Bzdochy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bzdochy
Palomena prasina - top (aka).jpg
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Heteroptera
Latreille, 1810
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Bzdochy (Heteroptera) sú taxón hmyzu malej, strednej až značnej veľkosti (od 1 mm do cca 90 mm) s bodavo-cicavými ústnymi ústrojmi (bodec, cuciak), smerujúcimi dozadu a pod telo. Prevažná väčšina druhov má telo viacmenej sploštené. Typickým pre bzdochy je ich prvý pár krídel, označovaný ako polokrovky (hemielytry), ktorý sa v zjednodušenom poňatí delí na bazálnu sklerotizovanú a koncovú blanitú časť. Polokrovky v pokoji ležia plocho nad bruškom, pričom ich blanité konce sa navzájom prekrývajú. Druhý pár krídel je blanitý, v pokoji zložený pod prvým párom. Bzdochy sú pomerne rozmanitou skupinou hmyzu. Na celom svete bolo dosiaľ zaznamenaných viac než 40 000 druhov,[1][2][3] z toho zhruba 900 na Slovensku.[4]

Všeobecná morfológia bzdôch[5][upraviť | upraviť zdroj]

Telo bzdôch je vo väčšine prípadov viacmenej dorzoventrálne sploštené. Hlava je väčšinou voľná, ale nie je veľmi pohyblivá, vo výnimočných prípadoch je pevnejšie spojená s hruďou. Bodec (cuciak) sa nachádza na prednom okraji hlavy a väčšinou je obrátený smerom dozadu, pod telo. Zložené oči sú spravidla veľmi dobre vyvinuté a u mnohých druhov vyčnievajú guľovito von. Veľmi vzácne sú tieto oči umiestnené aj na stopkách (napr. u rodu Henestaris z čeľade Lygaeidae). U bzdôch je dokonca známych aj niekoľko úplne slepých, bezokých druhov. Väčšina druhov má okrem páru zložených očí prítomné aj tzv. jednoduché očká (ocelli), ktoré sú u bzdôch vždy dve.

U bzdôch rozoznávame dva základné typy tykadiel, ktoré sa od seba až natoľko líšia, že sa podľa ich úpravy bzdochy rozdeľujú na dve veľké skupiny. U prvých, tzv. voľnotykadlových bzdôch (Gymnocerata), nesprávne nazývaných aj "suchozemské", sú tykadlá viacmenej dlhé, vyrastajú bližšie pri ústnych orgánoch a ležia voľne. Skladajú sa zo 4 alebo 5 článkov rôznej podoby, najčastejšie paličkovitých a dlhých, pričom posledný článok je často viacmenej vretenovitý. Tykadlá tohto typu sú často lomené. Druhý typ tykadiel sa vyskytuje u tzv. skrytotykadlových bzdôch (Cryptocerata), nesprávne označovaných aj ako "vodné bzdochy". Ich tykadlá majú 1, 2 alebo 3 články, zriedkavo i 4, ale tieto tykadlá sú vždy len krátke a navyše uložené v jamkách alebo žliabkoch na spodnej a zadnej strane hlavy.

Hruď bzdôch je značne vyvinutá, pričom práve jej prvý článok - predohruď - je veľký, voľný, často široký a na dorzálnej strane tvorí charakteristický štít, často zdobený rozličnými výrastkami a tŕňmi. Stredohruď je veľmi tesne spojená so zadohruďou, ktorá je oproti stredohrudi viacmenej redukovaná.

Krídla sú heteronómne - prvý pár je väčší a silnejší a jeho bazálna časť je takmer vždy sklerotizovaná, zatiaľ čo koncová (apikálna) časť je blanitá - preto prvý pár krídel u bzdôch nesie odborné pomenovanie hemielytrae (po slovensky hemielytry alebo polokrovky). Krídla prvého páru ležia zvyčajne plocho nad bruškom a ich konce sa navzájom prekrývajú. Zadné krídla sú menšie, blanité, a s prvým párom krídel bývajú vpredu rozmanitým spôsobom spojené. Majú veľké análne pole a sú buď jednoduché alebo preložené.

Nohy bzdôch sú zvyčajne rovnako upravené a sú behavého typu. U mnohých druhov však prvý pár nôh býva hrabavý alebo je upravený do podoby kliešťovitého, lapacieho (tzv. "lúpeživého") orgánu. Zadné nohy sú niekedy väčšie, u suchozemských niekedy upravené na skákanie a u vodných uspôsobené k plávaniu. Chodidlá sú 3-článkové, ale vyskytujú sa aj 2- a vzácne i 1-článkové.

Bruško (zadoček, abdomen) má 10 zreteľných článkov, jedenásty článok a telson sú silno redukované. Na ôsmom a deviatom článku samičiek sú vyvinuté gonapofýzy. Ventrálne (sternity) a dorzálne (tergity) bruškové články sú zhruba rovnakej veľkosti, niekedy sú sternity väčšie.

Prieduchov (stigiem) majú bzdochy najčastejšie 10, z nich sú dva umiestnené na hrudi a osem na brušku. Samčí pohlavný vývod leží na 9. článku, samičí na 8. článku. U niektorých druhov sa stretávame so stridulačnými (zvukotvornými) ústrojmi.

Väčšina druhov bzdôch má na zadohrudi pachové žľazy, produkujúce tekutý sekrét, ktorý veľmi odporne zapácha.

Taxonomické delenie bzdôch[6][7][8][9][10][upraviť | upraviť zdroj]

Symbol † označuje vyhynuté taxóny, známe len z fosílnych záznamov.

 • infrarad: Enicocephalomorpha Stichel, 1955
  • nadčeľaď: Enicocephaloidea Poisson, 1951
   • čeľaď: Aenictopecheidae Usinger, 1932
   • čeľaď: Enicocephalidae Stål, 1860
 • infrarad: Dipsocoromorpha Miyamoto, 1961
  • nadčeľaď: Dipsocoroidea Dohrn, 1859
   • čeľaď: Cuneocoridae† Handlirsch, 1920
   • čeľaď: Ceratocombidae Fieber, 1860
   • čeľaď: Dipsocoridae Dohrn, 1859
   • čeľaď: Hypsipterygidae Drake, 1961
   • čeľaď: Schizopteridae Reuter, 1891
   • čeľaď: Stemmocryptidae Štys, 1983

CRYPTOCERATA - skrytotykadlové bzdochy

 • infrarad: Nepomorpha Popov, 1968
  • nadčeľaď: Nepoidea Latreille, 1802
   • čeľaď: Nepidae Latreille, 1802 - splošťuľovité
   • čeľaď: Belostomatidae Leach, 1815 - belostómovité
  • nadčeľaď: Ochteroidea Kirkaldy, 1906
   • čeľaď: Gelastocoridae Kirkaldy, 1897
   • čeľaď: Ochteridae Kirkaldy, 1906
  • nadčeľaď: Corixoidea Leach, 1815
   • čeľaď: Corixidae Leach, 1815 - kliešťovkovité
  • nadčeľaď: Naucoroidea Leach, 1815
   • čeľaď: Aphelocheiridae Fieber, 1851 - hlbinárkovité
   • čeľaď: Naucoridae Leach, 1815 - štípavkovité
   • čeľaď: Potamocoridae Hungerford, 1941
  • nadčeľaď: Notonectoidea Latreille, 1802
   • čeľaď: Helotrephidae Esaki & China, 1927
   • čeľaď: Notonectidae Latreille, 1802 - chrbtoplávkovité
   • čeľaď: Pleidae Fieber, 1851 - člnovkovité
  • fosílne čeľade s nejasným taxonomickým postavením:
   • čeľaď: Triassocoridae† Tillyard, 1922 (predbežne býva kladisticky umiestňovaná medzi Corixidae a Naucoroidea[11])
   • čeľaď: Paraknightiidae† Evans, 1950
   • čeľaď: Pseudonerthridae† Martins-Neto & Goodwyn, 2005

