Konodonty

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
konodonty
ConodontZICA.png
Rekonštrukcia vzhľadu konodonta.
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
konodonty
Eichenberg, 1930
Synonymá
Conodontia, Conodontophora
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku
Zvyšky konodontov z vrstiev Deer Valley súvrstvia Mauch Chunk.

Konodonty (lat. Conodonta, Conodontophorida) alebo [ak sa klasifikujú ako podkmeň chordátov, tak aj:] konodontochordáty (lat. Conodontochordata) sú vyhynutý taxón (obyčajne trieda) morských organizmov so sporným systematickým zaradením. Dnes (cca. 2017) sa zaraďuje najčastejšie buď v rámci stavovcov pod bezčeľustnatce alebo mimo stavovcov ako ich sesterský taxón; podrobnosti pozri nižšie.

Existujú tri rôzne široké definície taxónu konodonta/konodontochordáty; podrobnosti pozri nižšie.

Konodonty žili od kambria po vrchný trias (pred asi 542 až 200 miliónmi rokov). Kondontové telieska sú dôležitou indexovou (mikro-)fosíliou.


Význam[upraviť | upraviť zdroj]

Dlhú dobu boli známe iba ako mikroskopické fosfatizované zvyšky zubov, známe ako konodontové telieska, pozostatky mäkkých častí týchto organizmov sú veľmi zriedkavé (známe iba z dvoch lokalít Južnej Afriky a Škótska). Konodonty, predovšetkým konodontové telieska sú významné zo stratigrafického hľadiska.

Konodontové telieska sú úspešne používané pri zisťovaní teplotnej alterácie usadených hornín. Používa sa tzv. farebný alteračný index (colour alteration index – CAI). Jeho podstatou je fakt, že na základe zmien farieb konodontov od svetlo jantárovej po čiernu možno odlíšiť teplotné postihnutie hornín, v ktorých boli fosílie nájdené, zodpovedajú teplotám od 50 – 350 °C.[1]

Stavba tela[upraviť | upraviť zdroj]

Mali úzke a dlhé telo (väčšinou 3 – 4 cm, zriedkavo do 10 cm). V chvostovej časti sa nachádzala plutva. Najčastejšie nachádzané konodontové telieska majú priemer 0,1 až 2 mm, zriedkavo do 7 mm. Sú to prevažne fosfatické telieska, rôzneho kónické až listovitého tvaru, ktoré tvorili zrejme súčasť ich ústneho aparátu. Konodontové telieska sa získavajú rozpúšťaním sedimentu v kyselinách. Z karbonátov sa získavajú rozpúšťaním v kyseline octovej alebo mravčej. Z kremitých hornín pomocou kyseliny fluorovodíkovej.

Spôsob života[upraviť | upraviť zdroj]

Konodonty boli morské organizmy, ktorých pozostatky sú nachádzané v najrôznejších prostrediach, od hlbokovodného po plytkovodné.

Dejiny výskumu[upraviť | upraviť zdroj]

Objavené v Rusku v 40. rokoch 19. storočia paleontológom nemeckého pôvodu Ch. I. Panderom v ordovických horninách okolia Petrohradu, devónskych horninách v Lotyšsku, karbóne okolia Moskvy a Tuly. Po prvýkrát vedecky opísané v roku 1856.[2] Na Slovensku sa ich výskumu venoval ako prvý R. Mock.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Tri definície konodontov[upraviť | upraviť zdroj]

Tradične sa rozlišujú tri taxóny: Protoconodonta, Paraconodonta a Euconodonta (autorom tohto delenia je Bengtson 1976 [3]) - podrobnejšie pozri nižšie. Taxón konodonty/konodontochordáty môže v závislosti od autora zahŕňať:

 • Protoconodonta + Paraconodonta + Euconodonta, alebo
 • len Paraconodonta + Euconodonta [4][5], alebo
 • len Euconodonta [6][3][7].

Zaradenie v systéme[upraviť | upraviť zdroj]

Dnes (cca. 2017) sa konodonty zaraďujú najčastejšie a) buď v rámci stavovcov pod bezčeľustnatce (ako sesterská skupina kruhoústnic v užšom zmysle [čiže sliznatiek a mihúľ] a ostrakoderm), b) alebo sa (najmä Euconodonta) zaraďujú mimo stavovcov ako ich sesterský taxón (presnejšie: ako sesterský taxón črepovcov (Craniata)). Podľa niektorých autorov Protoconodonta patria na úplne iné miesto v systéme než Paraconodonta+Euconodonta, obyčajne sa uvádza, že Protoconodonta patria pod alebo sú sesterskou vetvou taxónu štetinatoústky. [8][9][3][10][11][6][12][13][5][4]

Staršie boli bežné aj rozličné iné zaradenia konodontov, napr.:

