tok a povodie Váhu od sútoku Čierneho Váhu (južne) a Bieleho Váhu (severne) po ústie do Dunaja
Tok a povodie Váhu od sútoku Čierneho Váhu (južne) a Bieleho Váhu (severne) po ústie do Dunaja
Tok a povodie Váhu od sútoku Čierneho Váhu (južne) a Bieleho Váhu (severne) po ústie do Dunaja
Wikimedia Commons: Váh
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
{{Geobox | River
<!-- *** Heading *** -->
| name        = Váh
| other_name     = {{V jazyku|hun|Vág}}, {{V jazyku|deu|Waag}}, {{V jazyku|pol|Wag}}
| category      = rieka
<!-- *** Image *** -->
| image       = Rieka_Vah_-_Piestany.jpg
| image_caption   = Váh blízko Piešťan.
<!-- *** Name *** -->
| etymology     = 
| nickname      = 
<!-- *** Country etc. *** -->
| country      = Slovensko
| country_flag    = 1
| state       = 
| region       = 
| district      = 
| commune      = 
| municipality    = 
<!-- *** Family *** -->
| parent       = 
| tributary_left   = 
| tributary_right  = 
| city        = 
| landmark      = 
<!-- *** Locations *** -->
| source       = [[Čierny Váh (rieka)|Čierny Váh]]
| source_location  = Kráľova hoľa
| source_region   = Nízke Tatry
| source_elevation  = 
| source_lat_d    = 
| source_long_d   = 
| source1      = Biely Váh
| source1_location  = Važecká dolina
| source1_region   = [[Vysoké Tatry (pohorie)|Vysoké Tatry]]
| mouth       = Dunaj
| mouth_location   = Komárno
| mouth_elevation  = 106.5
| mouth_lat_d    = 
| mouth_long_d    = 
<!-- *** Dimensions *** -->
| length       = 403
| width       = 
| depth       = 
| watershed     = 10640
| discharge     = 196
| discharge_location = 
| discharge_max   = 1825
| discharge_min   = 22.3
<!-- *** Free fields *** -->
| free        = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = Váh River (SVK) - location and watershed.svg
| map_background   = Slovakia - background map.png
| map_caption    = Tok a povodie Váhu od sútoku Čierneho Váhu (južne) a Bieleho Váhu (severne) po ústie do [[Dunaj]]a 
| map_locator    = 
<!-- *** Websites *** -->
| commons      = Váh
| statistics     = 
| website      = 
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes     = 
}}

Pohorie

Príklad vyplneného geoboxu pre článok Malá Fatra:

Malá Fatra
pohorie
Malá Fatra - Vrátna dolina
Štát Slovensko Slovensko
Región Žilinský
Okresy Žilina, Martin, Dolný Kubín, Ružomberok
Časť Fatransko-tatranská oblasť
Najvyšší bod Veľký Kriváň
 - výška 1 709,7 m n. m.
Najnižší bod rieka Váh pri obci Strečno
 - výška 350 m n. m.
Geologické zloženie tatrikum, fatrikum, hronikum
Poloha Malej Fatry na Slovensku
Poloha Malej Fatry na Slovensku
Poloha Malej Fatry na Slovensku
Poloha Malej Fatry v Žilinskom kraji
Poloha Malej Fatry v Žilinskom kraji
Poloha Malej Fatry v Žilinskom kraji
Wikimedia Commons: Malá Fatra
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
{{Geobox| Mountain Range
<!-- *** Name section *** -->
| name            = Malá Fatra
| native_name         = 
| other_name         = 
| category          = pohorie
<!-- *** Image *** -->
| image            = Mala fatra2.jpg
| image_size         =  
| image_caption        = Malá Fatra - [[Vrátna dolina]]
<!-- *** Country etc. *** -->
| country           = Slovensko
| country_flag        = 1
| state            = 
| state1           = 
| region           = [[Žilinský kraj|Žilinský]]
| region1           = 
| district          = [[Okres Žilina|Žilina]]
| district1          = [[Okres Martin|Martin]]
| district2          = [[Okres Dolný Kubín|Dolný Kubín]] 
| district3          = [[Okres Ružomberok|Ružomberok]]
| city            = 
| city1            = 
<!-- *** Orography *** -->
| parent           = Fatransko-tatranská oblasť
| unit1            =
| border           =
| border1           =
| geology           = [[tatrikum]], [[fatrikum]], [[hronikum]]
| geology1          = 
| period           =
| period1           =
| orogeny           =
| orogeny1          =
<!-- *** Geography *** -->
| area            =  
| length           = 
| length_orientation     = 
| length_round        =
| width            = 
| width_orientation      = 
| width_round         =
| highest           = Veľký Kriváň
| highest location      =
| highest_country       =
| highest_state        =
| highest_region       =
| highest_district      =
| highest_elevation      = 1 709.7
| highest_lat_d        = 
| highest_long_d       =  
| lowest           = rieka Váh pri obci Strečno
| lowest_location       =
| lowest_country       =
| lowest_state        =
| lowest_region        =
| lowest_district       =
| lowest_elevation      = 350
| lowest_lat_d        =     
| lowest_long_d        =     
| woods            =
<!-- *** Free fields *** -->
| free_name          = 
| free_value         = 
<!-- *** Maps *** -->
| map        = Lesser Fatra - location map.svg
| map_background   = Slovakia - background map.png
| map_caption    = Poloha Malej Fatry na Slovensku
| map_locator    = Slovensko
| map1        = Lesser Fatra - location map in Žilina Region.svg
| map1_background  = Žilina Region - background map.png
| map1_caption    = Poloha Malej Fatry v Žilinskom kraji
| map1_locator    = Žilinský kraj 
<!-- *** Websites *** -->
| commons      = Malá Fatra
| statistics     = 
| website      = 
}}

