Zoznam kultúrnych pamiatok v Levoči (M)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Levoča v okrese Levoča, ulice začínajúce na M.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fontána-nádrž Nahrať súbor Fontána-nádrž Majstra Pavla nám.
KÚ: Levoča

Poloha
704-2955/1 Unifikovaný názov PO: fontána-nádrž

Bližšie určenie; zaužívaný názov: travertín

Stĺp Nahrať súbor Stĺp Majstra Pavla nám.
KÚ: Levoča

Poloha
704-2955/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: travertín; stĺp pod sochou sv.Alžbety

Plastika Nahrať súbor Plastika Majstra Pavla nám.
KÚ: Levoča

Poloha
704-2955/3 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Alžbeta s dieťaťom; sv.Alžbeta a žobrajúce dieťa

Pomník Nahrať súbor Pomník Majstra Pavla nám.
KÚ: Levoča

Poloha
704-1608/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čsl.a sov.padlí; oslobodenie mesta

Pomník so sochou Nahrať súbor Pomník so sochou Majstra Pavla nám.
KÚ: Levoča

Poloha
704-1610/0 Unifikovaný názov PO: pomník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štúr Ľudovít; 1815-1856,jazykovedec,nár.budi

Pranier Nahrať súbor Pranier Majstra Pavla nám.
KÚ: Levoča

Poloha
704-4442/0 Unifikovaný názov PO: pranier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Klietka hanby

Kostol Nahrať súbor Kostol Majstra Pavla nám. 1
KÚ: Levoča

Poloha
704-2890/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Radnica
Nahrať súbor
Radnica Majstra Pavla nám. 2
KÚ: Levoča

Poloha
704-2891/1 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Zvonica
Nahrať súbor
Zvonica Majstra Pavla nám. 2
KÚ: Levoča

Poloha
704-2891/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; mestská veža

Tabuľa pamätná i.
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná i. Majstra Pavla nám. 2
KÚ: Levoča

Poloha
704-2891/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Komenský Ján Amos; 1592-1670,učiteľ národov

Tabuľa pamätná ii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Majstra Pavla nám. 2
KÚ: Levoča

Poloha
704-2891/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 700.výroč.sídla provincie; sídlo provincie 1271-1971

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Majstra Pavla nám. 3
KÚ: Levoča

Poloha
704-2892/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jakuba staršieho; farský kostol sv.Jakuba

Vážnica Nahrať súbor Vážnica Majstra Pavla nám. 4
KÚ: Levoča

Poloha
704-2893/0 Unifikovaný názov PO: vážnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Waaghaus,Mestský úrad

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 5
KÚ: Levoča

Poloha
704-2894/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 6
KÚ: Levoča

Poloha
704-2895/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 7
KÚ: Levoča

Poloha
704-2896/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Thurzov dom,palác

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Majstra Pavla nám. 8
KÚ: Levoča

Poloha
704-2806/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový+prejazdový,radový

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Majstra Pavla nám. 9
KÚ: Levoča

Poloha
704-2898/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Majstra Pavla nám. 10
KÚ: Levoča

Poloha
704-2809/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 11
KÚ: Levoča

Poloha
704-2900/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Majstra Pavla nám. 12
KÚ: Levoča

Poloha
704-2805/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Majstra Pavla nám. 13
KÚ: Levoča

Poloha
704-2807/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; som s výškou

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Majstra Pavla nám. 14
KÚ: Levoča

Poloha
704-2808/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový+prejazdový,radový; dom s výškou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 15
KÚ: Levoča

Poloha
704-2904/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový+priechod,radový; dom s výškou

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Majstra Pavla nám. 16
KÚ: Levoča

Poloha
704-2905/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 17
KÚ: Levoča

Poloha
704-2906/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový+prejazdový,radový; dom s výškou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 18
KÚ: Levoča

Poloha
704-2907/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 19
KÚ: Levoča

Poloha
704-2908/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky pamätný i. Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný i. Majstra Pavla nám. 20
KÚ: Levoča

Poloha
704-2909/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Dom Majstra Pavla

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Majstra Pavla nám. 3
KÚ: Levoča

Poloha
704-2909/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Majster Pavol z Levoče; 1460-80 - 1537-1542,soch.,rezb

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 21
KÚ: Levoča

Poloha
704-2910/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 22
KÚ: Levoča

