Capra (rod)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Koza

kozorožec núbijský
Vedecká klasifikácia

Rozšírenie rodu Capra
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku
Koza domáca.

Capra (po slovensky: koza[1]) je rod z tribusu Caprini z podčeľade kozorodé/kozy/kamzíkorodé (Caprinae) z čeľade turovité. Patrí doň napríklad koza domáca či kozorožec vrchovský. Capra je v starších systémoch aj názov jedného z podrodov tohto rodu (podrobnosti pozri nižšie).

V slovenčine majú niektoré druhy z tohto rodu rodové meno koza (resp. jeden druh alternatívne markhur), ostatné druhy majú rodové meno kozorožec.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Systém[upraviť | upraviť zdroj]

Vysvetlivky: A, B, C...pomocne označuje rôzne významy toho istého názvu. Znak / oddeľuje úplné synonymá.

rod koza (Capra):

Zdroje vyššie uvedenej systematiky (pokiaľ vyššie nie je uvedené inak):[12][13][14][15][16][17][18][19][6][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]

Rod Capra v širšom zmysle[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka: Rod Capra definovaný tak, ako je uvedený vyššie, následne pracovne označíme "Capra A".

V druhej polovici 20. storočia rod Capra ojedinele zahŕňal popri Capra A aj dnešný rod paovca (Ammotragus; pod názvom Capra lervia) a/alebo dnešný rod ovca (Ovis). [47][48][49][50][29]

V 19. storočí rod Capra u niektorých autorov zahŕňal popri Capra A aj dnešného tahra (t.j. dnešné rody Hemitragus, Nilgitragus a Arabitragus) a často aj dnešný rod Oreamnos (čiže druh kamzík belák; dobový názov: Capra montana či Capra americana). Rod Capra zahŕňajúci aj tahrov mimochodom zodpovedá tomu, čo sa neskôr istý čas u niektorých autorov označovalo ako podčeľaď Caprinae (v najužšom zmysle; t.j. opak podčeľade Ovinae).[51][52][41][53][54][19]

Zhruba do polovice 19. storočia rod Capra u niektorých autorov zahŕňal popri Capra A aj dnešného tahra (t.j. dnešné rody Hemitragus, Nilgitragus a Arabitragus), dnešný rod Oreamnos, dnešný rod paovca (Ammotragus; obyčajne pod názvom Capra (Ovis) tragelaphus), dnešný rod ovca (Ovis) a dnešný rod nahur (Pseudois, ktorý ale bol známy až od 30. rokov 19. stor.). Wagner 1844 takto definovaný rod nenazýval Capra, ale Aegoceros (ale nezahŕňal doň dnešný rod Oreamnos). Takto široko poňatý rod Capra (s výnimkou dnešného rodu Oreamnos), resp. Aegoceros, mimochodom zodpovedá tomu, čo sa dnes často zvykne označovať ako tribus Caprini (v užšom zmysle, t.j. bez rodov Oreamnos a Rupicapra[55][56]), prípadne u niektorých autorov (napr. Lupták 2003) ako podčeľaď Caprinae (v užšom zmysle). Ojedinele (napr. Fiedler 1790) bol rod Capra poňatý ešte širšie a zahŕňal navyše aj kamzíky, gazely a antilopy.[57][58][19][59][60][61]

Rod Capra v užšom zmysle[upraviť | upraviť zdroj]

V 19. storočí bol občas rod Capra obmedzený len na kozy v zmysle opak kozorožcov, čiže rod Capra zahŕňal všetko z Capra A, čo nepatrilo do bývalého taxónu Ibex, čiže rod Capra zodpovedal tomu, čo je nižšie v delení 4 označené ako podrod Capra (Hircus).[62]

Najnovšie sa do rodu Capra niekedy nezaraďuje druh Capra sibirica.[17]

Podskupiny (podrody)[upraviť | upraviť zdroj]

Staršie (v 19. a 20. stor.) sa rod Capra niekedy delil na väčšie podskupiny, ktoré však neboli ustálené. Príklady podskupín:
delenie 1:[6][22]
rod Capra:

 • podrod Capra (po slovensky: pravé kozy) = koza domáca B, koza krétska, koza bezoárová B, markhur
 • podrod Turus (po slovensky: tur) = kozorožec kaukazský A, kozorožec pyrenejský
 • podrod Aegoceros (po slovensky: kozorožec) = kozorožec vrchovský B, kozorožec núbijský, kozorožec walia a kozorožec sibírsky

delenie 2:[13][33]
rod Capra:

