Preskočiť na obsah

Posttranskripčná úprava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Štruktúra čiapočky "cap" na 5' konci RNA

Postranskripčná úprava je súbor procesov, ktoré nasledujú po transkripcii (prepise) DNA do RNA až do jej translácie. Na začiatku procesu postranskripčných úprav je tzv. primárny transkript, čo je ribonukleová kyselina vytvorená RNA-polymerázou. Táto musí v eukaryotických bunkách absolvovať zložité zmeny, aby mohla plniť svoju funkciu.

Posttranskripčné úpravy pre-mRNA (prekurzorovej mediátorovej ribonukleovej kyseliny) prebiehajú v jadre, zatiaľčo posttranskripčné úpravy pre-rRNA (prekurzorovej ribozomálnej ribonukleovej kyseliny) v jadierku.

Postratnskripčné úpravy sú jednak fyzikálne a jednak chemické. Pri príprave mRNA na transláciu musí prebehnúť napríklad odstránenie nekódujúcich častí genómu, intrónov. Proces odstránenia intrónov sa nazýva zostrih (splicing). Zostrihom sa u eukaryotov odstraňuje značná časť, až 80 – 90 % pôvodnej RNA, čím sa podstatne zníži jej molekulová hmotnosť, ktorá dosahuje u primárneho transkriptu 106 Da (preto sa nazýva tiež vysokomolekulová RNA). Po vystrihnutí intrónov sa musia zostávajúce dôležité kódujúce úseky zase zlepiť, čo sa uskutočňuje činnosťou RNA-ligáz.

Celý proces úpravy RNA, z ktorej má vzniknúť mRNA (takzvaná pre-mRNA) sa nazýva zretie. Zretie zahŕňa úpravy oboch voľných koncov pre-mRNA. Na 5' konci RNA vzniká ešte počas transkripcie tzv. čiapka (cap), čo je naviazanie 7-metylguanozínu na tento koniec. Čiapka chráni 5' koniec budúcej mRNA pred štiepením exonukleázami a ovplyvňuje pripojenie mRNA na ribozóm, čím sa umožní začiatok translácie. Na 3' konci sa uvoľní časť primárneho transkriptu a pripojí sa naňho úsek pozostávajúci z mnohých adenylových zvškov (u cicavcov 50 až 200). Tento proces, tzv. polyadenyláciu, katalyzuje enzým poly(A)-polymeráza. Polyadenylácia sa u eukaryotickej pre-mRNA neuskutoční iba v tej pre-mRNA, ktorá kóduje históny.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

MIŠÚROVÁ, Eva; SOLÁR, Peter. Molekulová biológia. [s.l.] : Univerzita Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach, 2007. ISBN 978-80-7097-671-5.