Poloha
704-2911/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 23
KÚ: Levoča

Poloha
704-2912/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 24
KÚ: Levoča

Poloha
704-2913/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 25
KÚ: Levoča

Poloha
704-2914/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Hotel U leva

Dom meštiansky pamätný i. Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný i. Majstra Pavla nám. 26
KÚ: Levoča

Poloha
704-2803/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový+prejazdový,radový; Breuerova tlačiareň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná i. Majstra Pavla nám. 26
KÚ: Levoča

Poloha
704-2803/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vytlačenie kancionálu; 1636-kancionál Tranoscius

Tabuľa pamätná ii. Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Majstra Pavla nám. 26
KÚ: Levoča

Poloha
704-2803/4 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vytlačenie Orbis Pictus; 1685-vytlačenie

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 27
KÚ: Levoča

Poloha
704-2916/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 28
KÚ: Levoča

Poloha
704-2917/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 29
KÚ: Levoča

Poloha
704-2918/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 30
KÚ: Levoča

Poloha
704-2919/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 31
KÚ: Levoča

Poloha
704-2920/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Majstra Pavla nám. 32
KÚ: Levoča

Poloha
704-2804/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový+prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 33
KÚ: Levoča

Poloha
704-2922/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 34
KÚ: Levoča

Poloha
704-2923/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný

Kasíno Nahrať súbor Kasíno Majstra Pavla nám. 35
KÚ: Levoča

Poloha
704-2924/0 Unifikovaný názov PO: kasíno

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový; Kasíno Spišský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 36
KÚ: Levoča

Poloha
704-2925/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový s prejazd.,radový; reštaurácia Biela pani

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 37
KÚ: Levoča

Poloha
704-2926/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; vežový dom,dom s výškou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 38
KÚ: Levoča

Poloha
704-2927/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky i. Nahrať súbor Dom meštiansky i. Majstra Pavla nám. 39
KÚ: Levoča

Poloha
704-2928/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Majstra Pavla nám. 40
KÚ: Levoča

Poloha
704-2929/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Hainov dom,bývalé ev.lýceum

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Majstra Pavla nám. 40
KÚ: Levoča

Poloha
704-2929/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štúrovci

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 41
KÚ: Levoča

Poloha
704-2930/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Hainov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 42
KÚ: Levoča

Poloha
704-2931/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový; Starý Thurzov dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 43
KÚ: Levoča

Poloha
704-2932/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Mariássyho palác,patricijský d

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 44
KÚ: Levoča

Poloha
704-2933/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový; Krupekov dom,patricijský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 45
KÚ: Levoča

Poloha
704-2934/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový; Spillenbergov dom,patricijský

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 46
KÚ: Levoča

Poloha
704-2935/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 47
KÚ: Levoča

Poloha
704-2936/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný; Okolicsányi-Zsedenyiho palác

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Majstra Pavla nám. 48
KÚ: Levoča

Poloha
704-2937/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 49
KÚ: Levoča

Poloha
704-2938/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 50
KÚ: Levoča

Poloha
704-2939/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 51
KÚ: Levoča

Poloha
704-2940/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fara Nahrať súbor Fara Majstra Pavla nám. 52
KÚ: Levoča

Poloha
704-2941/1 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.,sieňový+prejazd; katolícka fara

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 53
KÚ: Levoča

Poloha
704-2942/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový+prejazd,nárožný

Reduta Nahrať súbor Reduta Majstra Pavla nám. 54
KÚ: Levoča

Poloha
704-2943/0 Unifikovaný názov PO: reduta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný; Tatra,divadlo

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 55
KÚ: Levoča

Poloha
704-2944/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; patricijský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 56
KÚ: Levoča

Poloha
704-2945/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; patricijský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 57
KÚ: Levoča

Poloha
704-2946/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 58
KÚ: Levoča

Poloha
704-2947/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; kino

Dom župný
Nahrať súbor
Dom župný Majstra Pavla nám. 59
KÚ: Levoča

Poloha
704-2948/0 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný; Župný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 60
KÚ: Levoča

Poloha
704-2949/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Malý župný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 61
KÚ: Levoča

Poloha
704-2950/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; dom s výškou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 62
KÚ: Levoča

Poloha
704-2951/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; dom s výškou

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 63
KÚ: Levoča

Poloha
704-2952/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 64
KÚ: Levoča

