Brontosaurus (malý rod)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Brontosaurus
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Brontosaurus
Marsh, 1879
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Brontosaurus[1] (lat. Brontosaurus)[2] je rod sauropodov z podčeľade Apatosaurinae patriacej do čeľade Diplodocidae. Bol to obrovský bylinožravec.

Nálezy brontosaura pochádzajú z územia dnešných USA z obdobia približne pred 150 miliónmi rokov.[3]

Pomenovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Slovo Brontosaurus doslova znamená „hromový jašter“. Tento rod pomenoval Othniel Charles Marsh v roku 1879.

Vzťah k apatosaurom[upraviť | upraviť zdroj]

Rod Brontosaurus sa pôvodne považoval sa samostatný rod (pričom až do konca 20. storočia zahŕňal len taxóny Brontosaurus excelsus a Brontosaurus amplus - pozri kapitolu Systematika). V roku 1903 ho však Elmer Samuel Riggs zlúčil do jedného rodu s rodom Apatosaurus. Keďže je názov Apatosaurus o niečo starší než názov Brontosaurus, podľa taxonomických pravidiel priority mal od roku 1903 pre tento širšie poňatý rod prednosť názov Apatosaurus a názov Brontosaurus prestal byť platný. Napriek tejto zmene sa v (aj odbornej) literatúre označoval tento širšie poňatý rod často názvom Brontosaurus (Napríklad Bakker 1986 aj výslovne uvádza, že napriek pravidlu priority trvá na mene Brontosaurus pre celý širšie poňatý rod). Tschopp et al. 2015 vrátili situáciu do stavu spred roka 1903, t. j. znova rozlíšili dva rody Apatosaurus a Brontosaurus. Niektorí bádatelia s touto zmenou z roku 2015 nesúhlasia a naďalej pracujú so širšie poňatým rodom Apatosaurus.[4][5][2][6]

Nasledujúci text tohto článku sa zaoberá len rodom brontosaurus v jeho rozsahu stanovenom v roku 2015; o rode apatosaurus pozri samostatný článok.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Nasleduje systematika rodu brontosaurus platná od roku 2015:

rod brontosaurus (Brontosaurus):[2][7][8][9][10][11][6]

 • Brontosaurus excelsus (synonymum: Apatosaurus excelsus) – Tento druh bol opísaný v roku 1879.
 • Brontosaurus amplus (synonymum:Apatoaurus amplus) – Tento druh bol opísaný v roku 1881 a od roku 2004 sa často (ale nie vždy) považuje za súčasť druhu Brontosaurus excelsus.
 • druhy, ktorých príslušnosť k rodu brontosaurus nie je istá:
  • Brontosaurus parvus (synonymum: Apatosaurus parvus) – Tento druh bol objavený v roku 1901 a opísaný o rok neskôr. Od svojho prvého opisu až do roku 2004 sa buď umiestňoval do samostatného rodu Elosaurus ako Elosaurus parvus, alebo sa (v istom období) považoval za súčasť druhu Apatosaurus excelsus (t.j. dnes Brontosaurus excelsus). Podľa niektorých súčasných názorov možno patrí nie do rodu Brontosaurus, ale do rodu Apatosaurus alebo do nejakého iného neznámeho rodu.
  • Brontosaurus yahnahpin (synonymum: Apatosaurus yahnahpin) – Tento druh bol objavený v roku 1993 a opísaný o rok neskôr. V rokoch 1998 - 2015 sa často umiestňoval do samostatného rodu Eobrontosaurus ako Eobrontosaurus yahnahpin. Podľa niektorých súčasných názorov možno patrí nie do rodu Brontosaurus, ale do rodu Apatosaurus alebo do nejakého iného neznámeho rodu. Podľa niektorých súčasných názorov je možno súčasťou druhu Brontosaurus parvus.
  • Brontosaurus lousiae (synonymum: Apatosaurus lousiae) – Tento druh bol opísaný v roku 1915. V súčasnosti sa v závislosti od autora zaraďuje (častejšie) do rodu Apatosaurus alebo (menej často) do rodu Brontosaurus. Od vyššie uvedených druhov sa odlišuje okrem iného tým, že bol o niečo dlhší (23 m) a ťažší (18 t).

