Oktán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Oktán
Oktán
Oktán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3(CH2)6CH3, (C8H18)
Synonymá n-oktán
Vzhľad Bezfarebná kvapalná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 114,2 u
Molárna hmotnosť 114,228 g/mol
Teplota topenia −57 °C (216 K)
Teplota varu 125,52 °C (398,67 K)
Hustota 0,703 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
0,000 7 mg/100 ml
Termochemické vlastnosti
Štandardná entropia 361,20 J K−1 mol−1
Merná tepelná kapacita 255,68 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H225, H304, H315, H336, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P273, P301+310, P304+340+312, P331, P391
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
horľavá
(F)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R11, R38, R65, R67, R50/53
Vety S S2, S9, S16, S29, S33, S60, S61, S62
NFPA 704
3
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 111-65-9
Číslo UN 1262
EINECS číslo 203-892-1
Číslo RTECS RG8400000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Oktán (C8H18, presnejšie n-oktán) je za bežných podmienok kvapalným uhľovodíkom zo skupiny alkánov. Predpona „okta“ odkazuje na osem uhlíkov, zatiaľ čo prípona „án“ naznačuje, že uhlíky sú spojené jednoduchými väzbami.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Oktán sa stal približne v 60. rokoch vzorovým uhľovodíkom, ktorým sa posudzovala kvalita benzínu, pretože má také vlastnosti, že sa pri štandardne potrebnej kompresii v motore na benzín ešte predčasne nevznieti, "počká" na zapálenie iskrou a nevyvolá "klepanie", mechanické namáhanie spojené so zníženou účinnosťou. Ľahšie uhľovodíky sú schopné sa zapáliť už počas kompresie, čo je v podstate snaha o spätný chod. Preto bol záujem jeho podiel v benzíne zvýšiť, aj za cenu zvýšených nákladov. Toto vyvolalo hon na rôzne náhrady (hlavne v 80.rokoch pri ropnej kríze), ktoré sú lacnejšie a majú po zmiešaní s málooktánovým benzínom podobný účinok, napríklad tetrametylolovo, tetraetylolovo. Verejnosti však seriózne nevysvetlili, čo v skutočnosti robia. EU, USA, Čína, India prestali používať olovnaté zlúčeniny v benzíne okolo roku 2000. Olovo po spálení zlúčeniny obvykle končilo ako oxid olovnatý, ktorý mohol zanechávať po reakcii s niektorými organickymi kyselinami rastlín jedovaté rozpustné soli. Kyslé dažde mohli prispieť k tomu, že sa časť olova viazala aj ako relatívne stabilný a nerozpustný síran olovnatý.

Izoméry[upraviť | upraviť zdroj]

Oktán má 18 štrukturálnych izomérov (25 vrátane stereoizomérov):

 • Oktán (n-oktán), CH3(CH2)6CH3, je priamy reťazec ôsmich atómov uhlíka
 • 2-metylheptán, CH3CH(CH3)(CH2)4CH3: je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej pozícii
 • 3-metylheptán, CH3CH2CH(CH3)(CH2)3CH3: je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej pozícii
 • 4-metylheptán, CH3(CH2)2CH(CH3)(CH2)2CH3: je priamy reťazec siedmich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na štvrtej pozícii
 • 3-etylhexán, CH3CH2CH(CH3CH2)(CH2)2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
 • 2,2-dimetylhexán, CH3C(CH3)2(CH2)3CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej pozícii
 • 2,3-dimetylhexán, CH3CH(CH3)CH(CH3)(CH2)2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a tretej pozícii
 • 2,4-dimetylhexán, CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a štvrtej pozícii
 • 2,5-dimetylhexán, CH3CH(CH3)(CH2)2CH(CH3)CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a piatej pozícii
 • 3,3-dimetylhexán, CH3CH2C(CH3)2(CH2)2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na tretej pozícii
 • 3,4-dimetylhexán, CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3: je priamy reťazec šiestich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej a štvrtej pozícii
 • 2-metyl-3-etylpentán, CH3CH(CH3)CH(CH3CH2)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
 • 3-metyl-3-etylpentán, CH3CH2C(CH3)(CH3CH2)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na tretej a s jednou etylovou skupinou na tretej pozícii
 • 2,2,3-trimetylpentán, CH3C(CH3)2CH(CH3)CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej a s jednou na tretej pozícii
 • 2,2,4-trimetylpentán (izooktán), CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej a s jednou na štvrtej pozícii
 • 2,3,3-trimetylpentán, CH3CH(CH3)C(CH3)2CH2CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou metylovou skupinou na druhej a s dvoma metylovými skupinami na tretej pozícii
 • 2,3,4-trimetylpentán, CH3CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)CH3: je priamy reťazec piatich atómov uhlíka, s jednou na druhej, tretej a štvrtej pozícii
 • 2,2,3,3-tetrametylbután, CH3C(CH3)2C(CH3)2CH3: je priamy reťazec štyroch atómov uhlíka, s dvoma metylovými skupinami na druhej a tretej pozícii

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oktan na českej Wikipédii.