GYMNOCERATA - voľnotykadlové bzdochy

 • čeľaď: (?) Hadrocoridae† Handlirsch, 1920 (nejasné taxonomické postavenie, nedostatok bližších informácií o čeľadi)
 • infrarad: Gerromorpha Popov, 1971
  • nadčeľaď: Mesovelioidea Douglas & Scott, 1867
   • čeľaď: Madaeoveliidae (niekedy radená ako podčeľaď do čeľade Mesoveliidae)
   • čeľaď: Mesoveliidae Douglas & Scott, 1867
  • nadčeľaď: Hebroidea Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Hebridae Amyot & Serville, 1843 (podčeľaď Hyrcaninae Moller & Andersen, 1981 býva niekedy považovaná za samostatnú čeľaď) - rašelinárkovité
   • čeľaď: Macroveliidae McKinstry, 1942
   • čeľaď: Paraphrynoveliidae Poisson, 1957
  • nadčeľaď: Hydrometroidea Billberg, 1820
  • nadčeľaď: Gerroidea Leach, 1815
   • čeľaď: Hermatobatidae Carpenter, 1892
   • čeľaď: Gerridae Leach, 1815 - korčuliarkovité
   • čeľaď: Veliidae Brullé, 1836 - hladinárkovité
 • infrarad: Leptopodomorpha Popov, 1971
  • nadčeľaď: Saldoidea Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Aepophilidae Signoret, 1879
   • čeľaď: Saldidae Costa, 1835 - pobrežníčkovité
  • nadčeľaď: Leptopodoidea Brullé, 1836
   • čeľaď: Leptopodidae Brullé, 1836
   • čeľaď: Omaniidae Cobben, 1970
 • infrarad: Cimicomorpha Leston, Pendergrast & Southwood, 1954
  • nadčeľaď: Cimicoidea Jordan, 1912
   • čeľaď: Anthocoridae Fieber, 1836 - lesklíčkovité
   • čeľaď: Cimicidae Latreille, 1802 - plošticovité
   • čeľaď: Lasiochilidae Carayon, 1972
   • čeľaď: Lyctocoridae Reuter, 1884
   • čeľaď: Plokiophilidae China, 1953
   • čeľaď: Polyctenidae Westwood, 1874
  • nadčeľaď: Joppeicoidea Reuter, 1910
   • čeľaď: Joppeicidae Reuter, 1910
  • nadčeľaď: Microphysoidea
   • čeľaď: Microphysidae Dohrn, 1859
  • nadčeľaď: Miroidea Hahn, 1833
   • čeľaď: Ignotingidae† Zhang, Golub, Popov & Shcherbakov, 2005 [12]
   • čeľaď: Hispanocaderidae† Golub, Popov & Arillo, 2012 [13]
   • čeľaď: Miridae Hahn, 1833 - bzdôškovité
   • čeľaď: Thaumastocoridae Kirkaldy, 1907
   • čeľaď: Tingidae Laporte, 1832 - sietnačkovité
  • nadčeľaď: Naboidea
   • čeľaď: Medocostidae Štys, 1967
   • čeľaď: Nabidae A. Costa, 1853 - dravčekovité
  • nadčeľaď: Reduvioidea Latreille, 1807
   • čeľaď: Pachynomidae Stål, 1873
   • čeľaď: Reduviidae Latreille, 1807 - zákernicovité
  • nadčeľaď: Velocipedoidea
   • čeľaď: Velocipedidae Bergroth, 1891
 • infrarad: Pentatomomorpha Leston, Pendergrast & Southwood, 1954
  • nadčeľaď: Aradoidea Brullé, 1836
   • čeľaď: Aradidae Brullé, 1836 - podkôrničkovité
   • čeľaď: Termitaphididae Myers, 1924
  • nadčeľaď: Lygaeoidea Schilling, 1829
   • čeľaď: Berytidae Fieber, 1851 - štíhlicovité
   • čeľaď: Colobathristidae Stål, 1866
   • čeľaď: Idiostolidae Scudder, 1962
   • čeľaď: Lygaeidae Schilling, 1829 - behavkovité
   • čeľaď: Malcidae Stål, 1865
   • čeľaď: Meschiidae Malipatil, 2014 [14]
   • čeľaď: Piesmatidae Amyot & Serville, 1843 - sietnatkovité
  • nadčeľaď: Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Largidae Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843 - cifrušovité
  • nadčeľaď: Coreoidea Leach, 1815 [15]
   • čeľaď: Alydidae Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Coreidae Leach, 1815 - obrubnicovité
   • čeľaď: Hyocephalidae Bergroth, 1906
   • čeľaď: Rhopalidae Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Stenocephalidae Dallas, 1852
   • čeľaď: Trisegmentatidae† Zhang, Sun & Zhang, 1994
   • čeľaď: Yuripopovinidae† Azar, Nel, Engel, Garrouste & Matocq, 2011 [16]
  • nadčeľaď: Pentatomoidea Leach, 1815
   • čeľaď: Acanthosomatidae Signoret, 1863
   • čeľaď: Aphylidae Bergroth, 1906
   • čeľaď: Canopidae McAtee & Malloch, 1928
   • čeľaď: Cydnidae Billberg, 1820 - hrabavicovité
   • čeľaď: Dinidoridae Stål, 1867
   • čeľaď: Lestoniidae China, 1955
   • čeľaď: Megarididae McAtee & Malloch, 1928
   • čeľaď: Pentatomidae Leach, 1815 - bzdochovité
   • čeľaď: Phloeidae Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Plataspidae Dallas, 1851 - okrúhličkovité
   • čeľaď: Scutelleridae Leach, 1815 - štítovkovité
   • čeľaď: Tahitocoridae Yang, 1935 [17]
   • čeľaď: Tessaratomidae Stål, 1865
   • čeľaď: Thaumastellidae Horváth, 1896
   • čeľaď: Urostylididae Dallas, 1851

