Detviansky potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Detviansky potok
potok
Zdrojnica Poľana
Ústie Slatina
Dĺžka 12,9 km
Povodie Slatina
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-23-03-025
Číslo recipienta 4-23-03-1899
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Detviansky potok je potok v Podpoľaní, v okrese Detva.[1] Je to pravostranný prítok rieky Slatina a meria 12,9 km. Na strednom toku (v oblasti Hornej Chrapkovej a nad mestom Detva) výrazne meandruje. Pri osade Stavanisko sa na pravej strane oddeľuje koryto Dúbravského potoka, pokračujúceho na juhozápad.

Prameň: v pohorí Poľana na juhozápadnom svahu Prednej Poľany (1 367,1 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 320 m n. m.

Smer toku: od prameňa najpv na juhojuhozápad, potom sa stáča na juhozápad, od osady Kostolná tečie na juh

Geomorfologické celky: 1.Poľana, podcelky Vysoká Poľana a Detvianske predhorie, 2.Zvolenská kotlina, podcelok Detvianska kotlina

Prítoky: zľava Jelšový potok a Nemecká, sprava potok Dolinka

Ústie: do Slatiny na južnom okraji mesta Detva v nadmorskej výške okolo 369 m n. m.

Obce: osada Kostolná a mesto Detva[2]

Územie európskeho významu[upraviť | upraviť zdroj]

Časť povodia patrí medzi územia európskeho významu na Slovensku. Prioritne chráneným biotopom sú lipovo-javorové sutinové lesy a druhy živočíchov medveď hnedý a vlk dravý.[3] Oba živočíchy sú prioritnými druhmi európskeho významu, ktoré požívajú najvyšší stupeň ochrany európskej environmentálnej legislatívy.

Živočích európskeho významu[upraviť | upraviť zdroj]

Korýtko riečne (Unio crassus), Detviansky potok (28. 7. 2015)

V roku 2013 bola na dolnom toku Detvianskeho potoka objavená a zmapovaná populácia kriticky ohrozeného sladkovodného lastúrnika korýtko riečne (Unio crassus)[4]. Štátna ochrana prírody SR na základe toho zaradila Detviansky potok medzi lokality na ktorých sa sleduje a monitoruje vývoj populácie tohto chráneného živočícha[5].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  3. Lokality Natura 2000 máj 2009
  4. Korýtko riečne - Wikiwand [online]. www.wikiwand.com, [cit. 2020-12-23]. Dostupné online.
  5. korýtko riečne [online]. www.biomonitoring.sk, [cit. 2020-12-23]. Dostupné online.