Preskočiť na obsah

Izooktán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
2,2,4-Trimetylpentán
2,2,4-Trimetylpentán
2,2,4-Trimetylpentán
2,2,4-Trimetylpentán
2,2,4-Trimetylpentán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec (CH3)3CCH2CH(CH3)2
Synonymá Izooktán, Izo-oktán
Vzhľad Bezfarebná kvapalná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 114,2 u
Molárna hmotnosť 114,228 g/mol
Teplota topenia -107,38 °C
Teplota varu 99 °C
Hustota 0,692 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
0,21 mg/100 ml (20 °C)
Teplota vznietenia 417 °C
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −259 kJ/mol
Štandardná entropia 328 J K1 mol-1
Merná tepelná kapacita 242,49 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečenstvo
Vety H H225, H304, H315, H336, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P233, P240, P273, P301+310, P302+352, P304+340, P331, P403+235
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
horľavá
(F)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R11, R38, R50/53, R65, R67
Vety S S2, S9, S16, S29, S33, S60, S61, S62
NFPA 704
4
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 540-84-1
EINECS číslo 208-759-1
Číslo RTECS SA3320000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

2,2,4-Trimetylpentán, tiež známy ako izooktán alebo izo-oktán, je organická zlúčenina, ktorej chemický vzorec je (CH3)3CCH2CH(CH3)2. Je jedným z niekoľkých izomérov oktánu (C8H18). Tento osobitný izomér definuje hodnotu 100 na stupnici pre meranie oktánového čísla (hodnotu 0 má n-heptán). Je dôležitou súčasťou benzínu, a používa sa predovšetkým v pomerne veľkých pomeroch kvôli zabráneniu detonačného spaľovania (klepanie motora).[1]

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Izooktán sa vo veľkom vyrába v petrochemickom priemysle, obvykle ako zmes s príbuznými uhľovodíkmi. Pri alkylačnom procese sa alkyluje izobután izobuténom so silnou kyselinou ako katalyzátorom. V procese NExOCTANE sa izobutén dimerizuje na izooktén a ten potom hydrogenuje na izooktán.[2][3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Werner Dabelstein, Arno Reglitzky, Andrea Schütze and Klaus Reders: "Automotive Fuels" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2007, Wiley-VCH, Weinheim.DOI:10.1002/14356007.a16_719.pub2
  2. NExOCTANE - Neste Jacobs [online]. [Cit. 2014-04-18]. Dostupné online. Archivované 2007-12-23 z originálu.
  3. Dimerization of isobutylene, Amberlyst.com

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2,2,4-Trimethylpentane na anglickej Wikipédii.