Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Torysky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Torysky v okrese Levoča .

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaplnka prícestná Nahrať súbor Kaplnka prícestná
KÚ: Torysky

Poloha
704-823/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka prícestná

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 9
KÚ: Torysky

Poloha
704-11108/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 22
KÚ: Torysky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11109/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
č. 22
KÚ: Torysky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11109/3 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 23
KÚ: Torysky

Poloha
704-11110/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 39
KÚ: Torysky

Poloha
704-11111/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 43
KÚ: Torysky

Poloha
704-11040/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 44
KÚ: Torysky

Poloha
704-11041/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 47
KÚ: Torysky

Poloha
704-11042/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s chlievom
č. 47
KÚ: Torysky

Poloha
704-11042/2 Unifikovaný názov PO: stodola s chlievom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 49
KÚ: Torysky

Poloha
704-11043/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 49
KÚ: Torysky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11043/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový s hosp.časť. Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 60
KÚ: Torysky

Poloha
704-11044/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 87
KÚ: Torysky

Poloha
704-11045/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ
č. 87
KÚ: Torysky

Poloha
704-11045/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 87
KÚ: Torysky

Poloha
704-11045/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová-drevo,kameň

Dom ľudový s hosp.časť. Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 90
KÚ: Torysky

Poloha
704-11046/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový
č. 96
KÚ: Torysky

Poloha
704-11047/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 109
KÚ: Torysky

Poloha
704-11048/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Maštaľ s chlievom
č. 109
KÚ: Torysky

Poloha
704-11048/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ s chlievom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+murovaná

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 109
KÚ: Torysky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11048/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 113
KÚ: Torysky

Poloha
704-11049/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 116
KÚ: Torysky

Poloha
704-11113/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 129
KÚ: Torysky

Poloha
704-11050/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 149
KÚ: Torysky

Poloha
704-11052/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 150
KÚ: Torysky

Poloha
704-11053/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 150
KÚ: Torysky

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
704-11053/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová-drevo,kameň

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty