Štátna rada Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Štátna rada Slovenskej republiky bola ustanovená podľa ústavného zákona[1] v júli 1939. Mala byť zložená z najváženejších ľudí štátu a slúžiť prostredníkom medzi prezidentom, snemom, vládou a politickými stranami (podávať prezidentovi republiky a vláde dobrozdania).

Rada mala (ústava hlava 5, § 52)[1] rozhodovať o zložení snemu (zostaviť kandidátnu listinu pre voľby do snemu) a zbavovaní poslancov poslaneckého mandátu. Mala aj možnosť predkladať návrhy zákonov. Jej úlohou bolo aj vykonávať funkciu najvyššieho ústavného súdu v prípadoch, keby snem podal žalobu na prezidenta, členov vlády alebo členov snemu.

Štátna rada nemala vlastnú výkonnú moc, sama nemohla nikoho obžalovať. Vo vážnych otázkach celoštátneho charakteru mohla podávať všetkým orgánom štátu odporúčania, ale čisto nezáväzné.

Štátna rada (ústava hlava 5, § 51)[1] sa skladá z minimálne 20 členov :

  • šesť členov menuje prezident republiky,
  • desať členov Hlinkova slovenská ľudová strana,
  • po jednom členovi vysielajú registrované strany národnostných skupín a stavy;
  • ďalšími členmi sú: predseda vlády a predseda snemu.

Zloženie Štátnej rady SR v jej I. funkčnom období (1940 - 1943)[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé ustanovujúce zasadanie Štátnej rady bolo stanovené na 6. augusta 1940. Konalo sa v prezidentskom paláci. Zasadanie otvoril a viedol prezident Dr. Jozef Tiso. Po zložení sľubu všetkých členov sa konala voľba predsedu a podpredsedov.[2]

Zloženie Štátnej rady SR v jej I. funkčnom období (1940 - 1943)
portrét meno funkcia povolanie
Viktor Ravasz predseda verejný notár
Ján Vojtaššák I. podpredseda biskup Spišského biskupstva
Bohuslav Klimo II. podpredseda generálny inšpektor evanjelickej cirkvi a. v.
Vojtech Tuka člen predseda vlády SR
Martin Sokol člen predseda Snemu SR
Ferdinand Čatloš člen minister národnej obrany SR
Gejza Fritz člen minister pravosúdia SR
Alexander Mach člen minister vnútra SR
Ján Balko člen tajomník Obchodnej a priemyselnej komory
Jozef Fundárek člen univ. profesor a viceguvernér Slovenskej národnej banky
Franz Karmasin člen poslanec Snemu SR a štátny sekretár Nemeckého sekretariátu pri vláde SR
Ferdinand Klinda člen prezidiálny šéf ministerstva hospodárstva SR
Andrej Marsina člen dekan - farár
Karol Mederly člen podpredseda Snemu SR
Mathias Nitsch člen školský inšpektor
Ján Pöstenyi člen správca Spolku sv. Vojtecha
František Šubík - Žarnov člen univerzitný profesor

Zloženie Štátnej rady SR v jej II. funkčnom období (1943 - 1945)[upraviť | upraviť zdroj]

Pri skladaní členov Štátnej rady v II. funkčnom období sa prihliadalo, aby členovia nezasadali vo vláde ani v sneme.[3]

Zloženie Štátnej rady SR v jej I. funkčnom období (1940 - 1943)
portrét meno funkcia povolanie
Ján Drobný predseda krajinský prezident vo výslužbe
Ján Vojtaššák podpredseda biskup Spišského biskupstva
Bohuslav Klimo podpredseda generálny inšpektor evanjelickej cirkvi a. v.
Martin Mičura člen I. predseda Najvyššieho súdu
František Mojto člen vládny komisár (starosta) Nitry
Štefan Tiso člen predseda Hlavného súdu v Bratislave
Anton Mederly člen generálny riaditeľ Slovenskej hypotečnej a komunálnej banky
Ferdinand Klinda člen prezidiálny šéf ministerstva hospodárstva SR
Andrej Marsina člen dekan - farár
Mathias Nitsch člen školský inšpektor

Členstvo v Štátnej rade nebolo honorované, bola to čestná funkcia. Jedinou výhodou bol ročný voľný lístok na cestovanie železnicou.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ústav pamäti národa, [cit. 2020-08-25]. Dostupné online.
  2. Štátna rada - stráž našej ústavnosti. Slovák, 1940-08-07, roč. XX, čís. 186, s. 3.
  3. Nová Štátna rada. Gardista, 1943-08-31, roč. V, čís. 199, s. 3.