Preskočiť na obsah

Ipoltica (potok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ipoltica
potok
Zdrojnica Oravcová, Nízke Tatry
Ústie Čierny Váh, osada Čierny Váh
Dĺžka 16 km
Povodie Váh
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-21-01-19
Číslo recipienta 4-21-01-13732
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Ipoltica je nízkotatranský potok na hornom Liptove, preteká východnou časťou okresu Liptovský Mikuláš.[1] Je to ľavostranný prítok Čierneho Váhu, má dĺžku 16 km a je tokom III. rádu. Potok postupne preteká cez tri doliny: Hošková, Ráztoky a Ipoltica.

V doline Ráztoky sú vybudované dve vodné nádrže, ktoré v minulosti slúžili na splavovanie dreva. Údolím Ipoltice a susedných dolín viedla v minulosti lesná železnica, ktorá viedla z doliny Hošková (od sútoku s Hromiskom) až do Čiernovážskej doliny.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v Nízkych Tatrách, v podcelku Kráľovohoľské Tatry, na západo-severozápadnom svahu Oravcovej (1 544,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 405 m n. m.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie na krátkom úseku na sever, oblúkom sa stáča na severovýchod a na hornom toku preteká dolinou Hošková, kde priberá Hromisko a Snežnú zľava. Od sútoku s ľavostranným prítokom z JZ svahu Nemeckej tečie na krátkom úseku na východ k sútoku s pravostrannou Driečnou, opätovne sa stáča na severovýchod a na strednom toku preteká dolinou Ráztoka. V tejto doline najprv priberá pravostranný Široký potok pri horárni Ráztoky, následne napája malú vodnú nádrž, preteká popri horárni Lacková na ľavom brehu a priberá prítoky z doliny Studená zľava a z Malinovej doliny sprava. Potom tečie v blízkosti horárne Javorinka na ľavom brehu, sprava priberá Medvedí potok, prechodne tečie k severu, následne priberá aj svoj najdlhší prítok - Dikulu z tej istej strany a výrazne rozšíreným korytom pokračuje dolinou Ipoltica na dolnom toku. Od sútoku s prítokom zo západného svahu Zadného grúňa mení smer toku na severoseverozápad, z oboch strán priberá viaceré prevažne krátke prítoky, z nich vynikajú ľavostranné Mandiška a tesne pred ústím ešte Plevovský potok, ktorý sa vlieva v osade Čierny Váh. Približne 300 m severnejšie od sútoku s Plevovským potokom, sa Ipoltica vlieva do Čierneho Váhu.[2]

Geomorfologické celky[upraviť | upraviť zdroj]

Prítoky[upraviť | upraviť zdroj]

  • Pravostranné: tri prítoky z lokality Komorská základina, prítok prameniaci západne od kóty 1 210 m, Driečna, Široký potok, krátky prítok prameniaci na západnom svahu Malej Vápenice (1 486,7 m n. m.), prítok z Malinovej doliny, prítok z lokality Kutová, Medvedí potok, Dikula, prítok zo západného svahu Zadného Grúňa (1 320,6 m n. m.), prítok zo západného svahu Grúňa (1 308,8 m n. m.), prítok vznikajúci západne od kóty 1 265,3 m, prítok vznikajúci južne od kóty 1 246,7 m, prítok vznikajúci západne od kóty 1 246,7 m, krátky prítok z južného svahu Muránika (1 160,6 m n. m.), krátky prítok z juhozápadného svahu Muránika
  • Ľavostranné: krátky prítok z východného svahu Zadnej hole, krátky prítok zo severovýchodného svahu Zadnej hole, krátky potok z východného svahu Zadnej Širokej (1 534 m n. m.), Hromisko, Snežná, prítok z juhovýchodného svahu Veľkého boku (1 727,1 m n. m.), prítok z juhozápadného svahu Nemeckej (1 535,2 m n. m.), prítok z juhovýchodného svahu Nemeckej, prítok vznikajúci juhovýchodne od kóty 1 357 m, prítok z doliny Studená, prítok z východného svahu Holice (1 574,7 m n. m.), prítok vznikajúci južne od Mendíčky (1 411 m n. m.), prítok z juhozápadného svahu Oselnej (1 299,4 m n. m.), prítok z východného svahu Oselnej, prítok zo SSZ svahu Oselnej, Mandiška, tri krátke prítoky prameniace juhovýchodne od Garajky (1 160,6 m n. m.), dva krátke prítoky vznikajúce východne od Garajky, dva krátke prítoky vznikajúce severovýchodne od Garajky, dva krátke prítoky vznikajúce severne od Garajky, Plevovský potok

Ústie[upraviť | upraviť zdroj]

Do Čierneho Váhu sa vlieva pri rovnomennej osade v nadmorskej výške 741 m n. m., cca 350 m nad vtokom Čierneho Váhu do vodnej nádrže Čierny Váh.

Obce[upraviť | upraviť zdroj]

Ipoltica nepreteká žiadnou obcou, preteká neobývaným a husto zalesneným územím v NAPANT-e, v južnej časti katastrálneho územia obce Východná. Jediným obývaným sídlom v povodí Ipoltice je osada Čierny Váh v okolí ústia.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-08-23]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-08-23]. Dostupné online.