Svetloslav Veigl

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Svetloslav Veigl
slovenský básnik a katolícky rehoľný kňaz – františkán
Narodenie24. december 1915
Horňany, Rakúsko-Uhorsko, dnes Slovensko
Úmrtie17. február 2010 (94 rokov)
Kráľová pri Senci, Slovensko

Svetloslav Veigl, vlastné meno Ferdinand Veigl, kňazské meno PhDr. Ferdinand Clarus Veigl OFM, pseudonymy Andrej Smolko, Fr. Klárus, Klár Veigel a i. (* 24. december 1915, Horňany – † 17. február 2010, Kráľová pri Senci) bol slovenský básnik, reprezentant slovenskej katolíckej moderny, katolícky rehoľný kňaz – františkán.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval v Leviciach, Bánovciach nad Bebravou, Ružomberku a v Levoči. V roku 1932 vstúpil do františkánskej rehole a pokračoval v štúdiu v Malackách, kde v roku 1936 aj zmaturoval. V rokoch 1936 – 1937 študoval na bohosloveckej fakulte v Salzburgu a v rokoch 1937 – 1940 v Bratislave. Kňazom sa stal 16. júna 1940. V rokoch 1940 – 1944 pokračoval v štúdiu na filozofickej fakulte v Bratislave (odbor slovenčina-filozofia) a v roku 1946 získal titul doktora filozofie.

Pôsobil ako stredoškolský profesor, okrem iného aj na Gymnáziu rádu sv. Františka v Malackách. Po poštátnení cirkevných škôl odišiel do duchovnej správy a pôsobil na viacerých miestach Trnavskej diecézy.

Od roku 1978 pôsobil v Kráľovej pri Senci, kde žil ako dôchodca a je pochovaný.

Tvorba[upraviť | upraviť zdroj]

Základnými motívmi jeho tvorby sú láska k človeku, Bohu a národu. Poukazuje na stálosť morálnych hodnôt kresťanstva, mravné a sociálne rozpory skutočnosti, no píše tiež ľúbostnú lyriku. Celý svoj produktívny život bol literárne činný a vydal mnohé básnické zbierky. Začiatkom roku 2006 mu vyšlo súborné dielo pod názvom Keď anjel v tebe spieva.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Vlastná tvorba[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1938 Cestami vetrov. Bratislava : Nakladateľstvo U nás, 1938. 69 s. 
 • 1939 Výstup na horu Tábor. Bratislava : Nakladateľstvo U nás 1939. 52 s.
 • 1941 Menom ťa neviem osloviť. Trnava : Fr. Urbánek, 1941. 59 s. 
 • 1945 Kvety na troskách. Trnava : Fr. Urbánek a spol., 1945. 81 s. 
 • 1946 Láska smrť. Trnava : p. Gerdelán, 1946. 64 s. (mylne sa v minulosti uvádzal titul zbierky ako Láska a smrť; ilustroval Štefan Cpin, edícia Lýra, redaktor Matúš Dubovský, náklad 1000 exemplárov)
 • 1946 Volanie z diaľky. Trnava : Fr. Urbánek a spol., 1946. 59 s.
 • 1968 Mesto na návrší. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1968. 72 s. (Zodpovedný redaktor Milan Kraus; redigovali Milan Kraus a Ján Stacho).
 • 1990 Jemu jedinému. Bratislava : Tatran; Spolok sv. Vojtecha 1990. 168 s. ISBN 80-222-0248-7. (Zodpovedný redaktor Ľubomír Navrátil).
 • 1991 Hľadanie svetla. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1991. 108 s. ISBN 80-220-0265-8. (Zodpovedný redaktor Vlastimil Kovalčík).
 • 1992 Zlatý kľúč. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1992. 101 s. ISBN 80-220-0417-0. (Zodpovedný redaktor Štefan Moravčík).
 • 1992 Bardejov. Bardejov : Regionálne kultúrne stredisko Bardejov, 1992. 20 s. (Zodpovedný redaktor Ján Suráň).
 • 1994 Rodinné rondely. Bratislava : Vydavateľstvo Serafín, 1994. 72 s. ISBN 80-85310-38-4.
 • 1995 Nebo na Zemi. Košice : Verbum spol. s r.o., 1995. 80 s. ISBN 80-966957-4-6. (Kniha bola vydaná v náklade 2000 kusov ako svoju 35 publikáciu, návrh obálky a grafika Ernest Zmeták, technická redakcia Vojtech Fronc).
 • 1996 Klopem a volám. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1996. 77 s. ISBN 80-7162-171-4. (Zodpovedný redaktor Blažej Belák; autor doslovu Klopem a volám Svetloslava Veigla (s. 76 – 77) – Miroslav Daniš).
 • 1997 Doma pod oknami. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a. s., 1997. 70 s. ISBN 80-220-0764-1. (Edične pripravila Viera Prokešová).
 • 2000 Plnosť času. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2000. 65 s. ISBN 80-7162-287-7. (Zodpovedný redaktor Blažej Belák;, doslov pod názvom Veiglova poézia napĺňa čas (s. 59 – 65) napísal Jozef Melicher.
 • 2004 Svetelný periskop. Martin : Matica slovenská, 2004. 142 s. ISBN 80-7090-732-0. (Zodpovedná redaktorka Jana Farkašová, doslov (Na záver) napísal Vincent Šabík (s. 138 – 140)).

