Ekonomická univerzita v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ekonomická univerzita

Ekonomická univerzita v Bratislave je najstaršia vysoká škola ekonomického zamerania na Slovensku. Vznikla v roku 1940 ako súkromná Vysoká obchodná škola v Bratislave (VOŠ). V roku 1945 bola škola poštátnená a premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú. Od roku 1949 bol tento názov zmenený na Vysoká škola hospodárskych vied a od roku 1952 na Vysoká škola ekonomická (VŠE). Terajší názov Ekonomická univerzita v Bratislave bol stanovený na základe zákona č. 292/1992 Zb. SNR zo dňa 28. apríla 1992.

Počas svojej existencie vychovala vyše 75 000 absolventov. V súčasnosti tu študuje viac ako 13 000 študentov. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Ekonomická univerzita organizuje vysokoškolské štúdium bakalárske, inžinierske, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov.

Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v 18 akreditovaných študijných programoch 1. bakalárskeho), v 31 študijných programoch 2. (inžinierskeho) a v 16 študijných programoch 3. (doktorandského) stupňa štúdia na 6 fakultách v Bratislave a na jednej fakulte v Košiciach. EU ponúka možnosť študovať vybrané predmety v cudzích jazykoch a to v rámci doplnkového nemeckofónneho štúdia v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle a čiastočného frankofónneho štúdia v spolupráci s Univerzitou Pierre Mendes France v Grenobli s možnosťou získať certifikát zahraničnej univerzity. Okrem toho ponúka celouniverzitné študijné programy: na 1. stupni štúdia Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, na 2. stupni štúdia celouniverzitné študijné programy vyučované v cudzích jazykoch - Medzinárodný finančný manažment v nemčine, Medzinárodný manažment v angličtine a Manažment predaja vo francúzštine s možnosťou získania dvojitého diplomu (v študijných programoch medzinárodný finančný manažment a manažment predaja). V rámci spolupráce s European School of Management v Paríži študujú vybraní študenti po skončení prvého stupňa na tejto vysokej škole.

Študenti majú možnosť ako cudzie jazyky študovať angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, ruštinu a taliančinu.

EU administruje multiregionálne programy v oblasti vysokého školstva, ako je CEEPUS, ERASMUS, Letná škola Danubia a iné. EU úspešne absolvovala medzinárodnú evalváciu, vykonanú Európskou asociáciou univerzít (EUA).

Vedenie

  • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. - rektor
  • doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD. - prorektorka pre vzdelávanie
  • doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD. - prorektorka pre manažovanie akademických projektov
  • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. - štatutárny zástupca a prorektor pre rozvoj univerzity
  • Mgr. Boris Mattoš, PhD. - prorektor pre medzinárodné vzťahy
  • doc. Ing. Denisa Čiderová, MA, PhD. - prorektorka vedu a doktorandské štúdium

Fakulty

Ekonomická univerzita v Bratislave má v súčasnosti 7 fakúlt:

Iné projekty

Externé odkazy