Výmena obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Výmena obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom bola povojnová obojstranná migrácia obyvateľstva na základe vzájomnej dohody medzi oboma štátmi. Primárnym zámerom česko-slovenských predstaviteľov bolo vysídlenie čo najväčšieho počtu Maďarov a budovanie národného štátu Čechov a Slovákov bez neslovanských menšín. Po tom, čo sa česko-slovenskej diplomacii nepodarilo presadiť jednostranné vysídlenie Maďarov podľa vzoru nemeckej menšiny, mala byť vzájomná výmena optimálnym riešením. Rokovania o výmene začali ešte v decembri 1945. Česko-Slovensko pri návrhu vychádzalo z vlastných optimistických odhadov počtu Slovákov v Maďarsku. Maďarské štatistiky nepovažovalo za dôveryhodné, pretože podľa oficiálneho sčítania z roku 1941 žilo na území dnešného Maďarska iba 75 920 obyvateľov so slovenským materinským jazykom a z nich sa iba 16 689 hlásilo k slovenskej národnosti. Česko-Slovensko na území Maďarska vykonalo vlastný prieskum, podľa ktorého napočítalo 473 556 Slovákov.[1]

Dohoda bola uzatvorená formou medzištátnej zmluvy, ktorá bola podpísaná 27. februára 1946. Na oboch stranách predpokladala presídlenie rovnakého počtu osôb. V Česko-Slovensku sa netýkala osôb, ktoré sa na jeho území usídlili po Viedenskej arbitráži počas okupácie južného Slovenska (tieto boli vysídlené automaticky). Do 27. mája 1947 sa v Maďarsku prihlásilo na výmenu 90 090 osôb,[2] čo bolo pre Česko-Slovensko sklamaním. Maďarsko dohodu od začiatku hodnotilo ako vynútenú, krajne nevýhodnú a vyhýbalo sa jej realizácii. Prihlásení Slováci čelili v Maďarsku rôznym formám nátlaku, boli pozbavovaní zamestnania, štátni zamestnanci posielaní na nútenú dovolenku a odďaľovanie výmeny komplikovalo ich sociálnu situáciu.

Česko-Slovensko voči Maďarsku taktiež uplatňovalo nátlakové nástroje, ktorými sa naopak snažilo dosiahnuť plnenie dohody. Maďari v Česko-Slovensku čelili tiež diskriminácii. Košickým vládnym programom a prezidentskými dekrétmi z roku 1945 im bolo odobraté štátne občianstvo (pokiaľ neboli účastníkmi odboja), nemohli voliť ani sa politicky organizovať a pod. Keď Budapešť zastavila výmenu obyvateľstva, Praha na to reagovala koncom jesene 1946 deportáciami Maďarov z južného Slovenska do českého pohraničia. [3]

Výber osôb neprebiehal na oboch stranách rovnakým spôsobom. V Maďarsku sa hlásili dobrovoľne, v Česko-Slovensku ich určoval štát. Toto viedlo k odlišnej sociálnej štruktúre presídlencov. Česko-Slovensko aby zabezpečilo podmienky pre očakávaných presídlencov malo záujem na vysťahovaní majetnejších Maďarov[4], naopak z Maďarska mali záujem odísť predovšetkým menej majetní Slováci.

Celkovo sa v Maďarsku prihlásilo na výmenu 95 421 osôb. Do Česko-Slovenska bolo skutočne presídlených 71 787 osôb, z toho 59 774 v rámci obojstrannej výmeny, ostatní boli presídlení jednostranne.[5] Do Maďarska bolo spolu presídlených 89 660 osôb, z toho 34-tisíc mimo dohody o výmene obyvateľstva.[6] Slováci presídlení z Maďarska dostali svoje politické zastúpenie zvolením Ondreja Beňa do Slovenskej národnej rady[7].

Na Slovensku bol za výmenu politicky zodpovedný Vladimír Clementis. Slováci presídlení z Maďarska (presídlenci) ho považovali za svojho záchrancu a samotný proces nazývali repatriácia. Naopak Maďari presídlení zo Slovenska a aj tí nepresídlení hovoria o deportáciách a vysťahovaní a žiadali odškodnenie.[8]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Vaculík 2010, s. 95
  2. Vaculík 2010, s. 98
  3. JANCURA, Vladimír. 'Rušenie' Beneša ako kvadratúra kruhu. Pravda.sk, 2017-06-12. Dostupné online [cit. 2017-12-01].
  4. PETER, Rajko. Maďarská menšina v Československu 1945-1948, Bakalářská práce, Praha. str.20 : Vyriešiť problémy s nedostatkom obydiel ... Toto v praxi znamenalo, že do českých krajov mali byť odsunutí majetnejší maďarskí roľníci. [online]. [Cit. 2017-06-06]. Dostupné online.
  5. Vaculík 2010, s. 105
  6. Šutaj 2010, s. 16
  7. Báťa Ondrej Beňo
  8. Szilvássy József: Podľa Jána Slotu by malo platiť Maďarsko /Ján Slota szerint fizessen Magyarország/ 07. august 2007, Népszabadság (maďarsky)

Zdroje[upraviť | upraviť kód]

  • Vaculík, Jaroslav (2010), „K výměne obyvatelstva mezi Maďarskem a Československem“, in Sáposová, Zlatica; Šutaj, Štefan, Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, Prešov: Universum, ISBN 978-80-89046-64-5 
  • Šutaj, Štefan (2010), „Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - migrácie a a Slovensko - výskum a výsledky“, in Sáposová, Zlatica; Šutaj, Štefan, Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, Prešov: Universum, ISBN 978-80-89046-64-5 

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]