Sumerský kráľovský zoznam

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Staroveká Mezopotámia
Mezopotámia, chronológia, asýriológia
Geografia
Periféria Mezopotámie
Mestá (výber)
Vládcovia
Jazyk, kultúra, náboženstvo

Sumerský kráľovský zoznam je staroveký text v sumerčine, ktorý podáva zoznam významných vládcov miest (južnej) Mezopotámie od vtedy, keď „kráľovstvo zostúpilo z nebies“ v meste Eridu, až do roku 1794 pred Kr.(stredná chronológia).

V prípade mnohých mien v 3. tisícročí pred Kr. je jediným zachovaným zdrojom, kde sa tieto mená uvádzajú. Inde doložené sú len mnohé postavy počnúc prvou uruckou dynastiou a predtým prakticky len Gilgameš a Akka (Epos o Gilgamešovi, epos Gilgameš a Akka).

Uvádza meno, filiáciu, počet rokov vlády panovníka a v niektorých prípadoch aj titul, či pôvodné povolanie alebo významný čin panovníka. Podľa zoznamu sa sídlo kráľa postupne presúvalo takto EriduBad-tibiraLarakSipparŠuruppak – (Veľká potopa) – KišUrukUrAvan – Kiš -….. Tak na úplnom začiatku, ako aj po Veľkej potope sa text začína konštatovaním, že „kráľovstvo“ "zostúpilo" z neba (na začiatku do Eridu, po potope do Kišu).

Neskôr, prakticky podľa tohto vzoru, vznikli aj Babylonský kráľovský zoznam a Asýrsky kráľovský zoznam. Sumeri verili, že kráľovský zoznam pochádza od bohov.

Podľa súčasných názorov sú v týchto zoznamoch premiešané historické postavy, legendárne postavy, mytologické či polomytologické postavy, pri ktorých často nie je možné určiť nielen poradie panovníkov, ale aj celých dynastií. Pri niektorých panovníkoch nemožno povedať, či ide o panovníkov, ktorí boli reálni a až neskôr sa ich skutky staly legendárnymi. Časové určenie niektorých dynastií je nemožné, pri niektorých ho možno približne určiť, neskôr to ide relatívne presne, pretože sa zachovala korešpondencia s inými datovateľnými panovníkmi.

Problémom sumerských zoznamov je, že Sumeri nemali letopočet, datovali iba podľa rokov vlády panovníka (v tom a tom roku vlády toho a toho), to samozrejme vedie k nejasnostiam okolo datovania. Ďalším problémom je vynechávanie niektorých doložených vládcov (nápisy, hroby, nálezy osobných predmetov, atp.). Úplne chýbajú panovníci Lagaša.

Tieto zoznamy dobytím mesta prešli z dobytého mesta do víťazného mesta, tým mohlo dôjsť, vzhľadom na centrálne zostavovanie, k sčítaniu dĺžky vlády v jednotlivých mestách, čo by vysvetľovalo dlhú dobu vlády niektorých panovníkov (okrem nerealistických predstáv o počiatočných dynastiách). Ďalej pravdepodobne dochádzalo k splynutiu jednotlivých vládcov v rámci dynastií.

V zozname je jediná žena a to v III. kišskej dynastii – Kubaba.

Jednotlivé dynastie[upraviť | upraviť zdroj]

Predpotopná dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Potom ako kráľovstvo zostúpilo z neba, bolo kráľovstvo v Eridu

Celkovo: 8 kráľov v piatich mestách 241 200 rokov, po smrti Ubaratutua prišla potopa. (Tento súčet, ktorý je uvedený za každou dynastiou, vytvorili Sumeri)

Potom ako potopa zničila svet, kráľovstvo zostúpilo z neba, a bolo prenesené do Kišu.

