Pentán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pentán
Pentán
Pentán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H12
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 72,15 g/mol
Teplota topenia -129,7 °C
Teplota varu 36,3 °C
Teplota vzplanutia 36,1  °C
Medze výbušnosti 1.4–8.3%
Termochemické vlastnosti
Štandardná entropia 263.47  J K−1 mol−1
Merná tepelná kapacita 167.19 J K−1 mol−1
Bezpečnosť
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
1
0
 
Ďalšie informácie
Číslo CAS 109-66-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Pentán (C5H12) je organická zlúčenina s piatimi atómami uhlíka. Je to acyklický, nasýtený uhľovodík, patriaci do skupiny alkánov. Za bežných podmienok je to bezfarebná kvapalina. Vlastnosťami je veľmi podobný butánu a hexánu. Býva súčasťou niektorých palív a používa sa ako rozpúšťadlo. Existuje v troch štrukturálnych izoméroch, ďalšie sa nazývajú izopentán a neopentán.


Vplyv na zdravie[upraviť | upraviť zdroj]

Pentán je podobne ako veľa organických rozpúšťadiel zdraviu škodlivý. Dlhodobé vystavenie môže spôsobiť popraskanie či vysušenie kože, ospalosť a závrate, podráždenie kože a očí.[1]

Izoméry[upraviť | upraviť zdroj]

Názov Pentán Izopentán Neopentán
Názov podľa IUPAC Pentán 2-metylbután 2,2-dimetylpropán
Štrukturálny vzorec N-Pentan.png Isopentane.PNG Neopentane.PNG
Uhlíkový diagram Pentane-2D-Skeletal.svg Isopentane-2D-skeletal.png Neopentane-2D-skeletal.png

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Pentán je jedným z hlavných činiteľov vyfukovania používaných pri výrobe polystyrénovej peny. Ďalej sa využíva v geotermálnych elektrárňach, kvôli nízkemu bodu varu, nízkej cene a pomernej bezpečnosti.

Reakcie[upraviť | upraviť zdroj]

Pentán reaguje s kyslíkom (horí) za vzniku oxidu uhličitého a vody:

C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O

Pentán, ako aj ďalšie uhľovodíky podlieha radikálovým halogenáciam:

C5H12 + CL2 → C5H11Cl + HCl

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. MACH Chemikálie; BEZPEČNOSTNÍ LIST; n-pentan; 25.11.2010

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Pentane na anglickej Wikipédii.