Štefan Náhalka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Štefan Náhalka
slovenský exilový spisovateľ a katolícky kňaz
Narodenie16. marec 1916
Liptovská Teplička
Úmrtie6. marec 1975 (58 rokov)
Rím, Taliansko

Štefan Náhalka (* 16. marec 1916, Liptovská Teplička – † 6. marec 1975, Rím, Taliansko); rímskokatolícky kňaz, slovenský novotomistický filozof a teológ, významný exilový spisovateľ a dejateľ.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Najprv bol na základnej škole vo svojej rodnej obci, ktorá je pomenovaná podľa neho. Potom išiel na gymnázium do Levoče. Po absolvovaní gymnázia v Levoči študoval teológiu v Ríme. Doktorát teológie získal na rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity roku 1944 v odbore katolícka vierouka obhajobou dizertačnej práce „Láska v duchovnom živote“. V roku 1946 ho spišský biskup Ján Vojtaššák povolal za svojho tajomníka a neskôr ho ustanovil za profesora teológie v Teologickom ústave Spišskej Kapituly. Ako významný katolícky intelektuál stal sa terčom komunistickej polície, ktorá po ňom stále sliedila. Po zaistení biskupa J. Vojtaššáka roku 1950 ušiel a pred ŠtB sa skrýval dva roky. Na jar 1953 sa mu podarilo emigrovať do Rakúska a odtiaľ do Talianska. V Ríme sa intenzívne zapojil do práce v rámci Ústrednej katolíckej kancelárie. Po odchode Antona Boteka do Kanady roku 1965 prevzal vedenie Slovenského katolíckeho ústredia v Ríme i redigovanie mesačníka Hlasy z Ríma. Ďalej redigoval časopisy Slovenský kňaz a Slovak Studies. Mal významný podiel na vybudovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1963) a stal sa jeho prvým rektorom. Staral sa o duchovné potreby slovenských emigrantov a zriadil misie pre Slovákov v Brazílii a v Spojenom kráľovstve. Popri veľkej angažovanosti v cirkevnom a národnom živote bol integrujúcou osobnosťou najmä Slovákov v emigrácii. Už od začiatku štyridsiatych rokov hojne prispieval svojimi náboženskými a filozofickými úvahami do viacerých časopisov: Smer, Verbum, Most, Echo, Slovak Studies, Hlasy z Ríma a Diakonia.

Dielo (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

Filozofické práce[upraviť | upraviť zdroj]

 • Filozofia zúfalcov? In: Verbum, 1947, č. 2, s. 116 – 124 (tiež in: Rozvoj, 1949).
 • Príchod existencializmu k nám. In: Verbum, 1947, č. 4 – 5, s. 250 – 257.
 • Láska ako etos osobnosti. In: Verbum, 1947, č. 9 – 10, s. 437 – 441 a 530 – 535.
 • Láska v duchovnom živote. Košice, 1947, 79 s.
 • Pomer prírody a nadprírody. In: Smer, 1948, č. 4 – 6.
 • Jacques Maritain. In: Verbum, 1947, č. 6, s. 351 – 357.
 • Základné črty lutherskej antropológie. In: Verbum, 1948, č. 7 – 8, s. 395 – 407.
 • O správnu orientáciu človeka. In: Most, 1954.
 • Kresťanský realizmus a dialektický materializmus. In: Most, 1956, s. 112 – 121 (tiež in Slovak Studies II, 1962, s. 69 – 81).
 • „Socialistický realizmus“ a kresťanský realizmus. In: Most, 1957, s. 75 – 85.

Práce z kresťanskej etiky a spirituálnej teológie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Mnohotvárna milosť Božia. In: Smer, 1943, s. 314 – 317.
 • Milosť posväcujúca, účasť na božskej prirodzenosti. In: Smer, 1948, č. 7.
 • Náš nadprirodzený život. In: Smer, 1947, č. 7, s. 257 – 263.
 • Prirodzený a nadprirodzený poriadok. In: Smer, 1947, č. 10.
 • Láska v duchovnom živote. Košice, 1947.
 • Nadprirodzená životná úroveň. In: Smer, 1948, č. 3.
 • Pomer prírody a nadprírody. In: Smer, 1948, č. 4, 5 – 6.
 • Sviatosť krstu, 1948.
 • rec.: O kresťanskú spoločnosť(zost.): T. S. Eliot: Sommes-nous encore en chrétienté, 1948. In: Verbum, 1948, č. 6 – 8, s. 461 – 467.
 • K Bohu, 1954.
 • O správnu orientáciu človeka. In: Most, 1954, č. 3, s. 1 – 12.
 • Sviatosť znovuzrodenia (1948)
 • Láska v duchovnom živote. In: Echo, 1974, č. 8, s. 31 – 38 (súhrn dizertačnej práce).