I. kišská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

V tejto dynastii sa vek vládcov radikálne znižuje, ale stále sa drží na nerealistickej úrovni

 • Gaur, vládol v Kiši 1 200 rokov
 • Gulla-Nidaba-annapad, 960 rokov
 • Palakinatim (Palalinatim), 900 rokov
 • Nanginšlišma, dĺžka jeho vlády je neznáma
 • Bachina, dĺžka jeho vlády je neznáma
 • Buanun, dĺžka jeho vlády je neznáma
 • Kalibum, 340 rokov
 • Galumum, 840 rokov
 • Zukakip, 900 rokov
 • Atab, 600 rokov
 • Mašda, 840 rokov
 • Arpurim, 720 rokov
 • Etana, pastier, 1 500 rokov
 • Balich, 400 rokov
 • Enmenuana (Enmenuanna, Enmenunna), 660 rokov
 • Melamkiš, 900 rokov
 • Baršalnunna, 1 200 rokov
 • Meszamuk, 140 rokov
 • Tizkar, 306 rokov
 • Ilku, 900 rokov
 • Itasadum, 1200 rokov
 • Mebaragesi (Enmenbarag (g) esi), 900 rokov
 • Akka (Aka, Agga), 625 rokov

Potom vládlo 23 kráľov 24 510 rokov, 3 mesiace, 3 1/2 dňa. Mesto Kiš bolo zmetené zbraňou a kráľovstvo prešlo do Eany (Eana je v Uruku)

I. urucká dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Meskianggašer (Meskiagašer), vládol v Uruku 325 rokov, syn boha slnka, potom odišiel do mora
 • Enmerkar, 420 rokov
 • Lugalbanda, pastier, 1 200 rokov, nie je historicky doložený, ale existujú dôvody domnievať sa, že ide o reálnu postavu, býva považovaný za otca Gigameša (nie je pravda) a syna Enmenkara.
 • Dumuzi rybár, 100 rokov, v niektorých ojedinelých prípadoch, nie je uvádzaný vôbec, nie je historicky doložený.
 • Gilgameš (asi Bilga-meš), 126 rokov, s veľkou pravdepodobnosťou ide o historickú postavu Gilgameša
 • Urnungal (Ur-nungal, Ur-lugal), 30 rokov, nie je historicky doložený, ale podľa niektorých teórií ide o reálnu postavu.
 • Udulkalamma, 15 rokov
 • Labašer, 9 rokov
 • Ennunnadaranna, 8 rokov
 • Mešede, 36 rokov
 • Melamanna, 6 rokov
 • Lugalkidul, 30 rokov

Celkovo 12 kráľov 2 310 rokov

Potom bol Uruk porazený a kráľovstvo prešlo do Uru

I. urská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Celkovo 4 králi 177 rokov (kráľov malo byť 5)

Potom bol Ur porazený a kráľovstvo prešlo do Avanu

Avanská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

V tejto dynastii podľa týchto zoznamov vládli 3 králi 356 rokov, ich mená nie sú známe.

Potom bol Avan porazený a kráľovstvo prešlo do Kišu

II. kišská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

 • asi Susuda, vládol v Kiši asi 201 rokov
 • Dadasig, asi 81 (?) rokov
 • Mamagal, asi 360 rokov
 • Kalbum, asi 132 rokov
 • Tuge, asi 360 rokov
 • Menumna, asi 180 rokov
 • Lugalmu, asi 420 rokov, niekedy sa udáva opačné poradie s Iberiom
 • asi Iberia, asi 290 rokov, niekedy sa udáva opačné poradie s Lugalmuom

Celkovo 8 kráľov 3195 rokov. Celkový súčet nesedí a dáva dohromady iba 2024 rokov, chyba vznikla pri súčte a zaokrúhľovaní pri prvom kráľovi, častým riešením tejto chyby je udávať najneistejšie prepisy (Dadasig a Susuda) bez rokov.