 • jeden z hlavných taxónov chordátov (klasifikovaný mimo stavovcov) [14],
 • predchodcovia úhorov alebo kruhoústnic.[2]
 • príbuzní sliznatiek [15]
 • taxón patriaci (ako celok) pod alebo úzko príbuzný s týmito taxónmi [12]:
  • ryby v zmysle rybovité stavovce (alebo sesterská skupina tohto taxónu [4])
  • štetinatoústky (pre všetky konodonty, nie len pre Protocondonta)
  • mäkkýše (obyčajne ulitníky alebo červovce)
  • obrúčkavce
  • článkonožce (trilobity alebo kôrovce)
  • chytadlovce
  • mechúrniky
  • rôzne nižšie prvoústovce
  • rasliny

Vnútorná systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Systematika primárne podľa Sweet a Donoghue (A, B... označuje rôzne významy toho istého názvu; / oddeľuje úplné synonymá)[3][7][9][16]:
Conodonta (A):

Podrobnosťami klasifikácie vyšších konodontov sa zaoberá práca Donoghue et al. 2008 [17].


Systematika, ktorá bola uvedená na anglickej wikipédii v taxoboxe v rokoch 2009 - 2017 v hesle Conodont:

 • Protoconodonta
 • Conodonta
  • Paraconodonta
  • Euconodonta
   • Panderodontida
   • Prioniodontida
    • Prioniodinina
    • Ozarkodinina
Fosílie konodontov druhu Manticolepis subrecta z vrchného devónu, Poľsko.


R. J. Aldridge (2005) konodonty (presnejšie Euconodonta) člení takto:[1]

 • rad Proconodontida
 • rad Belodellida
 • rad Protopanderodontida
 • rad Panderodontida
 • rad Prioniodontida
 • rad Prioniodinida
 • rad Ozarkodinida


Matoušek-Trnka 1997 má nasledujúce delenie [14]:
podkmeň konodontochordáty (Conodontochordata) - jediná trieda konodonty (Conodontophorida) :


Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Aldridge, R. J., 2005, Conodonts. in Selley, R.C., Cocks, L.R.M., Plimer, I.R. (Editors), Encyclopedia of Geology. Volume 3. Elsevier, Amsterdam, s. 440 – 448
 2. a b Makridin, V.L., Barskyj, I.S. (Editori) 1995, Paleontologia i paleoekologia Slovar spravočnik. Nedra, Moskva, s. 166
 3. a b c d SWEET, W. C, DONOGHUE P. C.J.: Conodonts: Past, present, future. J. Paleont., 75(6), 2001, pp. 1174–1184, najmä S. 1179-1181 [1]
 4. a b c MORRIS, S. C. The fossil record and the early evolution of the Metozoa. In: Nature, vol. 361, 21.1.1993, S. 219-223
 5. a b LEE et al. Conodont fauna of the Machari Formation (Middle and Upper Cambrian), Yeongweol area, Gangweon Province, Korea. In: Ameghiniana vol.46 no.2 Buenos Aires abr./jun. 2009 [2]
 6. a b Turner S., Burrow C. J., Schultze H.-P., Blieck A., Reif W.-E.†, Rexroad C. B., Bultynck P. & Nowlan G. S. 2010. — False teeth: conodont-vertebrate phylogenetic relationships revisited. Geodiversitas 32 (4): 545-594 [3]
 7. a b SWEET, Walter C.. The Conodonta (morphology, taxonomy, paleoecology, and evolutionary history of a long-extinct animal phylum). [s.l.] : Clarendon Press, 1988. 212 s. ISBN 978-0-19-504352-5. S. (najmä Appendix A).
 8. DONOGHUE, P. C. J., KEATING, J. N. Early Vertebrate Evolution. In: Palaeontology, 2014, pp. 1–15 dostupné online
 9. a b DONOGHUE, P. C. J. et al. Conodont affinity and chordate phylogeny. In: Biol. Rev. (2000),75,pp. 191-251 [4]
 10. HAARAMO, M.. Mikko's Phylogeny Archive [online]. Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), [cit. 2018-06-21]. [5]
 11. NELSON, Joseph S.; GRANDE, Terry C.; WILSON, Mark V. H.. Fishes of the World. [s.l.] : John Wiley & Sons, 2016. 707 s. ISBN 978-1-118-34233-6. S. 17.
 12. a b Blieck, A., Turner, S., Burrow, C. J., Schultze, H. P., Rexroad, C. B., Bultynck, P., Nowlan, G. S., 2010, Fossils, histology, and phylogeny: Why conodonts are not vertebrates. Episodes, 33, 4, s. 234 – 241
 13. Szaniawski, H. (2002). "New evidence for the protoconodont origin of chaetognaths" (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 47 (3): 405.
 14. a b MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 15. Krejsa - Slavkin 1987, citované in: Nelson 2016
 16. HAARAMO, M.. Mikko's Phylogeny Archive [online]. Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), [cit. 2018-06-21]. [6] (Poznámka: Pozor, v texte je preklep: Namiesto Protoconodontida má byť Proconodontida.)
 17. DONOGHUE, P. C. J. et al. The interrelationships of ‘complex’ conodonts (Vertebrata). In: Journal of Systematic Palaeontology 6 (2): 119–153[7]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Konodonty