Gymnázium sv. Františka Assiského

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O ďalšej škole s rovnakým názvom pozri Gymnázium sv. Františka z Assisi.
Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie
Rok založenia1991
ZameranieCudzie jazyky
RiaditeľRNDr. Janka Hozová
Zástupca riaditeľaMgr. Jana Salajová
Ďalšie informácie
Školský časopisZrkadlenie
Kontaktné údaje
AdresaKláštorská 24
054 01 Levoča
Telefón053/417 06 00
Fax053/417 06 02
Oficiálny webWebová stránka školy
Oficiálny e-mailskola@gsfalev.sk

Gymnázium sv. Františka Assiského je štvorročné gymnázium – študijný odbor 79-02-5 gymnázium so všeobecnými triedami a osemročné gymnázium – študijný odbor 79-82-5 gymnázium zameranie: 73 cudzie jazyky pre žiakov od piateho ročníka. Škola je situovaná v historickom centre mesta Levoča, ktoré bolo zaradené medzi pamiatky UNESCO.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Levoča má bohaté tradície v školstve a kultúre. Už v 15. storočí existovala v meste prvá stredná škola. Pôvodná stredná škola bola katolícka, v roku 1544 vzniká evanjelické gymnázium. Rektor Ján Mylius roku 1589 zostavil študijný poriadok levočskej strednej školy, ktorý je jedným z najlepších v tejto dobe. Od roku 1658 do roku 1664 je jeho rektorom Gašpar Hain, známy autor levočskej kroniky. Rektorom na tejto škole bol aj Leonard Cox, ktorý bol prvým vychovávateľom anglického kráľa Henricha VIII.

V roku 1672 Leopold I. založil v Levoči katolícke gymnázium. Za finančnej podpory Juraja Szecenyiho bol v Levoči r. 1684 založený konvikt. V rokoch 1746 – 1747 na levočskom gymnáziu pôsobil významný profesor Maximilián Hell. Vo hvezdárstve dosiahol tak významných úspechov, že ho Mária Terézia pozvala do Viedne a v roku 1768 poverila pozorovaním a vypočítaním vzdialenosti medzi Slnkom a Zemou.

V roku 1861 bolo levočské gymnázium pomaďarčené, ale vyučovala sa na ňom i slovenčina a nemčina, po roku 1867 už iba po maďarsky a škola bola premenená na osemtriedne klasické gymnázium – Kráľovské katolícke vyššie gymnázium.

Moderná história: Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči vzniklo v zmysle zákona SNR č.542/1990 Zb. a bolo Ministerstvom školstva SR zaradené do siete stredných škôl na Slovensku dňa 20.6.1991.

Budova gymnázia[upraviť | upraviť zdroj]

Bývalá budova školy je zo 14. storočia – Kláštorská 38. Historicky cenná je hlavne krížová chodba a átrium s fontánou. Zaujímavý je preklad latinského nápisu na škole:

Na dobrotivý príkaz a nariadenie posvätného cisárstvo- kráľovského majestátu šťastne panujúcej Márie Terézie bolo nám bratom konventuálom zverené levočské vyššie gymnázium. Aby sme vychovávali mládež, ako to vyplýva z príslušných inštrukcií intimátu Vysokej uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady doručeného dňa 12. Augusta 1776 velebnému vysokodôstojnému otcovi magistrovi Romanovi Jakabfalvimu provinciálnemu ministrovi a generálnemu inšpektorovi požehnanej uhorskej provincie sv. Alžbety, podľa znenia ktorého za riaditeľa miestneho gymnázia bol menovaný vysokodôstojný otec magister Amadeus Kežmarský. Stály definitor uvedenej provincie, profesormi zas dôstojný otec bakalár Izidor Szokolay pre retorikov a poetikov, dôstojný otec bakalár Vitus Paar pre syntaxistov a gramatokov, dôstojný otec Atanazius Knakler pre najnižšie, elementárne triedy, dôstojný otec Patrícius Šimko ako mimoriadny profesor. Po ustanovení týchto 1. Septembra bola dôstojnými otcami profesormi mládež vovedená do tried a potom veľadôstojným otcom miestnym riaditeľom celebrovaná slávnostná omša k Duchu Svätému za študijné úspechy, a tak sa začalo vyučovanie.[1]

Od roku 2009 sa škola premiestnila do moderných zrekonštruovaných priestorov na Kláštorskej ulici č. 24.[2]

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Vo výchovno-vyučovacom procese postupuje škola v duchu deklarácie GRAVISSIMUM EDUCATIONIS, snaží sa pre žiakov vytvárať ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia, dávať do súladu ľudskú kultúru vo svojom celku s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti o svete, živote a spoločnosti, ktoré žiaci postupne nadobúdajú.

Obsahom výchovy je intelektuálny a mravný rast každej osobnosti, snaha dosiahnuť vyvážený rozumový, duchovný, mravný, citový a fyzický rast žiakov.

Cieľom výchovno-vzdelávacieho systému má byť kresťan, občan nášho štátu, schopný demokratického správania sa, komunikácie, tolerancie, uvedomujúci si kvality vlastnej osobnosti a využívajúci individuálne schopnosti.

Pestrá je školská záujmová činnosť. Škola sa pravidelne zapája do predmetových olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), športových a umeleckých súťaží, viacerých i zahraničných projektov ako napríklad Dreams and Teams, Comenius a ďalších. Organizuje tanečný, lyžiarsky a turistický kurz a vydáva vlastný časopis. Žiaci si môžu vybrať z pestrej ponuky krúžkov a mimoškolských aktivít. Okrem toho sa organizujú študijné pobyty v zahraničí, kde majú žiaci možnosť zdokonaliť sa v jazykových zručnostiach.[3]

Bližšie informácie o škole sú prístupné na webstránke školy.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Preklad z latinského originálu [online]. Levoča: Gymnázium sv. Františka Assiského, [cit. 2010-01-22]. Dostupné online.
  2. BAJTOŠOVÁ, Natália. Z histórie školy » Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči | GSFA Levoča [online]. gsfalev.sk, 2014-10-07-04, [cit. 2016-01-29]. Dostupné online.
  3. Informácie o štúdiu [online]. Levoča: Gymnázium sv. Františka Assiského, [cit. 2010-01-22]. Dostupné online.

Súradnice: 49°01′36″S 20°35′15″V / 49,026711°S 20,587547°V / 49.026711; 20.587547