Vrch

Príklad vyplneného geoboxu pre článok Veľký Kriváň:

Veľký Kriváň
vrch
Pohľad na Veľký Kriváň z Poludňového Grúňa
Štát Slovensko Slovensko
Región Žilinský kraj
Okres okres Žilina
Pohorie Malá Fatra
Poloha Krivánska Fatra
 - výška 1 708,7 m n. m.
 - súradnice 49°11′15″S 19°01′51″V / 49,1876°S 19,0308°V / 49.1876; 19.0308
Geologické zloženie Vápenec
Najľahší výstup Od chaty Vrátna po zelenej turistickej značke na Snilovské sedlo, odtiaľ po červenej značke na vrchol.
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Žilinského kraja
Poloha v rámci Žilinského kraja
Poloha v rámci Žilinského kraja
Wikimedia Commons: Malá Fatra
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
{{Geobox|Mountain
<!-- *** Heading *** -->
| name          = Veľký Kriváň
| native_name       =
| other_name       =
| category        = vrch
<!-- *** Name *** -->
| etymology        = 
| nickname        = 
<!-- *** Image *** -->
| image          = Velky_krivan.jpg
| image_caption      = Pohľad na Veľký Kriváň z [[Poludňový grúň|Poludňového Grúňa]]
<!-- *** Country etc. *** -->
| country         = Slovensko
| country_flag      = 1
| state          = 
| region         = Žilinský kraj
| district        = okres Žilina
| municipality      =
<!-- *** Family *** -->
| range          = Malá Fatra
<!-- *** Locations *** -->
| location        = Krivánska Fatra
| elevation        = 1708.7
| prominence       =  
| lat_d          = 49.1876
| long_d         = 19.0308
<!-- *** Features *** -->
| geology         = Vápenec
| orogeny         = 
| period         = 
| biome          = 
| plant          = 
| animal         = 
<!-- *** Access *** -->
| public         = 
| access         = Od chaty Vrátna po zelenej turistickej značke na Snilovské sedlo, odtiaľ po červenej značke na vrchol.
| ascent         = 
| ascent_date       = 
<!-- *** Free fields (for any data) *** -->
| free          = 
<!-- *** Maps *** -->
| map           = Lesser Fatra - location map.svg
| map_caption       = Poloha v rámci Slovenska 
| map_background     = Slovakia demis.png 
| map_locator       = Slovensko
| map1          = Lesser Fatra - location map in Žilina Region.svg
| map1_caption      = Poloha v rámci Žilinského kraja
| map1_background     = Žilina Region - background map.png
| map1_locator      = Žilinský kraj
<!-- *** Website *** -->
| website         = 
| commons         = Malá Fatra
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes        = 
}}

 1. Feman - Európsky festival kultúry národov a národností [online]. Košice: Združenie Feman, 2009, [cit. 2009-07-29]. Dostupné online.
 2. JÚĽŠ. Košičan v slovníkoch JÚĽŠ [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Dostupné online.


Pomôcky

 • Pre jednoduché získanie súradníc použi nástroj GeolokátorAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.