Svätá Biblia (Roháček)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Svätá Biblia v preklade Jozefa Roháčka je Biblia preložená z pôvodných jazykov do slovenčiny.

Autorom tohto prekladu je protestantský farár Jozef Roháček. V čase, keď pôsobil v Maďarsku, vyšiel jeho preklad Nového zákona do slovenčiny. V roku 1910 vyšiel preklad Evanjelia podľa svätého Marka a v roku 1924 Nový zákon aj s knihou žalmov.[1] V prekladaní Biblie do slovenčiny pokračoval na Slovensku a jej prvé vydanie (obsahujúce Starý aj Nový zákon) vyšlo v roku 1936. Roháček sa k prekladu počas svojho života (zomrel v roku 1962) stále vracal a opravoval ho. Nasledovali ďalšie vydania a dotlače. Napriek Roháčkovej snahe preklad nebol prijatý evanjelickou cirkvou. Prijali ho však menšie protestantské cirkvi.[2]

V preklade išlo o to, aby bol čo najvernejšie podaný pôvodný zmysel sv. Písma. Autor preferoval až otrockú presnosť pred štylistickou uhladenosťou.[2] Na miesta, kde by mohol byť preklad nezrozumiteľný, vložil prekladateľ do textu slová pre lepšie porozumenie textu, ale odlíšil ich kurzívou.[2] V prípade, že v slovenčine nenašiel vhodné slovo, vymyslel si vlastné, aby dokonale vyjadril zmysel originálu.[2] Keďže preklad bol robený v prvej polovici 20. storočia, dnes sa môže miestami zdať zastaraný až nezrozumiteľný.

Roháčkov preklad Biblie obsahuje knihy Biblie rozčlenené v tomto poradí:[3]

  1. Starý zákon: Prvá kniha Mojžišova, Druhá kniha Mojžišova, Tretia kniha Mojžišova, Štvrtá kniha Mojžišova, Piata kniha Mojžišova, Kniha Jozuova, Kniha Sudcov, Kniha Rutina, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha Kráľov, Druhá kniha Kráľov, Prvá kniha Paralipomenom, Druhá kniha Paralipomenom, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Esterina, Kniha Jobova, Kniha Žalmov, Kniha Príslovia, Kniha Kazateľova, Pieseň Šalamúnova, Prorok Izaiáš, Prorok Jeremiáš, Plač Jeremiášov, Prorok Ezechiel, Prorok Daniel, Prorok Hozeáš, Prorok Joel, Prorok Ámos, Prorok Obadiáš, Prorok Jonáš, Prorok Micheáš, Prorok Náhum, Prorok Habakuk, Prorok Sofoniáš, Prorok Haggeus, Prorok Zachariáš, Prorok Malachiáš
  2. Nový zákon: Evanjelium podľa svätého Matúša, Evanjelium podľa svätého Marka, Evanjelium podľa svätého Lukáša, Evanjelium podľa svätého Jána, Skutky svätých apoštolov, Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom, Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom, Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom, Epištola svätého Pavla Galaťanom, Epištola svätého Pavla Efežanom, Epištola svätého Pavla Filipänom, Epištola svätého Pavla Kološanom, Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom, Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom, Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi, Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi, Epištola svätého Pavla Títovi, Epištola svätého Pavla Filémonovi, Epištola svätého Pavla Židom, Epištola svätého Jakoba, Prvá epištola svätého Petra, Druhá epištola svätého Petra, Prvá epištola svätého Jána, Druhá epištola svätého Jána, Tretia epištola svätého Jána, Epištola svätého Júdu, Zjavenie svätého Jána

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Štefan Markuš: „Bibliu netreba len obdivovať, treba ju čítať“
  2. a b c d Uhlík, Jozef – Kristína Uhlíková: „Keď budem veľký, preložím Bibliu.“
  3. SVÄTÁ BIBLIA. z pôvodných jazykov preložil Prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969. Slovenská biblická spoločnosť, 2012. 1456 s. ISBN 978-80-85486-71-1.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Uhlík, Jozef – Kristína Uhlíková: „Keď budem veľký, preložím Bibliu.“ In: .týždeň číslo 51/2011 (dostupné aj online).

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]