Preskočiť na obsah

Peklisko (prítok Hornádu)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Peklisko
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Košický kraj
Okres Spišská Nová Ves
Obec Hincovce, Bystrany, Olcnava
Prameň Hincovce
 - poloha Nad hájom
 - výška 492 m
 - súradnice 48°10′44″S 20°42′51″V / 48,1788°S 20,7141°V / 48.1788; 20.7141
Ústie Hornád
 - poloha Olcnava
 - výška 389 m
 - súradnice 48°55′56″S 20°45′09″V / 48,9322°S 20,7526°V / 48.9322; 20.7526
Dĺžka 6,5 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-32-01-2879
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Peklisko[1] je potok v regióne Spiš v Košickom kraji v okrese Spišská Nová Ves v obciach Hincovce, Bystrany a Olcnava. Je ľavostranným prítokom Hornádu v povodí Slanej[2]. Má dĺžku 6,5 km[3]. Je vodným tokom V. rádu. Číslo hydronyma: 4-32-01-2879. Nachádza sa v geomorfologickom celku Hornádska kotlina[4].

Pramení na úpätí severozápadného svahu pasienka a poľa Nad hájom v nadmorskej výške 492 m n. m. v lesnom extraviláne v severnej časti územia obce Hincovce, v severnej časti územia jej časti obce Trsťany, v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji.

Od prameňa tečie juhozápadným smerom cez lesný extravilán premiešaný poľnohospodárskym extravilánom, mení smer na juhovýchod, priberá bezmenný pravostranný prítok a vteká do poľnohospodárskeho extravilánu. Neskôr vteká do intravilánu časti obce Trsťany, v 445 m n. m. podteká miestnu komunikáciu a vyteká z intravilánu do poľnohospodárskeho extravilánu, pravým brehom obmýva lúku aj pole s názvom Lúky, vteká do intravilánu Hincoviec. V 429 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok od cintorína a vyteká z intravilánu do poľnohospodárskeho extravilánu, pravým brehom obmýva úpätie poľa Kliny a poľa Dlhé. V 420 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, v 416 m n. m. podteká cestu z obce Bystrany do obce Spišský Hrušov, opúšťa územie obce Hincovce a vteká na územie obce Bystrany, tečie cez pole (na území obce Bystrany) Peklisko a cez les (na území obce Olcnava) Peklisko, meandruje. V 407 m n. m. opúšťa územie obce Bystrany a vteká na územie obce Olcnava, v 395 m n. m. vteká do intravilánu Olcnavy, opúšťa intravilán, v 389 m n. m. ústi v extraviláne do Hornádu ako jeho ľavostranný prítok.[5][6][7] Preteká územím troch obcí Hincovce (tu aj pramení), Bystrany a Olcnava (tu aj ústi) v priestore geomorfologického celku Hornádska kotlina, geomorfologického podcelku Hornádske podolie.[8]

Pôvod názvu

[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Peklisko (prítok Hornádu) má pôvod v názve poľa a lesa Peklisko na území obcí Bystrany a Olcnava, cez ktoré preteká. Názov poľa a lesa bol bez zmeny prenesený priamo na pomenovanie vodného toku ako súčasť skupiny názvov v slovenskej toponymii s nižšou frekvenciou výskytu v hydronymii[9]. Motivácia pomenovania lesa a poľa Peklisko je spojená s apelatívom peklisko vo význame lokalita v období pomenovacieho procesu spájaná s produkciou drevného uhlia. Porovnaj aj apelatívum peklina vo význame vyhĺbená jama pred pecným otvorom na výrobu smoly a drevného uhlia. Produkcia drevného uhlia ako jedného z produktov rozkladu dreva za vysokých teplôt bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom vzduchu mala na Slovensku tradíciu od stredoveku až do druhej polovice 19. storočia s hlavným odberateľom hutníctvom, keď bola nahradená výrobou v kovových peciach.[10] Hydronymum Peklisko bolo štandardizované v roku 1975[11]. V dnešnej slovenskej hydronymii hydronymum Peklisko nie je jedinečným názvom (október 2023).

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dátum vydania =, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
 2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.
 3. Goótšová; Chomová; Krško. Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Filozofická fakulta, 2014. 549 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-557-0785-3. S. 311.
 4. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [1] [cit. 2023-10-17]
 5. Priebeh vodného toku Peklisko (prítok Hornádu) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [2] [cit. 2023-10-20].
 6. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 96. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
 7. Geografické názvy okresu Spišská Nová Ves A28. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-387/1993 z 23.9.1992. Bratislava 1992. 97 s. S. 18, 45, 83. ISBN 80-85672-00-6.
 8. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 9, 73, 74. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
 9. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 134-144.
 10. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (46). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2014, ročník 48, č. 4, ISSN 0023-5202. S. 220-222. Dostupné online [3] [cit. 2023-10-20.]
 11. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 96. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)