Fond ochrany vkladov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Fond ochrany vkladov
Právna formaprávnická osoba zriadená zákonom
IČO35700564
Odvetviefinancie
Založená10. október 1996
SídloKapitulská 12
812 47 Bratislava
VedenieIng. Rudolf Šujan
(predseda Prezídia FOV)
Ing. Štefan Králik
(predseda Rady FOV)
Ing. Vladimír Dvořáček
(predseda Dozornej rady FOV)
Územný rozsahSlovensko
Aktíva 1 963 401 111 EUR (k 31.12.2012)[1]
Zisk 774 178 EUR (k 31.12.2012)[1]
Zamestnancov5 – 9 (2013)
Webová stránkawww.fovsr.sk

Fond ochrany vkladov (akronym: FOV) je právnická osoba zriadená na základe zákona Národnej rady SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely ochrany vymedzených typov bankových vkladov fyzickýchprávnických osôbbankách a pobočkách zahraničných bánk na území Slovenska.[2]

K roku 2013 sa slovenského systému ochrany vkladov zúčastňuje 13 bánk. Fond je členom Európskeho fóra poisťovateľov vkladov, v rámci ktorého spolupracuje so systémami ochrany vkladov v zahraničí pre zabezpečenie ich efektívneho fungovania v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES z 11. marca 2009.[3]

Chránené vklady[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti sú v bankách pôsobiacich na území Slovenska 100% chránené vklady do výšky 100 000 EUR. Vkladom sa rozumie súčet všetkých peňažných prostriedkov a účtov jednej osoby.

Zoznam chránených vkladov upravuje § 3 zákona NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,[4] v praxi sa za produkty chránené FOV považujú:[5]

 • bežné účty,
 • termínované účty,
 • stavebné sporenie,
 • vkladové a sporožírové účty,
 • vkladné knižky na meno,
 • vkladové účty s výpovednou lehotou,
 • vklady vo forme verejne neobchodovateľných vkladových listov na meno,
 • notárske úschovy, ak oprávneným príjemcom z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené,
 • vklady vedené pre viac vkladateľov.

Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do 20 pracovných dní od vyhlásenia začiatku, FOV so súhlasom Národnej banky Slovenska môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o desať pracovných dní.

Spravovanie prostriedkov fondu[upraviť | upraviť zdroj]

Prispievať do fondu sú povinné všetky banky pôsobiace na území Slovenska, s výnimkou pobočiek zahraničných bánk, ak sa tieto banky zúčastňujú na ochrane vkladov v domovskej krajine. Objem prostriedkov v bankovom sektore podľa výročnej správy Fondu je 46,91 mld. EUR, pričom objem chránených vkladov predstavuje 57,3 % tejto sumy t. j. 26,83 mld. EUR.[3] Výška príspevku bola pre rok 2014 stanovená na 0,2 % z hodnoty vkladov v banke chránených zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov.[6]

Náklady na správu a financovanie Fondu ochrany vkladov k 31. decembru 2013 boli vo výške 543 750 eur výnosy boli dosiahnuté v objeme 905 847 eur. Fond dosiahol za rok 2013 zisk vo výške 362 097 eur.[7]

Legislatíva[upraviť | upraviť zdroj]

Fungovanie fondu sa riadi zákonom NR SR č. 505/2010 Z.z., ktorý novelizuje zákon NR SR č. 118/1996 Z.z. Z pohľadu vkladateľa tento zákon stanovuje výšku krytia a dobu vyplácania náhrad za vklady.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Obchodný vestník 2013, s. 1
 2. Fond ochrany vkladov, Bratislava: Fond ochrany vkladov, http://www.fovsr.sk/sk/o-fonde-ochrany-vkladov/, dost. 2015-01-01 
 3. a b Šujan 2013, s. 3
 4. Aktualizované znenie zákona dostupné online
 5. Ako sú vklady chránené, [Poprad]: TotalMoney s.r.o., http://totalmoney.sk/viaco/ako-su-vklady-chranene, dost. 2015-01-01 
 6. Výročná správa 2013, Bratislava: Fond ochrany vkladov, 2013 (vyd. 2014-06-13), str. 26 
 7. Šujan 2013, s. 5

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Primárne zdroje

Heslá v encyklopédiách a slovníkoch

 • Václavíková, Jana (2008), „Fond ochrany vkladov“, Slovník bankových pojmov, Bratislava: Slovenská banková asociácia (vyd. 2008-02-28) 

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]