Danov chălm (prírodná pamiatka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Súradnice: 42°08′48″S 24°44′44″V / 42,146581°S 24,74561°V / 42.146581; 24.74561
Danov chălm
(Данов хълм)
prírodná pamiatka
Plovdiv-2020-08-PP DanovHalm-VrcholovePartie05.jpg
pohľad na vrcholovú časť pahorku Danov chălm, ktorá má štatút rovnomennej prírodnej pamiatky
Štát Bulharsko Bulharsko
Oblasť Plovdiv
Okres Plovdiv
Obec Plovdiv
Pohorie Plovdivské pahorky
Nadmorská výška 211 m n. m.
Súradnice 42°08′48″S 24°44′44″V / 42,146581°S 24,74561°V / 42.146581; 24.74561
Rozloha 0,0524 km² (5 ha)
Pre verejnosť voľne prístupné
Bulgaria location map.svg
Green pog.svg
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prírodná pamiatka „Danov chălm“ (bulh. Природна забележителност "Данов хълм"Prirodna zabeležitelnost "Danov chălm"), prípadne aj Prírodná pamiatka Sachat tepe (bulh. Природна забележителност "Сахат тепе"Prirodna zabeležitelnost "Sachat tepe") je prírodná pamiatka nachádzajúca sa vo vrchnej časti pahorku Sachat tepe v centrálnej časti mesta Plovdiv v Plovdivskej oblasti v južnom Bulharsku.[1][2][3][4]

Lokalizácia[upraviť | upraviť kód]

Prírodná pamiatka Danov chălm sa nachádza v centre mesta Plovdiv vo vrcholovej časti rovnomenného pahorku, ktorý leží v najviac urbanizovanej časti mesta len zhruba 60 – 70 metrov západne od hlavnej pešej zóny mesta - ulice "Kňaz Aleksandăr I".[4]

Charakteristika[upraviť | upraviť kód]

Prírodná pamiatka predstavuje vrchnú časť pahorku Sachat tepe, ktorá je charakteristická množstvom syenitových skalných útvarov vytvárajúcich jedinečné morfologické formy.[1][2][4] a špecifickým porastom, ktorý je sčasti parkového a sčasti prírodného pôvodu. Syenitové skaly sú podobné skalám na zvyšných plovdivských pahorkoch, ktoré predstavujú špecifikum unikátne pre Plovdiv.[4]

Ochrana a predmet ochrany[upraviť | upraviť kód]

Prírodná pamiatka bola na území areálu vyhlásená rozkazom Ministerstva životného prostredia č. PD–466 zo dňa 22. 12. 1995.[2][3] Rozkaz bol uverejnený v Štátnom vestníku č. 3 z roku 1996.[2] Prírodná pamiatka bola vyhlásená na ploche 5,24 hektára.[2][3][4] Dôvodom vyhlásenia prírodnej pamiatky Danov chălm bola predovšetkým ochrana krajinnej lokality s jedinečnými syenitovými geomorfologickými útvarmi,[1][2][3][4] aby ostala zachovaná jej prírodno-náučná ako aj estetická hodnota.[3][4] Ochranný štatút bol niekoľkokrát potvrdzovaný a upravovaný a to v rokoch 2004, 2006, 2008 a 2017 (rozkazy Ministerstva životného prostredia č. PD–541 z 26.05.2004, č. PD–591 z 04.08.2006, č. PD–903 z 11.12.2008 a č. PD–687 z 20.10.2017.[2]

Okrem hlavného dôvodu ochrany – teda zachovania jedinečnej krajinnej lokality – boli ustanovené aj ďalšie dôvody, ktorými je ochrana špecifických rastlinných a živočíšnych druhov.

Celkovo sa na území prírodnej pamiatky Danov chălm vyskytuje 228 druhov vyšších rastlín a z týchto sa určilo 6 druhov ako druhy, ktoré majú v tejto lokalite ochranársky význam. Z týchto sú tri druhy zapísané v Červenej knihe Bulharska (z toho dva ako kriticky ohrozené a jeden ako ohrozený) a štyri druhy predstavujú balkánske endemity. Z druhov, ktoré je možné nájsť na´teritóriu prírodnej pamiatky Danov chălm, ale s riedkym výskytom všeobecne na území Bulharska, alebo oblasti je významných 6 druhov. Jedná sa o kavyľ vláskovitý (Stipa capillata), brestovec južný (Celtis australis), figovník obyčajný (Ficus carica), Silene lerchenfeldiana macedonica, jujuba holá (Ziziphus jujuba) a jasmín druhu Jasminum fruticans. Celkovo 12 druhov vyskytujúcich sa na území Sachat tepe je inváznych. Nižšie rastliny sa na území prírodnej pamiatky Danov chălm vyskytujú v malom množstve a nemajú ochranársky význam.

