Transferová ribonukleová kyselina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
"Ďatelinovitý" tvar molekuly tRNA.

Transferová ribonukleová kyselina (skr. tRNA; iné názvy pozri nižšie) je osobitný typ RNA so špecifickou úlohou. Je dôležitá pri translácii (čiže proteosyntéze), keďže prenáša jednotlivé aminokyseliny na miesto tvorby proteínov v ribozómoch. tRNA nemajú veľkú molekulovú hmotnosť a obsahujú okolo 70 až 80 nukleotidov. V bunke sa nachádzajú rozpustené v cytoplazme.

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Názvy tejto kyseliny sú: transferová ribonukleová kyselina/RNA/RNK [často nesprávne: transférová RNA/RNK][1][2][3][4], prenosová ribonukleová kyselina/RNA/RNK[4][3], prenášačová ribonukleová kyselina/RNA/RNK[5], staršie: rozpustná ribonukleová kyselina/RNA/RNK[4][6].

Slovenské skratky názvu tejto kyseliny sú: tRNA[6], t-RNA[4], tRNK, t-RNK, staršie: sRNA, s-RNA[4], sRNK[6], s-RNK.

Anglický názov tejto kyseliny je transfer RNA - skr. tRNA. Starší anglický názov je soluable RNA - skr. sRNA.

Štruktúra tRNA[upraviť | upraviť zdroj]

Je jednoreťazová a tvorí tri slučky. Niektoré oblasti slučiek obsahujú sekvencie navzájom komplementárnych nukleotidov, ktoré sa spájajú a vznikajú tak miesta, kde je tRNA dvojreťazová. Výsledná štruktúra pripomína ďatelinový list. Na jeden koniec (obsahuje sekvenciu nukleotidov CCA) tRNA sa viaže aminokyselina (vtedy sa nazýva "aktivovaná tRNA", vzniká aminoacyl-tRNA) . Akú aminokyselinu naviaže, určuje trojica nukleotidov, tzv. antikodón, nachádzajúci sa na spodnom ramene. Tento antikodón je komplementárny s kodónom mRNA, ktorý tvorí genetický kód. Tým je umožnený prepis genetického kódu do presného poradia aminokyselín v bielkovine.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. gén. In: Encyclopaedia Beliana 5, 2007, S. 78
  2. ribonukleová kyselina. In: Malá slovenská encyklopédia, 1993, S. 609
  3. a b ČÁRSKY, Jozef. Chémia pre 3. ročník gymnázií. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993. 242 s. ISBN 80-08-02093-8. S. 104.
  4. a b c d e nukleové kyseliny. In: Malá encyklopédia chémie, 1981, S. 483
  5. NOVÁK, J., SOUČEK, M. mikroRNA a vnitřní lékařství: od patofyziologie k novým diagnostickým a terapeutickým postupům. In: Vnitř. Lék. 2016; 62(6): 47 7–485 [1]
  6. a b c kyselina ribonukleová. In: Malá encyklopédia biológie, 1975, S. 260