Výber z tvorby[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1988 Pred ružou stojím nemý. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1988. 128 s. (Zodpovedný redaktor Vlastimil Kovalčík; doslov a edičnú poznámku napísal Štefan Moravčík). Vo výbere poézie je aj cyklus dovtedy knižne nepublikovaných veršov pod názvom Slnečný spev (s. 83 – 113).
 • 2000 Nerušte túto ružu. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2000. 185 s. ISBN 80-8061-099-1. (Zodpovedná redaktorka Ingrid Skalická; výber poézie zostavili Mária Bátorová a Štefan Moravčík; prológ – Mária Bátorová (Romantik Svetloslav Veigl, s. s. 5 – 6), epilóg – Štefan Moravčík ("Z dier myších vyšla duša..." alebo divotvorný lodivod mora milostí, s. 173 – 185).
 • 2006 Keď anjel v tebe spieva. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. 1061 s. ISBN 80-1765-543-0. (Súborný výber poézie edične pripravil Miroslav Daniš; vstupnú štúdiu monografického charakteru s názvom Prameň živej vody v diele Svetloslava Veigla napísal Jozef Brunclík (s. 5 – 135).
 • 2010 Myšlienky v Bohu. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. 66 s. ISBN 978-80-7165-742-2. (Editor výberu myšlienok a výrokov Svetloslava Veigla – Miroslav Daniš). Dostupné online: rec. 
 • 2015 Básnik neodchádza: K storočnici narodenia Svetloslava Veigla. Bratislava : Hlbiny, s. r. o., 2015. 139 s. ISBN 978-80-89743-11-7. (Zostavovateľ a editor výberu poézie a publicistiky Svetloslava Veigla – Miroslav Daniš. Je aj autorom prológu s názvom Básnik neodchádza (s. 5 – 13).

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • BRUNCLÍK, Jozef. Prameň živej vody v diele Svetloslava Veigla. In DANIŠ, Miroslav (ed.). Keď anjel v tebe spieva. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006, s. 5 – 135, ISBN 80-7165543-0.
 • BRUNCLÍK, Jozef. Bard kresťanskej literatúry. In Katolícke noviny. ISSN 0139-8512, 2006, roč. 121, č. 27, s. 25.
 • GALLIK, Ján. Slovenská katolícka moderna v stredoeurópskom priestore. Nitra: FSŠ UKF v Nitre, 2015. 164 s. ISBN 978-80-558-0759-1.
 • MELICHER, Jozef. Zamlčovaná literatúra. Nitra: Fakulta humanitných vied VŠPg v Nitre 1995. 188 s. ISBN 80-8050-053-3.
 • TOLLAROVIČ, Peter. Kňaz a básnik sú bratia, prinajmenšom bratranci: Sto rokov od narodenia Svetloslava Veigla. In Katolícke noviny. ISSN 0139-8512, roč. 130, č. 50, s. 10 - 11.
 • PAŠTEKA, Július. Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. Bratislava: LÚČ, 2002. 592 s. ISBN 80-7114-370-7.