Klčovský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Klčovský potok je potok na Spiši, preteká územím okresov Levoča a Spišská Nová Ves. Je to ľavostranný prítok Hornádu a má dĺžku 18 km. Na hornom toku, severne od obce Klčov, bola vybudovaná malá vodná nádrž.

Prameň: v Levočských vrchoch, v podcelku Levočské planiny, v lokalite Homôlka juhovýchodne od obce Uloža v nadmorskej výške okolo 715 m n. m.

Smer toku: po obec Klčov na juh, potom sa oblúkom stáča na východ, v blízkosti Spišského Podhradia mení smer toku opäť na juh až po obec Bystrany, odtiaľ k ústiu na juhovýchod

Geomorfologické celky: 1.Levočské vrchy, podcelok Levočské planiny, časť Levočské úbočie, 2.Hornádska kotlina, podcelky Podhradská kotlina, Medvedie chrbty a Hornádske podolie

Prítoky: sprava Lúčny potok, Katúnsky potok, zľava Kapustnica a potok z oblasti Sivej Brady.

Ústie: do Hornádu na území mesta Spišské Vlachy v nadmorskej výške približne 379 m n. m.

Obce: Klčov, Nemešany, Baldovce, Bystrany a Spišské Vlachy