Preskočiť na obsah

Ráztocký potok (prítok Marikovského potoka)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ráztocký potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Trenčiansky kraj
Okres Považská Bystrica
Obec Horná Mariková
prameň Horná Mariková
 - poloha Hrkotov
 - výška 726 m
 - súradnice 49°17′54″S 18°16′52″V / 49,2982°S 18,2811°V / 49.2982; 18.2811
Ústie Marikovský potok
 - poloha Horná Mariková
 - výška 604 m
 - súradnice 49°17′24″S 18°16′48″V / 49,2900°S 18,2801°V / 49.2900; 18.2801
Dĺžka 1,0 km
Rád toku IV.
Číslo hydronyma 4-21-07-3306
poloha ústia
poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Ráztocký potok[1] je potok v regióne Horné Považie, na území obce Horná Mariková v okrese Považská Bystrica v Trenčianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Javorníky. Ústi do Marikovského potoka. Má dĺžku 1,0 km. Rád toku IV.

Pramení v 726 m n. m. v severnej časti územia obce Horná Mariková, v jej časti obce Ráztoka, 600 m severne od samoty Hrkotovci a 200 m západne od lesa Hrkotov v lesnom extraviláne.

Od prameňa preteká v lesnom extraviláne južným smerom, pravým brehom obmýva samotu Hrkotovci, v celom priebehu toku neopustí územie obce Horná Mariková, jej časť obce Ráztoka, v 649 m n. m. vteká do intravilánu osady – časti obce Ráztoka, v 604 m n. m. ústi do Marikovského potoka ako jeho pravostranný prítok. Ráztocký potok patrí do okresu Považská Bystrica v Trenčianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Javorníky v geomorfologickom podcelku Vysoké Javorníky. Nemá prítoky.[2][3][4][5].

Pôvod názvu

[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Ráztocký potok má pôvod v názve najsevernejšej osady obce Horná Mariková, dnes časti obce Ráztoka, na území ktorej pramení, preteká a ústi. Je zrejmé, že pôvodne bol pomenovací akt primárne smerovaný na vodný tok v podobe Ráztoka a sekundárne bol názov potoka bez zmeny prenesený na osadu (dnešnú časť obce). Z toponyma Ráztoka bolo po rozšírení o formant -ský, -cký a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Ráztocký potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 2019[7]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Ráztocký potok nie je jedinečným hydronymom (august 2022).

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-08-17.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-08-08]
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 103-105. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  4. Priebeh Ráztockého potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-08-19]
  5. Geografické názvy okresu Považská Bystrica A39. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, GK-1832/1994 z 23.6.1994. 93 s. S. 29, 31, 77. ISBN 80-85672-17-0.
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  7. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5964/2019 zo dňa 3.9.2019 o štandardizácii 122 názvov vodných tokov z okresu Považská Bystrica. Spravodajca ÚGKK SR, 2019, ročník 51, čiastka 1, s. 20 - 23. S. 22. Dostupné online [4] Archivované 2022-01-19 na Wayback Machine [cit. 2022-08-19.]