Gabriela Dudeková

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Gabriela Dudeková
slovenská historička
Narodenie 1968
Hurbanovo, Česko-Slovensko
Alma mater Univerzita Komenského v Bratislave

Gabriela Dudeková (* 1968, Hurbanovo) je slovenská historička.

Žije a pracuje v Bratislave a Nitre. Študovala históriu a archívnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1991). Doktorský titul PhD obhájila v roku 2001 dizertačnou prácou Sociálna politika Uhorska na rozhraní 19. a 20. storočia a sociálno-reformná činnosť Juraja Schulpeho. Je vedúcou projektu VEGA na HÚ SAV "Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien v moderných dejinách".

Pracuje v Historickom ústave SAV. Je autorkou článkov, príspevkov na vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí, autorkou a spoluautorkou viacerých kníh.

V roku 2005 získala cenu Móritza Csákyho, udeľovanú Rakúskou akadémiou vied.

Jej vedecká práca sa sústreďuje na témy sociálnej politiky v Uhorsku v rokoch 1868-1918, situáciu vojnových zajatcov, život v zázemí a propagandu počas 1. svetovej vojny, sociálnu situáciu a starostlivosť na Slovensku v 19. storočí do roku 1918. Venuje sa tiež štúdiu ženských hnutí a "gender studies". V roku 2011 zostavila rozsiahlu publikáciu o rodových vzťahoch na Slovensku.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1994 - Juraj Schulpe, Vedec a humanista Bratislava, YMCA 1994
 • 1997 - Słowacki ruch narodowy w kontekście procesów narodowotwórczych w Europie, In: Fenomen nowoczesnego nacjonalizmu w Europie Środkowej, pod red. Bernarda Linka, Jorga Lüera, Kaia Struvego, Opole 1997, ISBN 83-7126-096-2
 • 1997 - Z minulosti združovania na Slovensku, historické pozadie tretieho sektoru (From the History of Associations in Slovakia, Historical Background of the Third Sector), The John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Bratislava: SPACE (working paper), 1997
 • 1998 - Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti SPACE Bratislava, 1998
 • 1999 - Sociálne aspekty vojnového hospodárstva In: Podrimavský M., Kováč D. (Ed.).: Slovensko na začiatku 20. storočia. Historický Ústav SAV, Bratislava 1999
 • 2002 - Die Slowakei – ein Fokus für transnationale Geschichtsforschung?, AHF Mníchov, 2002
 • 2003 - Sozialgeschichte in der Slowakei – Eine Bilanz und neue Impulse, in: Bohemia 44 (2003) 2. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Collegium Carolinum, Berlin 2003.
 • 2004 - Sociálne dejiny 19. a 20. storočia na Slovensku In: Historický časopis, ročník 52/2, Bratislava 2004
 • 2007 - Der 'barmherzige Wohltäter' und der 'bedürftige Arme'. Stereotypen der Armut und Wohltätigkeit im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts In: Hahn, Hans Henning, Mannová, Elena (Ed.) Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2007, ISBN 978-3-631-50445-1
 • 2007 - Vojenská cenzúra korešpondencie. Niekoľko úvah o vzťahu armády a spoločnosti za prvej svetovej vojny. In Miles Semper Honestus. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. Vladimír Segeš, Božena Šeďová, Editori. - Bratislava, Vojenský historický ústav, 2007, s. 125-135. ISBN 978-80-969375-3-0.
 • 2007 - Stravovanie a zásobovanie mesta za prvej svetovej vojny. In Dobrou chuť velkoměsto. Sborník příspěvků z 23. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy. XXV.Documenta Pragensia. Fejtová, O. - Ledvinka, V. - Pešek, J. - Praha, Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium, 2007, s. 123-142. ISBN 978-80-86197-85-2