 • podrod [alebo skupina] Capra = koza domáca B, koza krétska, koza bezoárová B
 • podrod [alebo skupina] Orthaegoceros = markhur
 • podrod Turus [alebo skupina Hilzheimeria] = kozorožec kaukazský A
 • podrod [alebo skupina] Ibex = kozorožec vrchovský B, kozorožec núbijský, kozorožec walia, kozorožec sibírsky [tento podrod zodpovedá v delení 1 podrodu Aegoceros]
 • podrod [alebo skupina] Turocapra = kozorožec pyrenejský

delenie 3:[27]
rod Capra:

 • podrod Capra = celý rod okrem markhura
 • podrod Orthaegoceros = markhur

delenie 4:[63][64][65][66][67]
rod Capra:

 • podrod Hircus (alebo Capra) = kozy, teda celý rod okrem kozorožcov
 • podrod Ibex = kozorožce

Poznámky:

-Kozorožec kaukazský A, pyrenejský a sibírsky bol pri tomto delení v závislosti od autora zaradený pod kozy alebo pod kozorožce, ale väčšinou pod kozorožce.
-U niektorých autorov boli namiesto vyššie spomenutých dvoch podrodov dva samostatné rody.

delenie 5: (veľmi podobné deleniu 4)[43][42]
rod Capra:

 • bezoárový typ = koza domáca B, koza krétska, koza bezoárová B, markhur
 • kozorožcový typ = kozorožec kaukazský A, kozorožec vrchovský B, kozorožec núbijský, kozorožec walia, kozorožec sibírsky, kozorožec pyrenejský

Domestikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: koza domáca

Koza domáca (Capra hircus/Capra aegagrus hircus) je podľa najnovších zistení domestikovaný potomok kozy bezoárovej (Capra aegagrus/Capra aegagrus aegagrus).[68][69]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. koza. In: Malá encyklopédia Slovenska A – Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. 664 s. S. 248.
 2. Kostopoulos DS, Erol AS, Mayda S, Yavuz AY, Tarhan E, Qurliqnoria (Bovidae, Mammalia) from the Upper Miocene of C ¸ orakyerler (Central Anatolia, Turkey) and its biogeographic implications, Palaeoworld (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.palwor.2019.10.003
 3. BOURDIER, Franck. Le bassin du Rhône au Quaternaire: Texte. [s.l.] : Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1961. 334 s. S. 264.
 4. a b c Český a slovenský terminologický slovník obecná zootechnika a genetika (s ruskými, německými a anglickými ekvivalenty). [s.l.] : Československá akademie zemědělská, Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1979. 400 s.
 5. Stavovce Slovenska: Cicavce: Zora Feriancová-Masárová [and] Vladimĭr Hanák. [s.l.] : Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1965. 368 s. S. 290.
 6. a b c kozorožce. In: Pyramída
 7. Lesnícky časopis, zv. 24–25, 1978, S. 244 [1] (porov. text: Přehled soustavy a české názvy savců. In: Lynx. 1975, S. 97)
 8. a b [2]
 9. CRÉGUT-BONNOURE, E. Nouvelles données paléogéographiques et chronologiques sur lesCaprinae(Mammalia, Bovidae) du Pléistocène moyen et supérieur d’Europe 2005 [3]
 10. BURNIE et al. Zviera. Bratislava: Ikar. 2002, S. 255
 11. Lesnícky časopis. [s.l.] : Vydavateľstvo Slovenskej akadémia vied, 1974. 962 s. S. 275.
 12. GROVES, Colin; GRUBB, Peter. Ungulate Taxonomy. [s.l.] : JHU Press, 2011. 317 s. ISBN 978-1-4214-0093-8. Kapitola Capra.
 13. a b Mammal Species of the World - Browse: Capra [online]. departments.bucknell.edu, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online. (Text pôvodnej knihy nie je do tejto webovej stránky prevzatý kompletne)
 14. WILSON, Don E.; DeeAnn M. Reeder. Mammal Species of the World (A Taxonomic and Geographic Reference). [s.l.] : JHU Press, 2005. 2142 s. ISBN 978-0-8018-8221-0. S. 701-703.
 15. BIBI, F. et al. A new african fossil caprin and a combined molecular and morphological bayesian phylogenetic analysis of caprini (Mammalia: Bovidae). In: Journal of Evolutionary Biology. Volume25, Issue 9, September 2012, Pages 1843-1854 [4]
 16. CASTELLÓ, José R.. Bovids of the World (Antelopes, Gazelles, Cattle, Goats, Sheep, and Relatives). [s.l.] : Princeton University Press, 2016. 664 s. ISBN 978-1-4008-8065-2.
 17. a b Derouiche, L., Irzagh, A., Rahmouni, R., Tahri, R., Hadjeloum, M., Bouhadad, R., & Fernandes, C. (2020). Deep mitochondrial DNA phylogeographic divergence in the threatened aoudad Ammotragus lervia (Bovidae, Caprini). Gene, 144510. doi:10.1016/j.gene.2020.144510
 18. Les Ovibovini, Caprini et Ovini (Mammalia, Artiodactyla, Bovidae, Caprinae) du Plio-Pléistocène d’Europe, Volumes I and II. 2020 (K dispozícii bol len obsah knihy: [5])
 19. a b c LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 83.
 20. vyhláška (93/1999 Z.z.) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. februára 1999 o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín
 21. REICHHOLF, J. Cicavce. Bratislava: Ikar. 1996, (preklad: P. Lupták) S. 238-240
 22. a b MAKOVICKÝ, P., MARGETÍN, M. PLEMENÁ KÔZ. In: Agritech Science 18 2018[6]
 23. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. 1965, S. 567-568
 24. Mlíkovský J., Stýblo P., eds., 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR, ČSOP Praha - kapitola Obratlovci [7] Archivované 2021-05-14 na Wayback Machine S. 427
 25. kozorožce. In:Pyramída
 26. Capra [online]. nic.funet.fi, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 27. a b Mam. USSSR [online]. zmmu.msu.ru, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online. Archivované 2017-02-25 z originálu.
 28. ISARDOT.com - Expditions [online]. isardot.com, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online. Archivované 2005-02-24 z originálu.
 29. a b R. García–González, J. Herrero, C. Nores. The names of southwestern European goats: is Iberian ibex the best common name for Capra pyrenaica?. In: Animal Biodiversity and Conservation, 44.1: 1–16, [8] (najmä Appendix 1)
 30. Kategorie: Caprinae WorldSeite 1 von 11 [online]. wilddocu.de, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 31. React App [online]. hesperomys.com, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online. Archivované 2021-05-15 z originálu.
 32. GARCÍA-GONZÁLES, R. Elementos para una filogeografía de la cabra montés ibérica (Capra pyrenaica Schinz, 1838). In: Pirineos.Revista de Ecología de MontañaVol. 166, 87-122Jaca, Enero-Diciembre, 2011 ISSN: 0373-2568e ISSN: 1988-4281 doi: 10.3989/Pirineos.2011.166005 [9]
 33. a b Genus CAPRA [online]. mammals.indianbiodiversity.org, 2015-02-18, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 34. Manceau, Valérie & Després, Laurence & Bouvet, Jean & Taberlet, Pierre. (2000). Systematics of the Genus Capra Inferred from Mitochondrial DNA Sequence Data. Molecular phylogenetics and evolution. 13. 504-10. [10]
