Silvester Šoka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Silvester Šoka (* 1. január 1917 - † 2006), slovenský novotomistický filozof a teológ, zaoberajúci sa otázkami kresťanskej filozofie,dejín, logiky, psychológie, etiky.

Narodil sa 1. januára 1917 v Šulekove. Gymnázium navštevoval v Trnave a františkánske v Malackách, kde v roku 1937 zmaturoval. Vstúpil do rehole františkánov, kde prijal rehoľné meno Eugen. Po štúdiu teológie na bohosloveckej fakulte v Bratislave, bol 15. júna 1941 vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Malackách (1941-1943) a v Kremnici (1943-1946). V roku 1944 získal doktorát teológie. Potom prednášal na františkánskom teologickom učilišti v Žiline cirkevné právo a pedagogiku (1945-1946). Počas pastorácie v Kremnici v ňom zosilnela túžba po pastoračnej činnosti, čo ho viedlo k tomu, že v roku 1946 vystúpil z rehole a bol zaradený do Trnavskej apoštolskej administratúry. Pôsobil ako Kaplán v Topoľčanoch (1946-1949) a v Bratislave-Novom Meste (1949-1951). Potom bol správcom farnosti v Hrnčiarovciach (1951-1955), Slovenskom Grobe (1955-1959), Pezinku (1959-1962), okresným dekanom (1958), správcom farnosti v Myjave (1962-1964), Starom Tekove (1964-1971) a v Bratislave-Lamači (1971-1973), cirkevným sudcom (1974). V roku 1968 sa stal docentom a roku 1974 profesorom kresťanskej filozofie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Tu zastával funkciu vedúceho Katedry filozofie a fundamentálnej teológie (od roku 1976) a dekana fakulty (1976-1978 a 1990-1991). V tejto funkcii ho schválila a potvrdila príslušná kongregácia v Ríme roku 1990. V pedagogickej, literárnej a publicistickej činnosti sa usiloval sledovať a objektívne interpretovať ideové smery v umení, vývojové tendencie v kultúre i myšlienkové prúdy v našom storočí; tieto konfrontoval s koncepciami starovekej, orientálnej, antickej gréckej, rímskej i stredovekej scholastickej filozofie, pričom dbal na zachovávanie spoločenských a etických hodnôt. Pridŕžal sa tomistického realizmu, ktorý vyúsťoval do triezveho kresťanského optimizmu. Pracoval na prekladaní klasických latinských a gréckych termínov do slovenského jazyka. Odbornými článkami, úvahami a kázňami prispieval do periodík Duchovný pastier, Duchovní pastýř, Františkánsky obzor, Katolícke noviny, Kultúra, Naša mládež, Nový svet, Pútnik svätovojtešský, Rozvoj, Serafínsky svet, Slovenská liga, Svojeť, Ľudová politika, Mosty, Smena na nedeľu, Blumentál, Svätá rodina, Slovenské pohľady, Filozofia, Naša univerzita. Sústavne pracoval v redakčných radách Katolíckych novín a Duchovného pastiera. Prekladal z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny. V r.1939-1944 spolupracoval so Slovenským rozhlasom. Preložil a pre rozhlasové vysielanie zdramatizoval: P. Bourget: Zmysel smrti, F. R. Chateaubriand: Atala, J. A. Daisenberg: Pašiové hry v Oberambergau, G. E. Lessing: Emilia Galotti, Márai Sándor: Kaland, Honoré de Balzac: Goriot. Po roku 1990 spolupracoval s redakciou náboženského vysielania Slovenského rozhlasu. Z francúzštiny preložil: F. R. Chateaubriand: Atala (1943). Napísal divadelné hry: Patriarcha z Assisi (1944), Nad priepasťou (1944). Jeho filozofické diela: Prirodzený zákon a idea štátu (doktorská práca, časť vyšla tlačou roku 1944).

Dielo (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

 • P. Hugolín Gavlovič, slovenský básnik - františkán. In: Filozofický odbor , 1932, s. 42 a nasl.
 • Na margo knihy o sociálnej filozofii sv. Bonaventúru. In: Filozofický odbor, 1937, č. 4.
 • Vznešenosť rehoľného stavu. In: Filozofický odbor, 1938, č. 3 – 4, s. 110–113.
 • Idea štátu a prirodzený mravný zákon, 1944 (časť dizertačnej práce).
 • Sloboda sebaurčenia. In: Duchovný pastier, 1971, č. 4.
 • Úvod do dejín filozofie. Starovek, Bratislava 1976, (2. vyd.1981)
 • Úvod do dejín filozofie. Stredovek, Bratislava 1976 (2. vyd.1983)
 • Úvod do dejín filozofie. Novovek, Bratislava 1976 (2. vyd. 1984).
 • Stručný úvod do filozofie: Logika, Bratislava 1977, (2.vyd.1984).
 • Psychológia. Bratislava, 1978, 1984.
 • Prirodzená teológia, Bratislava, 1979, 1985.
 • Etika. Bratislava, 1979, 1983.
 • Kozmológia. Bratislava, 1979.
 • Ontológia. Bratislava, 1980.
 • Kritika. Bratislava, 1980.
 • Malý teologický lexikon. Bratislava, 1977 (spoluautor).
 • Spoločenský aspekt manželstva. In: Viera a život, 1991, č. 4, s. 267 – 273.
 • Hľadania a nachádzania. Rozhovor s prof. S. Šokom. In: Filozofia, 1992, č. 9, s. 560 – 565 (zhováral sa J. Letz).
 • Malá antológia z diel filozofov II, Bratislava 1998 (spoluautor).

Divadelné hry[upraviť | upraviť zdroj]

 • Patriarcha z Assisi. Prešov, 1944.
 • Nad priepasťou. Prešov, 1944.
 • prel.: F. R. de Chateaubriand: Atala. Bratislava, 1943.

O ňom[upraviť | upraviť zdroj]

 • GAJDOŠ, V. J.: E. S. Šoka. In: SFR, 1976, s. 230.
 • Hľadania a nachádzania. Rozhovor so S. Šokom (zhováral sa J. Letz). In: Filozofia, 1992, č. 9, s. 513 – 520.
 • JUDÁK, V.: In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovemska. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2000, s. 1338 – 1339.
 • LETZ, J.: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2010, s. s. 92--93, 358.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.