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. HENRY T.J. (2009) Chapter 10. Biodiversity of Heteroptera. Pp. 223–263. In: FOOTTIT, R.G., ADLER, P.H. (eds): Insect biodiversity: Science and society. Wiley-Blackwell, Oxford, Chichester, Hoboken, 656 pp.
 2. PROTIĆ, Ljiljana. Heteroptera. Beograd : Prirodnjački muzej u Beogradu, 2011. ISBN 978-86-82145-36-3. S. 7.
 3. WEIRAUCH, C. - SCHUH, R. (2011) Systematics and evolution of Heteroptera: 25 years of progress. Annual Review of Entomology 56: 487-510.
 4. Jong, Y.S.D.M. (ed.) (2013) Fauna Europaea version 2.6.2. Citované 16. 1. 2014 Web Service available online: Fauna Europaea
 5. OBENBERGER, Jan. Entomologie IV - Systematická část 3. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. S. 8 až 9, 12 až 35.
 6. Paraneoptera Species File - suborder Heteroptera Website Custodian. Paraneoptera Species File. Version 5.0/5.0. Copyright 2013. Citované 17. 1. 2014 Paraneoptera Species File
 7. SCHUH, Randall T. - SLATER, James A.. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and Natural History. Ithaca and London : Comstock Publishing Associates a division of Cornell University Press, 1995.
 8. FERIANC, Oskár, ed. Slovenské mená hmyzu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1975.
 9. BEHRENSMEYER, A. K., and A. TURNER. 2013. Taxonomic occurrences of Suidae recorded in the Paleobiology Database. Fossilworks. Citované 17. 1. 2014 Fossilworks: Gateway to the Paleobiology Database
 10. Mikko Haaramo. Mikko's Phylogeny Archive. Content updated 2006-06-11. Page modified 2013-02-12. Citované 17. 1. 2014 Mikko's Phylogeny Archive
 11. NEPOMORPHA - water bugs, and relatives Mikko Haaramo. Mikko's Phylogeny Archive. Content updated 2006-06-11. Page modified 2013-02-12. Citované 17. 1. 2014 Mikko's Phylogeny Archive
 12. ZHANG, Junfeng - GOLUB, Viktor B. - POPOV, Yuri A. - SHCHERBAKOV, Dmitri E. (2005) Ignotingidae fam. nov. (Insecta: Heteroptera: Tingoidea), the earliest lace bugs from the upper Mesozoic of eastern China. Cretaceous Research, Volume 26, Issue 5 (October 2005): 783-792. Abstrakt článku v databáze Science Direct
 13. GOLUB, Viktor B. - POPOV, Yuri A. - ARILLO, A. (2012) Hispanocaderidae n. fam. (Hemiptera: Heteroptera: Tingoidea), one of the oldest lace bugs from the Lower Cretaceous Álava amber (Spain). Zootaxa 3270: 41-50. PDF
 14. MALIPATIL, M. B. (2014) Meschiidae, a new family of Lygaeoidea (Hemiptera: Heteroptera) from India and Australia, with descriptions of a new genus and two new species. Zootaxa 3815(2): 233-248. First and last page from PDF
 15. LIVERMORE, Laurence (author & ed.), LEMAÎTRE, Valérie (co-author & ed.), DOLLING, Bill (taxonomy expert), WEBB, Mick (principal database developer) (2013) Coreoidea Species File (Version 5.0/5.0) Online: Coreoidea Species File Online
 16. AZAR, Dany - NEL, André - ENGEL, Michael S. - GARROUSTE, Romain - MATOCQ, Armand (2011) A new family of Coreoidea from the Lower Cretaceous Lebanese Amber (Hemiptera: Pentatomomorpha). Polish Journal of Entomology 80: 627-644. PDF
 17. YANG, We-I (1935) Descriptions of a new family and three new genera of heteropterous insects. Annals and Magazine of Natural History, Ser. 10, Vol. 16: 476-482.