 • 2008 - Międzynarodowa działalnośc kobiet w Austro-Węgrzech i VII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Praw Wyborczych Kobiet w Budapeszcie w 1913 roku. Preklad do poľštiny Karol Hollý. In Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym). Redakcja Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. 1.vyd. - Warszawa, Instytut Historyczny Universytetu Warszawskiego, 2008, s. 147-169. ISBN 978-83-7543-026-4.
 • 2009 - Rodová identita v historickej perspektíve. DUDEKOVÁ, Gabriela - LENGYELOVÁ, Tünde. In My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. - Bratislava, Veda, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, 2009, s. 44-85. ISBN 978-80-224-1025-0
 • 2009 - Stratégie prežitia v mimoriadnej situácii. Vplyv Veľkej vojny na rodinu na území Slovenska. In Forum historiae, odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2009, roč. 3, č. 1, s. 1- 19. ISSN 1337-6861. http://www.forumhistoriae.sk.
 • 2009 - Frauenbewegung in der Slowakei bis 1918 : Bibliographie und Kommentar. In Wie Frauenbewegung geschrieben wird, Historiographie Dokumentation Stellungnahmen Bibliographien. - Wien, Erhard Locker GesmbH, 2009, s. 329-349. ISBN 978-3-85409-521-7
 • 2009 - Medzi vedou a politikou - večná dilema histórie? Úvod do diskusie. In Forum historiae - odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2009, roč. 3, č. 1, s. 1-2. ISSN 1337-6861. [1]
 • 2009 - Šľachta v stredoveku a ranom novoveku. In Historický časopis Historického ústavu SAV, 2009, roč. 57, č. 3, s. 615-617. ISSN 0018-2575
 • 2009 - Špecifický ženský svet? In Pamiatky a múzeá, Revue pre kultúrne dedičstvo, 2009, č. 1, s. 71. ISSN 1335-4353
 • 2009 - Interdisciplinárna konferencia Špecifický ženský svet? Povolanie a profesia z pohľadu gender history. In Historický časopis Historického ústavu SAV. Bratislava, Slovak Academic Press, 1952-, 2009, roč. 57, č. 1, s. 182-183. ISSN 0018-2575
 • 2009 - Spoločnosť, kultúrny a spoločenský život. JAKEŠOVÁ, Elena - DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. In KOVÁČ, Dušan: Slovensko v 20. storočí. 2. zväzok. Prvá svetová vojna 1914-1918. - Bratislava, Veda, Vydavateľstvo SAV, 2008, s.161-214. ISBN 978-80-224-1014-4
 • 2011 - Na ceste k modernej žene: kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. DUDEKOVÁ, Gabriela - BEŇOVÁ, Katarína - BRTÁŇOVÁ, Erika - FALISOVÁ, Anna - FRANCOVÁ, Zuzana - HOLEC, Roman - HOLLÝ, Karol - HUČKOVÁ, Dana - HUPKO, Daniel - JANURA, Tomáš - KAČÍREK, Ľuboš - KODAJOVÁ, Daniela - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - LENGOVÁ, Jana - LENGYELOVÁ, Tünde - MACHAJDÍK, Igor - MACHO, Peter - MANNOVÁ, Elena - MONGU, Blanka - ORIŠKOVÁ, Mária - PODRIMAVSKÝ, Milan - ŠEMŠEJ, Matej - ŠTIBRANÁ, Ingrid - TIŠLIAR, Pavol - VESELSKÁ, Natália - VODOCHODSKÝ, Ivan - VRZGULOVÁ, Monika - ZAVACKÁ, Katarína - ZAVACKÁ, Marína - ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 773 s. Svet vedy, 18. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD), VEGA č. 2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien v moderných dejinách. ISBN 978-80-224-1189-9.
 • 2012 - Medzi provinciou a metropolou: obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí. DUDEKOVÁ, Gabriela - GAUČÍK, Štefan - FALISOVÁ, Anna - KOVÁČ, Dušan - KURINCOVÁ, Elena. - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - LIPTÁK, Ľubomír - MANNOVÁ, Elena - MONGU, Blanka - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - TANZER, Jozef - ZAVACKÁ, Marína. Historický ústav SAV, Bratislava 2012. 264 s. Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. ISBN 978-80-89396-21-4.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]