Fosfid hlinitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Fosfid hlinitý
Fosfid hlinitý
Fosfid hlinitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AlP
Vzhľad Bezfarebná kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 58,0 u
Molárna hmotnosť 57,9552 g/mol
Teplota topenia 1800 °C
Hustota 2,42 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
pomalý rozklad
Teplota vzplanutia 800 °C
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka06 - toxická látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H260, H300, H400
Vety EUH EUH029, EUH032
Vety P P?
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Veľmi jedovatá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
horľavá
(F)
Veľmi
jedovatá

(T+)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R15/29, R28, R32, R50
Vety S S1/2, S3/9/14, S28, S30, S36/37, S43, S45, S61
NFPA 704
4
4
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 20859-73-8
EINECS číslo 244-088-0
Číslo RTECS BD1400000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Fosfid hlinitý alebo fosfid hliníka (AlP) je anorganická zlúčenina fosforu a hliníka. Používa sa ako polovodič s veľkým odstupným pásmom a ako pesticíd. Ide o bezfarebnú tuhú látku, bežne sa však predáva v podobe sivozelenožltého prášku, ktorý má svoju farbu vplyvom nečistôt vzniknutých hydrolýzou a oxidáciou.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Kryštály fosfidu hlinitého sú tmavosivé až tmavožlté a majú sfaleritickú štruktúru.[1] Mriežková konštanta pri 300 K je 5,4510 Å.[2] Tieto kryštály sú termodynamicky stabilné až do 1000 °C.[3]

S vodou a kyselinami fosfid hlinitý reaguje za uvoľnenia fosfánu:

AlP + 3 H2O → Al(OH)3 + PH3
AlP + 3 H+ → Al3+ + PH3

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Fosfid hlinitý sa syntetizuje priamo z prvkov (kombinačná reakcia):[3][4]

4 Al + P4 → 4 AlP

Fosfid hlinitý je nutné chrániť pred akýmikoľvek zdrojmi vlhkosti, pretože pri kontakte s ňou sa uvoľňuje vysoko toxický plynný fosfán.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Pesticíd[upraviť | upraviť zdroj]

Fosfid hlinitý sa používa ako rodenticíd, insekticíd a fumigant pre ochranu uskladneného zrna. Usmrcuje malé škodlivé cicavce, napríklad hlodavce a krtovité. Tablety alebo pelety obsahujú typicky aj ďalšie chemikálie, ktoré uvoľňujú amoniak, aby sa znížilo riziko samovznietenia alebo výbuchu plynného fosfánu.

Fosfid hlinitý sa používa ako fumigant aj požerový pesticíd. Pri rodenticídnom použití sú pelety vyrobené zo zmesi obsahujúce fosfid hlinitý a potravu pre hlodavce. Kyselina v tráviacom trakte reaguje s fosfidom za vzniku toxického fosfánu. Podobne sa používajú aj fosfid zinočnatý a vápenatý. Hydrolýza prebieha podľa tejto rovnice:[4]

2 AlP + 6 H2O → Al2O3∙3 H2O + 2 PH3

Ako fumigant sa používa tam, kde použitie iných pesticídov nie je praktické a kde je potrebné ošetriť inštalované konštrukcie, napríklad v lodiach, v lietadlách alebo v silách. Priestor je potrebné účinne zabaliť alebo uzavrieť do plynotesného obalu, aby plynný fosfán neunikal von. Fumiganty sa aplikujú aj priamo do nôr hlodavcov.[5]

Vzhľadom na toxicitu sa fosfid hlinitý používa na samovraždy.[6] Spôsobil aj úmrtia pri neúmyselných otravách, napríklad v Saudskej Arábii[7] a v USA.[8] V Iráne je známy ako „ryžová tableta,“ pretože sa používa na ochranu ryže. Viedol tu k mnohým incidentom so smrteľnými následkami (či už pri nehode alebo úmyselne). Iránska organizácia forenznej medicíny vedie kampaň za zákaz používania tejto látky ako pesticídu.[9] Otravy fosfidom hlinitým sa považujú aj za veľký problém indického subkontinentu.

Polovodiče[upraviť | upraviť zdroj]

Fosfid hlinitý sa priemyselne využíva ako polovodičový materiál, zvyčajne v zliatine s inými binárnymi materiálmi (napr. ako AlGaInP), napríklad pre použitie v LED.[10]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Bart J. Van Zeghbroeck. Bravais Lattices; Zincblende [online]. Colorado: University of Colorado, 1997. Dostupné online. (anglicky)
  2. Lattice Constants [online]. SiliconFarEast.com, 2004. Dostupné online. (anglicky)
  3. a b Wayne E. White and A. H. Bushey(1953)."Aluminum Phosphide". Inorg. Synth.4: 23–25. DOI:10.1002/9780470132357.ch7.
  4. a b White, Wayne E.; Bushey, A.H.(1944)."Aluminum Phosphide – Preparation and Composition". J. Am. Chem. Soc.66(10). DOI:10.1021/ja01238a018
  5. Buckle, Alan. „Rodenticides“ DOI:10.1002/14356007.a23_211
  6. Millionaire's death sparks poison scare. BBC News, World Edition (BBC News), 10. 10 2002. Dostupné online.
  7. Fumes kill two Danes in Jeddah. BBC News (BBC News), 24. 02 2009. Dostupné online.
  8. Family loses 2nd child in suspected pesticide poisoning. KSL-TV (KSL-TV), 09. 02 2010. Dostupné online.
  9. Mehrpour, O; Singh, S. Rice tablet poisoning: A major concern in Iranian population. Human & Experimental Toxicology, 2010, roč. 29, čís. 8, s. 701–2. DOI10.1177/0960327109359643. PMID 20097728.
  10. D. E. C. Corbridge "Phosphorus: An Outline of its Chemistry, Biochemistry, and Technology" 5th Edition Elsevier: Amsterdam 1995. ISBN 0-444-89307-5.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Fosfid hlinitý na českej Wikipédii.