Steel v roku 1970 spojil dnešné rody Brontosaurus, Apatosaurus, Atlantosaurus (v užšom zmysle) a Lourinhasaurus do jedného rodu Atlantosaurus (v širšom zmysle), takže vo vyššie uvedenom zozname druhov rodu Brontosaurus sú prísne vzaté ďalšími synonymami tvary typu Atlantosaurus excelsus, Atlantosaurus amplus atď.[12]

Chybná hlava[upraviť | upraviť zdroj]

Rekonštrukcia brontosaura (s nesprávnou hlavou).

K nálezom Brontosaura excelsa, spočiatku nebola nájdená hlava. Preto dochádzalo až do 70. rokov 20. storočia pri prezentácii kostier tohto druhu v múzeách (a následne aj na obrázkoch v knihách a podobne) k chybe spočívajúcej v tom, že druh mal nasadenú (zobrazenú) nesprávnu hlavu, a to najčastejšie hlavu rodu Camarasaurus. Tento omyl spustil autor pôvodného opisu Brontosaura excelsa, ktorý v jednom múzeu v USA prezentoval druh doplnený o takúto chybnú hlavu, bez toho, aby uviedol, že tak urobil.[chýba zdroj]

Opis tela[upraviť | upraviť zdroj]

Brontosaury boli obrovské bylinožravce. Druh Brontosaurus excelsus (vrátane Brontosaurus amplus), meral od hlavy po chvost až 21–22 m a vážil 15–17 t. Druh Brontosaurus parvus mal približne rovnakú dĺžku a vážil asi 14 t.

Brontosaurus stavbou tela značne pripomínal rod Diplodocus, no disponoval mohutnejšou stavbou tela. Podobne ako ostatní zástupcovia čeľade Diplodocidae ani Brontosaurus nedokázal dvíhať krk nad úroveň pliec, ďalej disponoval podlhovastou hlavou s nozdrami vysoko na lebke a mal bičovitý nadstavec na konci chvosta, ktorým sa členovia čriedy medzi sebou azda dorozumievali, prípadne sa bránili pred dravcami.[chýba zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. VALENT, Dušan. Diplodocoidea [online]. invivomagazin.sk, [cit. 2023-07-20]. Dostupné online.
 2. a b c Tschopp E, Mateus O, Benson RBJ. 2015. A specimen-level phylogenetic analysis and taxonomic revision of Diplodocidae (Dinosauria, Sauropoda) PeerJ 3:e857 [1]
 3. PBDB [online]. paleobiodb.org, [cit. 2023-07-20]. Dostupné online.
 4. PROTHERO, Donald R.. Vertebrate Evolution (From Origins to Dinosaurs and Beyond). [s.l.] : CRC Press, 2022. 464 s. Dostupné online. ISBN 978-1-00-051571-8.
 5. BRINKMAN, Paul. Bully for Apatosaurus. Endeavour, Volume 30, Issue 4, December 2006, strany 126 – 130, december 2006, [cit. 2012-09-10]. DOI:10.1016/j.endeavour.2006.10.004 (po anglicky)
 6. a b BAKKER, Robert T.. The Dinosaur Heresies (New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and Their Extinction). [s.l.] : Morrow, 1986. 481 s. ISBN 978-0-688-04287-5. S. 464.
 7. Untitled Document [online]. paleofile.com, [cit. 2023-07-20]. Dostupné online.
 8. PAUL, Gregory S.. The Princeton Field Guide to Dinosaurs (Second Edition). [s.l.] : Princeton University Press, 2016. 360 s. Dostupné online. ISBN 978-0-691-16766-4. S. 215-217.
 9. UPCHURCH, P. A new specimen of Apatosaurus ajax (Sauropoda, Diplodocidae) from the Morrison Formation (Upper Jurassic) of Wyoming, USA / Paul Upchurch, Yukimitsu Tomida, and Paul M. Barrett. 2004 [2]
 10. Joseph E. Peterson, David Lovelace, Melissa Connely, and Julia B. McHugh. A novel feeding mechanism of diplodocid sauropods revealed in an Apatosaurine skull from the Upper Jurassic Nail Quarry (Morrison Formation) at Como Bluff, Wyoming, USA. June 2022 [3] (najmä Fig. 12)
 11. OLSHEVSKY, G. A revision of the parainfraclass Archosauria, Cope 1869, excluding the advanced Crocodylia. 1991. S. 142
 12. STEEL, R. Part 14. Saurischia. Handbuch der Paläoherpetologie/Encyclopedia of Paleoherpetology. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag. 1970