Veľký Lipník (potok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Veľký Lipník je potok na území okresu Stará Ľubovňa.[1] Je to ľavostranný prítok Popradu a má dĺžku 16 km. Niekedy sa nazýva aj Litmanovský potok.

Na strednom toku prerezáva bradlové pásmo skupiny tzv. Litmanovských skaliek. Za obcou Litmanová je tok až po ústie chráneným územím (prírodná pamiatka Litmanovský potok). Ochraňuje sa koryto horského potoka so zachovaným pôvodným spoločenstvom ichtyofauny. Na tomto úseku aj výrazne meandruje. Na dolnom toku bola na bočnom ramene vybudovaná vodná nádrž Vengliska.

Prameň: v Ľubovnianskej vrchovine na severozápadnom úpätí Eliášovky (1 023,4 m n. m.) v nadmorskej výške cca 910 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhojuhovýchod, na strednom toku sa výrazne esovito stáča a opätovne pokračuje na juhojuhovýchod, na dolnom toku na krátkom úseku na juhovýchod

Geomorfologické celky: 1.Ľubovnianska vrchovina, 2.Spišsko-šarišské medzihorie, podcelok Ľubovnianska kotlina[2]

Prítoky: sprava Rozdiel, zľava spod Eliášovky, spod Medvedelice (887,9 m n. m.)

Ústie: do Popradu na západnom okraji mesta Stará Ľubovňa v nadmorskej výške okolo 522 m n. m.

Obce: Litmanová, okraj mesta Stará Ľubovňa[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-12-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2022-12-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-12-24]. Dostupné online.