Patom bol Kiš porazený a kráľovstvo prešlo do Chamazi

Chamazijská dynastia (Hamazijská dynastia)[upraviť | upraviť zdroj]

 • Chadaniš (Hadaniš) vládol v Chamazi 360 rokov

Patom bolo Chamazi porazené a kráľovstvo prešlo do Uruku

II. urucká dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Enšakanšana, vládol v Uruku 60 rokov
 • Lugalure, 120 rokov
 • Argandea, 7 rokov

Celkovo 3 králi 187 rokov

Potom bol Uruk porazený a kráľovstvo prešlo do Uru

II. urská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Lugalkinišedudu, vládol v Ure, dĺžka jeho vlády je neznáma
 • Lugalkisalsi, dĺžka jeho vlády je neznáma
 • (?), meno neznáme, pravdepodobne 2 roky
 • Kakug, dĺžka jeho vlády je neznáma

Celkovo 4 králi 116 rokov

Potom bol Ur porazený a kráľovstvo prešlo do Adabu

Adabská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Lugalanemun (n) du vládol v Adabe 90 rokov

Potom bol Adab porazený a kráľovstvo prešlo do Mari

Marijská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Prepis všetkých mien v tejto dynastii je neistý a je možné sa stretnúť aj s inými variantmi mien

 • Ilšu, vládol v Mari 30 rokov
 • Anba, 17 rokov
 • Bazi, 30 rokov
 • Zizi, 20 rokov
 • ?-bi-mušmaš, 30 rokov
 • Šarrumiter, 9 rokov

Celkovo 6 kráľov 136 rokov

Potom bolo Mari porazené a kráľovstvo prešlo do Kišu

III. kišská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kubaba (Baba-ellit), krčmárka, ide o jedinú ženu v týchto zoznamoch a vládla v Kiši 100 rokov

Potom bol Kiš porazený a kráľovstvo prešlo do Akšaku

Akšacká dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Unzi, vládol v Akšaku 30 rokov
 • Undalulu, 6 rokov
 • Urur, 6 rokov
 • Puzur-Nirah, 20 rokov
 • Išu-Il, 24 rokov
 • Išu-Il, 24 rokov
 • Šu-Sín (Šúsin), 7 rokov

Celkovo 7 kráľov 117 rokov

Potom bol Akšak porazený a kráľovstvo prešlo do Kišu

IV. kišská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Puzur-Sin, vládol v Kiši 25 rokov
 • Ur-Zababa, 400 rokov
 • Zimudar, 30 rokov
 • Ussi-Vatar, 7 rokov
 • Eštar-Muti, 11 rokov
 • Išme-Šamaš, 11 rokov
 • Šu-ilíšu, 15 rokov
 • Nannija, klenotník, 7 rokov

Celkovo 8 kráľov 506 rokov

Potom bol Kiš porazený a kráľovstvo prešlo do Uruku

III. urucká dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Akkadská ríša[upraviť | upraviť zdroj]

::Pozri aj Zoznam vládcov Akkadu

Nasleduje lakonické vyjadrenie bezvládia: Kto bol kráľom? Kto nebol kráľom?

Potom bol Akkad porazený a kráľovstvo prešlo do Uruku.

IV. urucká dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ur-Ningin (Urnigin): vládol v Uruku 7 rokov
 • Urgigir: 6 rokov
 • Kuda (Kudda): 6 rokov
 • Puzurilí: 5 rokov
 • Ur-Utu (alebo Lugalmelam): 25 rokov

Uruk bol porazený a kráľovstvo prešlo na armádu Gútia.

Gutská dynastia (gutejská dynastia)[upraviť | upraviť zdroj]

V armáde Gutskej krajiny sprvu nebol slávny žiaden kráľ; boli svojimi vlastnými kráľmi a tak vládli 3 roky

Uruk[upraviť | upraviť zdroj]

 • Utu-chengal: protirečivé dátumy (427 rokov / 26 rokov / 7 rokov), vyhnal Gutov

III. urská dynastia (tzv. sumerská renesancia)[upraviť | upraviť zdroj]

Potom bol Ur porazený. Samotný základ Sumeru bol vytrhnutý (?). Kráľovstvo prešlo do Isinu.

I. isinská dynastia[upraviť | upraviť zdroj]

Je 11 miest, miest, v ktorých sa vykonávalo kráľovstvo. Spolu 134 kráľov, ktorí spolu vládli 28 876 + X rokov.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]