Preskočiť na obsah

Medvedinský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Medvedinský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Trenčiansky kraj
Okres Považská Bystrica
Obec Horná Mariková
prameň Horná Mariková
 - poloha Hrčovec
 - výška 734 m
 - súradnice 49°16′22″S 18°15′07″V / 49,2728°S 18,2519°V / 49.2728; 18.2519
Ústie Vlkovský potok
 - poloha Horná Mariková
 - výška 546 m
 - súradnice 49°16′27″S 18°16′03″V / 49,2741°S 18,2676°V / 49.2741; 18.2676
Dĺžka 0,9 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-21-07-3288
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Medvedinský potok[1] je potok v regióne Horné Považie, na území obce Horná Mariková v okrese Považská Bystrica v Trenčianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Javorníky. Má dĺžku 0,9 km a je tokom V. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 734 m n. m. v severozápadnej oblasti územia obce Horná Mariková, v katastrálnom území Horná Mariková, v lesnom extraviláne, v okrese Považská Bystrica, na severnom svahu vrchu Hrčovec s 836 m n. m.[2]

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie Medvedinský potok východným smerom cez lesný extravilán územím obce Horná Mariková v katastrálnom území Horná Mariková, v 567 m n. m. na severnom okraji osady Medvedinec priberá bezmenný pravostranný prítok, v 546 m n. m. ústi v lesnom extraviláne na území obce Horná Mariková do Vlkovského potoka ako jeho pravostranný prítok.

Medvedinský potok patrí do okresu Považská Bystrica v Trenčianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Javorníky v geomorfologickom podcelku Vysoké Javorníky.[3][4] Nemá významnejší prítok.[5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Medvedinský potok má pôvod v názve osady Medvedinec, cez ktorú vodný tok preteká. Z toponyma Medvedinec bolo po rozšírení o formant -ský, po systémovej redukcii o formant -ec a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Medvedinský potok ako súčasť početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[6] Názov osady Medvedinec v obci Horná Mariková má pôvod v názve priestoru, kde sa často potulovali medvede alebo v názve miesta ináč spájaného s medveďom, latinsky Ursus [7]. Názov vodného toku Medvedinský potok bol štandardizovaný v roku 2019[8]. V množine slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Medvedinský potok je jedinečným hydronymom (november 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-11-01].
  2. Geografické názvy okresu Považská Bystrica A39. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1832/1994 z 23.6.1994. 93 s. S. 30, 31, 73, 77. ISBN 80-85672-17-0.
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-10-30]
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 103, 104. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  5. Priebeh Medvedinského potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-11-05]
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest (35). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2012, ročník 46, č. 4, ISSN 0023-5202. S. 218. Dostupné online [ https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2012/4/ks2012-4.pdf] [cit. 2022-11-04.]
  8. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5964/2019 zo dňa 3.9.2019 o štandardizácii 122 názvov nesídelných geografických objektov. Spravodajca ÚGKK SR, 2019, ročník 51, čiastka 1, s. 22. Dostupné online [4] [cit. 2022-11-04.].