Preskočiť na obsah

Holiare-Lipové

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Holiare-Lipové
vodný kanál
Štát Slovensko Slovensko
kraj Nitriansky kraj
Okres Komárno
Obce Holiare, Bodza, Sokolce, Lipové
začiatok Holiare
 - poloha Horné Holiare (miestna časť obce)
 - výška 108 m
 - súradnice 47°49′51″S 17°48′07″V / 47,8307°S 17,8019°V / 47.8307; 17.8019
Ústie Komárňanský kanál
 - poloha Lipové
 - výška 107 m
 - súradnice 47°51′03″S 17°52′33″V / 47,8507°S 17,8759°V / 47.8507; 17.8759
Dĺžka 7,1 km
Číslo hydronyma 4-21-18-196
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Holiare-Lipové[1] je kanál v regióne Podunajsko na území obcí Holiare, Bodza, Sokolce, Lipové v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina. Ústi do Komárňanského kanála. Má dĺžku 7,1 km.

Začína sa na území obce Holiare na juhozápadnom okraji miestnej časti obce Horné Holiare v katastrálnom území Horné Holiare v poľnohospodárskom extraviláne v 108 m n. m. ako odpojenie sa od kanála Veľký Meder-Holiare. Patrí do okresu Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská rovina[2].

Od začiatku tečie východným smerom cez poľnohospodársky extravilán obce Holiare, preteká jej miestnou časťou Horné Holiare s katastrálnym územím Horné Holiare, opúšťa katastrálne územie Horné Holiare, vteká na územie obce Bodza a zároveň v 108 m n. m. v blízkosti železničnej zastávky Bodza podteká železnicu z Veľkého Medera do Komárna, podteká cestu z Veľkého Medera do Bodze a zároveň na krátkom úseku preteká severným okrajom intravilánu obce Bodza, stáča sa na sever, priberá bezmenný ľavostranný prítok, vteká priamo na hranicu medzi obcami Sokolce a Bodza, mení smer na východ a zároveň preteká po obecnej hranici, opúšťa obecnú hranicu a preteká extravilánom obce Bodza v smere na východ, v 108 m n. m. vteká na územia obce Lipové, po dosiahnutí intravilánu obce Lipové od ráztoky v 108 m n. m. severným ramenom tečie kanál Holiare-Lipové a južným ramenom tečie krátka spojka spájajúca sa s Lipovským kanálom, opúšťa intravilán obce Lipové a v 107 m n. m. v extraviláne obce ústi do Komárňanského kanála ako jeho pravostranný prítok[3][4].


Pôvod názvu

[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Holiare-Lipové má pôvod v toponymách – v názve obce, na území ktorej sa začína a preteká, čiže v názve Holiare, a v názve obce, cez územie ktorej tento vodný kanál preteká a v ňom sa končí, čiže v názve Lipové[5]. Obidva elementy názvu kanála sú spojené spojovníkom. Tento spôsob pomenovania súčasných vodných kanálov je bežný[6][7][8]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Holiare-Lipové je jedinečným hydronymom (júl 2022).

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Názvy kanálov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-07-07.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-07-14]
  3. Priebeh vodného toku Holiare-Lipové v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-07-15]
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 93, 164.
  6. Juraj Hladký; Andrej Závodný. Hydronymia Žitného ostrova. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2015. 318 s. ISBN 978-80-8082-840-0. S. 129.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.3.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 35. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  8. Geografické názvy okresu Komárno A 20. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-380/1991 z 26.7.1991. 74 s. S. 15, 31, 54. ISBN 80-900509-3-X