Anton Dubec

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Anton Dubec
slovenský matematik
Narodenie3. február 1906
Šuja, Slovensko
Úmrtie29. jún 1975 (69 rokov)
Bratislava, Slovensko

doc. Anton Dubec (* 3. február 1906, Šuja – † 29. jún 1975, Bratislava) bol slovenský pedagóg a matematik.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Anton Dubec sa narodil v Šuji pri Rajci (do ktorého sa čoskoro presťahoval s rodičmi), cca 20 km južne od Žiliny. Po vyštudovaní reálneho gymnázia v Žiline a v Trnave pokračoval v štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe, odbor matematika – deskriptívna geometria. Po absolvovaní štúdia roku 1931 pôsobil na gymnáziách v Novom Meste nad Váhom, vo Zvolene, v Trnave a v Bratislave. K jeho žiakom patril napr. J. Bosák a P. Brunovský.

Od roku 1942 bol lektorom metodiky vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Od roku 1953 až do roku 1959 učil metodiku vyučovania matematiky na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Okrem toho bol poverený odborným dozorom na vyučovanie matematiky v Bratislave a v Západoslovenskom kraji. V r. 1960 musel z kádrových príčin odísť z vysokej školy. Naposledy vyučoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave (do r. 1971). Od r. 1926 bol dlhoročným členom Jednoty československých matematikov a fyzikov i členom Ústredného výboru. Za jeho činnosť v Jednote mu bol v roku 1962 udelený titul Zaslúžilý člen a v roku 1972 Čestný člen Jednoty československých matematikov a fyzikov. Za celoživotnú pedagogickú prácu mu bol v roku 1965 udelený titul Zaslúžilý učiteľ. Zomrel 29. júna 1975 v Bratislave.

Práca[upraviť | upraviť zdroj]

Svoje poznatky odovzdával učiteľom na mnohých školeniach, v Jednote čsl. matematikov a fyzikov, pri inšpekciách a tlačou. Celkove uverejnil v časopise Matematika ve škole, Učiteľské noviny, Za socialistickú školu asi 50 článkov. Usiloval sa o modernú matematiku a celú svoju schopnosť i energiu vkladal do zlepšenia vyučovania matematiky. V r. 1961 Ministerstvo školstva udelilo mu uznanie za prácu vykonanú v MO. Svoje bohaté pedagogické skúsenosti využíval pri tvorbe učebníc z matematiky a deskriptívnej geometrie. Napísal Rysovanie pre III. a IV. tr. gymnázií (1942) a 1. diel Deskriptívnej geometrie pre gymnáziá. Bol spoluautorom učebníc matematiky pre jedenásťročné stredné školy, napísal geometrickú časť Matematiky pre 8. post. ročník. V roku 1958 vypracoval Učebnicu deskriptívnej geometrie pre 10. ročník jedenásťročných stredných škôl.

Hlavnou prácou, do ktorej vložil svoje skúsenosti 30 ročnej praxe je Metodika vyučovania matematiky, v ktorej sa pokúsil vyložiť základy metodiky matematiky ako samostatnej vednej disciplíny a súčasne uviedol poznatky, ako školiť v matematike náš školský dorast. V ďalšej práci Metodika deskriptívnej geometrie a rysovania okrem všeobecnej metodickej časti, vysvetlil aj zásady, podľa ktorých zostavil Učebnicu deskriptívnej geometrie pre 10. ročník jedenásťročných stredných škôl. Osobitnú zmienku zasluhuje jeho spolupráca pri vydaní návrhu Slovenskej terminológie elementárnej matematiky. Bol predsedom komisie pre matematickú terminológiu pri Ústave slovenského jazyka SAV. Podieľal sa aj na práci Terminologickej komisie pre školskú matematiku pri Jednote, vedenej prof. dr. Václavom Medekom, ktorá vyústila v r. 1975 do vydania publikácie Matematická terminológia.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.