Mariologické práce[upraviť | upraviť zdroj]

 • Nepoškvrnená v literatúre a umení na Slovensku. In: Most, 1955, s. 151 – 176 (tiež. tal. 1957).
 • La „Mater dolorosa“ Patrona della Slovachia. In: L`Osservatore Romano, 18. X. 1965, s. 5.

Cyrilometodské práce[upraviť | upraviť zdroj]

 • O plný zmysel cyrilometodskej misie a jej 1100. jubilea. In: Most, 1963, č. 1 – 4.
 • Dedičstvo našich otcov. In: Hlasy z Ríma 1964, č. 1 a 1965, č. 5 – 6, 1967, č. 1, 1967, č. 7 – 8, 1968, č. 4, 6, 9 – 11, 1970, č. 1 – 12, 1971, č. 2, 4, 6 – 12, 1972, č. 3 – 12, 1973, č. 2, 5 – 8.
 • Saint Cyril and Methodius, Patrons of the Slovak Nations. Position of 1861. In: Slovak Studies, 1972, s. 149 – 152.

Duchovno-formačné práce slovenskej emigrácie a Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

 • Náboženské položenie na Slovensku. In: Most 1954
 • Die Entwicklung des slowakischen Katholicizmus. In: Süddeutsche Rundschau, 1954, s. 29 – 43.
 • La Slovacchia d`oggi, Roma 1957.
 • Naša cesta. Rím 1958 (pod pseudonymom Michal Bystrík).
 • Osudy „Memoranda slovenského“ vo Viedni. Príspevok k memorandovej storočnici na základe úradných dokumentov. In: Most, 1961, č. 3 – 4.
 • The Persecution of the Catholic Church in Slovakia. In: Slovak Studies I, 1961.
 • Exul Familia Slovacorum. Roma, 1962.
 • Z borby Matice slovenskej proti úradnej presile. In: Letopis MS, Buenos Aires 1963.
 • O biskupovi Vojtaššákovi. In: Most, 1965.
 • U amerických bratov. In: Hlasy z Ríma, 1965, č. 10, 1966, č. 7 – 8.
 • Holy Scriptures the Slovaks. In: Slovak Studies C, 1970, s. 185 – 192.
 • Emigrants for Ideological Reasons. Roma, 1973, č. 7, s. 89.
 • Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Vznik a prvé desaťročie. Rím, 1973.
 • Mladí Slováci v zahraničí k novému spoločenstvu. In: Migrationi e turismo, Roma 1973, č. 6, s. 86 – 88.
 • Písmo sväté u Slovákov v zahraničí. In: Diakonia II, 1973, s. 11.
 • 20 rokov našej misie vo Francúzsku. In: Diakonia III, 1974, s. 77 – 78.

Práce o ňom (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Slovak Studies. Bibliographica 7, 1967, s. 354 (register).
 • Š. Náhalka. Smrť. In: Posol, 1975, č. 4
 • Š. Náhalka (nekrológ, pohreb). In: Hlasy z Ríma 1975, č. 3, s. 2 – 8, č. 4, s. 13, 17.
 • Slovenský biografický slovník IV. Martin, 1990, s. 258 – 259.
 • MÜNZ, T.: In: Filozofia, 1994, č. 7, s. 448 – 449.
 • NÁHALKA, Štefan. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Lúč, 2000. 852 s. ISBN 80-7114-300-6. S. 972 – 976.
 • Š. Náhalka, kňaz a národovec. In: Katolícke noviny, 20. 3. 2005.
 • LETZ, J.: In: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2010, s. 89 – 92,110, 129, 143 – 144, 149, 220, 227, 337.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]