Preskočiť na obsah

Lopušný kanál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Lopušný kanál
kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Nitriansky kraj
Okres Komárno
Obec Zemianska Olča
začiatok Zemianska Olča
 - poloha Lúky pri kanáli
 - výška 107 m
 - súradnice 47°50′59″S 17°54′24″V / 47,8497°S 17,9066°V / 47.8497; 17.9066
Ústie Komárňanský kanál
 - poloha Zemianska Olča
 - výška 106 m
 - súradnice 47°50′09″S 17°53′42″V / 47,8359°S 17,8950°V / 47.8359; 17.8950
Dĺžka 1,8 km
Rád toku IV.
Číslo hydronyma 4-21-18-189
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Lopušný kanál[1] je kanál v regióne Podunajsko, na území obce Zemianska Olča v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Ústi do Komárňanského kanála. Má dĺžku 1,8 km. Rád toku IV.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa v 107 m n. m. v poľnohospodárskom extraviláne obce Zemianska Olča pri ceste oddeľujúcej pole Lúky pri kanáli a pole Stredná občianska pustatina v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. Začiatok kanála je neďaleko od obecnej hranice medzi obcami Zemianska Olča a Okoličná na Ostrove cca 400 m juhozápadne od hospodárskeho dvora Horné Lúky, ktorý leží už na území obce Okoličná na Ostrove na okraji poľa Lopušné.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Lopušný kanál tečie od začiatku cez extravilán Zemianskej Olče juhozápadným smerom v priamke až do svojho ústia bez jedinej zmeny smeru, tečie popri Kolárovskej ceste, v 106 m n. m. ústi do vodného toku Komárňanský kanál ako jeho ľavostranný prítok.[2]

Lopušný kanál patrí do okresu Komárno v Trnavskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickej oblasti Podunajská nížina v geomorfologickom celku Podunajská rovina.[3][4] Nemá prítoky.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Prvý element dvojslovného názvu Lopušný kanál má pôvod v názve poľa Lopušné, ktoré je vzdialené cca 800 m severovýchodne od začiatku kanála už na území susednej obce Okoličná na Ostrove (zo severnej strany poľa Lopušné susedí pole Lopušná pustatina). Z toponyma Lopušné, po rozšírení o formant -ný a po kombinácii so všeobecným podstatným menom kanál s významom umelý vodný tok so spevnenými aspoň bokmi bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Lopušný kanál ako súčasť početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6].

Názov poľa Lopušné bol motivovaný charakteristickým výskytom priestoru porasteného lopušinou, rastlinou s veľkými listami rastúcou na vlhkých miestach Arcium lappa [7][8]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1979[9]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Lopušný kanál je jedinečným hydronymom (november 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-11-19.
  2. Geografické názvy okresu Komárno A20 Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-380/1991 z 26.7.1991. 74 s. S. 47, 48, 55, 56. ISBN 80-900509-3-X.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-11-19
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Lopušného kanála v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-11-19]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Juraj Hladký; Andrej Závodný. Hydronymia Žitného ostrova. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2015. 318 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-8082-840-0. S. 168, 169.
  8. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest (31). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2012, ročník 46, č. 1, ISSN 0023-5202. S. 29, 30. Dostupné online [4] [cit. 2022-11-11.]
  9. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.3.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 60. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).