Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Uloža

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Uloža v okrese Levoča .

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 39
KÚ: Uloža

Poloha
704-11456/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 39
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11456/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 39
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11456/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová-drevo,kameň; humno so stránkou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 69
KÚ: Uloža

Poloha
704-11468/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 85
KÚ: Uloža

Poloha
704-11462/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podšopa
č. 85
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11462/2 Unifikovaný názov PO: podšopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená; podšop

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 85
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11462/3 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová-drevo,kameň; humno s maštaľou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 86
KÚ: Uloža

Poloha
704-11459/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 86
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11459/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: doštená+murovaná; humno so stránkou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 86
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11459/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 73
KÚ: Uloža

Poloha
704-12187/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: farský kostol sv.Jána Krstiteľa

Múr ohradný Nahrať súbor Múr ohradný
č. 73
KÚ: Uloža

Poloha
704-12187/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 88
KÚ: Uloža

Poloha
704-11457/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 88
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11457/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; maštaľ so sypancom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 88
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11457/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová-drevo,kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 90
KÚ: Uloža

Poloha
704-11458/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 90
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11458/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; dvojmaštaľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 90
KÚ: Uloža

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11458/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená; humno so stránkou

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.