Z fauny sa v rámci ochrany prírodnej pamiatky ochraňujú:

Z plazov sa ochraňuje jeden druh a to gekón hrboľatý (Mediodactylus kotschyi). Z vtákov žijúcich na území Bulharska spadá absolútna väčšina pod nejaký stupeň ochrany a to sa teda týka aj všetkých druhov vtakov vyskytujúcich sa na Sachat tepe, ktorých je celkovo 33. Len jeden druh, ktorý má v rámci lokality pravidelný výskyt je však zapísaný v Červenej knihe Bulharska. Jedná sa o holuba divého (Columba livia). Z hlodavcov vyskytujúcich sa na území pahorku má ochranný štatút len veverica obyčajná (Sciurus vulgaris), ktorá síce nie je zapísaná v Červenej knihe Bulharska, ale spadá pod ochranu v rámci IUCN. Ďalšie hlodavce vyskytujúce sa na území Sachat tepemyš domová (Mus musculus) a potkan tmavý (Rattus rattus). Z netopierov sa na území prírodnej pamiatky objavuje 14 druhov, pričom sa nedá s určitosťou prehlásiť, že sa u všetkých jedná o stály výskyt. Z týchto 14 druhov sú všetky chránené, z toho 12 druhov je zapísaných v Červenej knihe Bulharska pod rôznymi stupňami ochrany. Okrem hlodavcov a netopierov sa na území prírodnej pamiatky už vyskytuje len jeden zástupca triedy cicavcov, jedná sa o krta obyčajného (Talpa europaea), pričom nemá žiadny ochranný štatút. Z bezobratlých vyskytujúcich sa na území prírodnej pamiatky Danov chălm nemá ustanovené žiadne druhy s určenou ochranárskou hodnotou.[4]

Ochrana a údržba prírodnej pamiatky Danov chălm je zabezpečovaná Regionálnou inšpekciou životného prostredia a vôd - Plovdiv (RIOSV - Plovdiv) spadajúcou pod Ministerstvo životného prostredia Bulharskej republiky.[3] V registri chránených území je chránená lokalita Danov chălm vedená pod kódom 520.[2]

Zóny[upraviť | upraviť kód]

Prírodná pamiatka Danov chălm je rozdelená na tri zóny:

  • Zóna A: tzv. účelová zóna s nízkym stupňom ochrany - tvorí ju časť teritória v západnej časti prírodnej pamiatky, kde sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti, ako napríklad letné kino Orfeus, kaviareň, alebo reštaurácia a priľahlé miesta. Rastlinstvo v tejto časti prírodnej pamiatky je prevážne dekoratívneho charakteru.
  • Zóna B: pahorková zóna so stredným stupňom ochrany - tvorí ju predovšetkým vrcholová časť pahorku. Rastlinstvo je sčasti parkového, sčasti prírodného charakteru. V tejto zóne už sa nachádzajú druhy s ochranárskym významom.
  • Zóna C: zóna s vysokou koncentráciou druhov s ochranárskym významom s vysokým stupňom ochrany - jedná sa o zónu ktorá sa nachádza južne od televíznej veže a v ktorej sa nachádzajú druhy jedinečné z ochranárskeho hľadiska pre lokalitu prírodnej pamiatky Danov chălm.[4]

Galéria[upraviť | upraviť kód]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. a b c BENKOVSKA, Miroslava; PANGELOV, Bojko. Regionalna enciklopedija na Bălgarija : Plovdiv i Plovdivska oblast. Sofia : Knigoizdatelska kăšta "Trud"; TL "Konsult". 2009. 298 s. ISBN 9789545288807. S. 22 – 23. (po bulharsky)
  2. a b c d e f g h eea.government.bg
  3. a b c d e f plovdiv.riosv.com
  4. a b c d e f g h i plovdiv.bg