Poloha
704-2953/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Majstra Pavla nám. 65
KÚ: Levoča

Poloha
704-2954/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,nárožný; remeselnícky dom

Stĺp Nahrať súbor Stĺp Mariánska hora
KÚ: Levoča

Poloha
704-1264/1 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tordovaný; originál stĺpu bez podstavca

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha na podstavci Mariánska hora
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-1264/2 Unifikovaný názov PO: socha na podstavci

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký; originál sochy na orig.podstav

Socha na stĺpe-kópia Nahrať súbor Socha na stĺpe-kópia Mariánska hora
KÚ: Levoča

Poloha
704-1264/3 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký; kópia sochy na stĺpe

Kostol
Nahrať súbor
Bazilika Navštívenia Panny Márie Mariánska hora 1118
KÚ: Levoča

Poloha
704-3057/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Navštívenia P.M.; Bazilika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka mariánska i. Mariánska hora
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-3057/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pútnická kaplnka Sedembol.P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka mariánska ii. Mariánska hora
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-3057/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pútnická kaplnka Nepoš.p.P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka mariánska iii. Mariánska hora
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-3057/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pútnická kaplnka P.M.sJežiškom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka mariánska iv. Mariánska hora
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-3057/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pútnická kaplnka sv.Anny a P.M

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka mariánska v. Mariánska hora
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-3057/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka mariánska v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pútnická kaplnka Zvestov.Pána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné Mariánska hora
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-3057/7 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: návšteva pápeža Jána Pavla II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Aleja Mariánska hora
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-3057/8 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Aleja Jána Pavla II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Mäsiarska ul.
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-2898/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný ii. Mäsiarska ul.
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-2909/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Dom Majstra Pavla-zadný dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 1
KÚ: Levoča

Poloha
704-2779/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 3
KÚ: Levoča

Poloha
704-2780/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 4
KÚ: Levoča

Poloha
704-2781/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 5
KÚ: Levoča

Poloha
704-2782/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 6
KÚ: Levoča

Poloha
704-2783/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 7
KÚ: Levoča

Poloha
704-2784/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 8
KÚ: Levoča

Poloha
704-2785/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 9
KÚ: Levoča

Poloha
704-2786/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 10
KÚ: Levoča

Poloha
704-2787/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 11
KÚ: Levoča

Poloha
704-2788/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 12
KÚ: Levoča

Poloha
704-2789/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pumpa vodná so studňou Mäsiarska ul.
KÚ: Levoča

Poloha
704-2789/2 Unifikovaný názov PO: pumpa vodná so studňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: piestová; pumpa s potrubím a studňou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 13
KÚ: Levoča

Poloha
704-2790/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 14
KÚ: Levoča

Poloha
704-2791/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 15
KÚ: Levoča

Poloha
704-2792/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 16
KÚ: Levoča

Poloha
704-2793/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Mäsiarska ul.
KÚ: Levoča

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-2905/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 17
KÚ: Levoča

Poloha
704-2794/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný; reštaurácia Paríž

Zbrojnica Nahrať súbor Zbrojnica Mäsiarska ul. 18
KÚ: Levoča

Poloha
704-2795/0 Unifikovaný názov PO: zbrojnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdová,nárožná; múzeum

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 21
KÚ: Levoča

Poloha
704-2796/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 22
KÚ: Levoča

Poloha
704-2797/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 23
KÚ: Levoča

Poloha
704-2798/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 24
KÚ: Levoča

Poloha
704-2799/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 25
KÚ: Levoča

Poloha
704-2800/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mäsiarska ul. 29
KÚ: Levoča

Poloha
704-2802/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný; dom s výškou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný ii. Mäsiarska ul. 30
KÚ: Levoča

Poloha
704-2803/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Breuerov dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Mäsiarska ul. 31
KÚ: Levoča

Poloha
704-2804/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Mäsiarska ul. 32
KÚ: Levoča

Poloha
704-2805/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Mäsiarska ul. 33
KÚ: Levoča

Poloha
704-2806/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Mäsiarska ul. 34
KÚ: Levoča

Poloha
704-2807/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Mäsiarska ul. 35
KÚ: Levoča

Poloha
704-2808/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; dom s výškou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky ii. Mäsiarska ul. 36
KÚ: Levoča

Poloha
704-2809/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty