Peptidová väzba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Peptidová väzba je druh chemickej väzby, pri ktorej sa viaže karboxylová skupina (–COOH) jednej molekuly s aminoskupinou (–NH2) druhej, prípadne aj tej istej molekuly za odštiepenia molekuly vody. V molekule vzniká kondenzáciou amidová (peptidová) skupina −CO−NH−.

R1−COOH + H2N−R2 → R1−CO−NH−R2 + H2O

Peptidovou väzbou sa viažu navzájom zvyšky dvoch alebo viacerých aminokyselín, pričom vznikajú peptidy (dipeptidy, tripeptidy, oligopeptidypolypeptidy), ktoré sú základným stavebným reťazcom bielkovín.