 35. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 36. Guy de Germiny; MESNIL, Christophe Lorgnier Du. Seigneurs de montagne (mouflons, bouquetins et chamois du monde entier). [s.l.] : Le gerfaut, 1998. 280 s. Dostupné online. ISBN 978-2-901196-78-5. S. 104.
 37. GRANADOS, J. E. et al. La cabra montés (Capra pyrenaica, SCHINZ 1838)*. In: Galemys 13 (1) 2001 [11]
 38. BASKIN, Leonid. Wild Goat — Capra hircus [online]. link.springer.com, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online. (použitý len Abstract)
 39. NIEVERGELT, B.. Ibexes in an African Environment (Ecology and Social Systems of the Walia Ibex in the Simen Mountains, Ethiopia). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2012. 192 s. Dostupné online. ISBN 978-3-642-67958-2. S. 28 a nasl..
 40. Les Caprinés. [online]. cosmovisions.com, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 41. a b SUNDEVALL, Carl Jacob. Methodische Übersicht der wiederkauenden Thiere, Linne's Pecora ... (mit 2 Tafeln). [s.l.] : Th. Kunike, 1848. 140 s. Dostupné online.
 42. a b Zvychaynaya, E. Y. GENETIC DIFFERENTIATION OF THE WILD GOATS (GENUS Capra) BASED ON THE ANALYSIS OF MITOCHONDRIAL GENE CYTOCHROME B AND FRAGMENT OF NUCLEAR GENE SRY. In: Galemys 22 (nº especial): 255-276, 2010ISSN: 1137-8700 [12]
 43. a b PIDANCIER, N. et al. Evolutionary history of the genus Capra (Mammalia, Artiodactyla): Discordance between mitochondrial DNA and Y-chromosome phylogenies. 2006 [13]
 44. Capra ibex. In: Mammal Species [14]
 45. Capra sibirica. In: Mammal Species [15]
 46. Capra cylindricornis. In: Mammal Species [16]
 47. Mammal Species of the World - Browse: Capra [online]. departments.bucknell.edu, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 48. CASSINELLO, J. Ammotragus lervia: a review on systematics, biology, ecology and distribution 1998 [17]
 49. John L Long. Introduced Mammals of the World (Their History, Distribution and Influence). [s.l.] : Csiro Publishing, 2003. 612 s. ISBN 978-0-643-09916-6. S. 519.
 50. GELDER VAN, R. G.. Mammalian hybrids and generic limits. American Museum novitates ; no. 2635. 1977, S. 18 [18]
 51. SCLATER, P. L. Remarks on the various species of Wild Goats. [received 1886] In: The Proceedings of the Scientific Meetings of the Zoological Society of London S. 314 a nasl. [19]
 52. Svet živočíšnej ríše. 1984, S. 198-199, 333
 53. Brehms Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs, Dritter Band, Erste Abtheilung: Säugethiere, Zweiter Band: Raubthiere, Kerfjäger, Nager, Zahnarme, Beutel- und Gabelthiere. Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts, 1883., S. 194-195. [20]
 54. John James Audubon Quadrupeds of North America - 1st Octavo Edition - Plates 81-155 - 128 Rocky Mountain Goat [online]. audubonimages.org, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 55. Bovids VI: Sheep, Goats, and Relatives (Caprinae) [online]. encyclopedia.com, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 56. Mammal Species of the World - Browse: Caprinae [online]. departments.bucknell.edu, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 57. Jan Swatopluk PRESL. Ssawectwo. Rukowět saustawná k poučenj wlastnjmu. [s.l.] : Kněhkupectwj Kronbergra a Webra, 1834. 410 s.
 58. Ziege. In: Pierer's Universal-Lexikon, Band 19. Altenburg 1865, S. 600-602.
 59. WAGNER, J. A, SCHREBER, J. Ch. D. Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen. Supplementband - vierte Abtheilung. S. 488 a nasl. [21]
 60. FIEDLER, Carl W.. Allgemeines pharmazeutisches Wörterbuch (A-Li ...). [s.l.] : [s.n.], 1790. 762 s. Dostupné online. S. 56-59.
 61. Matzenauer F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874, S. 21
 62. Pozri zdroje uvedené nižšie k deleniu 4.
 63. Zoologie et paléontologie Françaises (1.). [s.l.] : Arthus Bertrand, 1859. 544 s. Dostupné online. S. 134-137.
 64. WOLDŘICH, J. N. O fossilnim kozorožci z Čech a z Moravy vůbec a lebce z Radotína zvláště . VKČSN , C. XXIII , 15 p . , 1894 [22]
 65. Godron (M., Dominique Alexandre). De l'espèce et des races dans les êtres organisés et spécialement de l'unité de l'espèce humaine. [s.l.] : J. B. Baillière et fils, 1859. 488 s. Dostupné online. S. 211.
 66. BREHM, Alfred Edmund. La vie des animaux illustrée description populaire du règne animal. [s.l.] : J.B. Baillière, 1869. 932 s. Dostupné online. S. 583 a nasl..
 67. Les Caprinés. [online]. cosmovisions.com, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online. (Citát: "ancien genre Ibex")
 68. Die Ziege als Haustier – keine lokale Erfindung [online]. dainst.org, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 69. DALY, K. G. Ancient goat genomes reveal mosaic domestication in the Fertile Crescent. In: Science 06 Jul 2018: Vol. 361, Issue 6397, pp. 85-88 [23]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Capra (rod)
 • Spolupracuj na Wikidruhoch Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Capra (rod)