Vojniansky potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vojniansky potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Prešovský kraj
Okres Kežmarok
Obce Slovenská Ves, Vojňany, Podhorany
prameň Slovenská Ves
 - poloha Spádik
 - výška 938 m
 - súradnice 49°13′04″S 20°25′34″V / 49,21785°S 20,4261°V / 49.21785; 20.4261
Ústie Poprad
 - poloha Podhorany
 - výška 581 m
 - súradnice 49°14′02″S 20°29′39″V / 49,2338°S 20,4943°V / 49.2338; 20.4943
Dĺžka 12,1 km
Rád toku IV.
Hydrologický identifikátor 3-01-03-1196
poloha ústia
Red pog.svg
poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Vojniansky potok[1] je potok v regióne Spiš na území obcí Slovenská Ves, Vojňany a Podhorany v Prešovskom kraji. Nachádza sa na pomedzí geomorfologického celku Spišská Magura, v geomorfologickom podcelku Repisko, a geomorfologického celku Podtatranská kotlina, v geomorfologickom podcelku Popradská kotlina.[2] Je ľavostranným prítokom Popradu a má dĺžku 12,1 km. Je vodným tokom IV. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 938 m n. m. v lesnom extraviláne na území obce Slovenská Ves na južnom svahu vrchu Spádik s 1 088 m n. m..

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa na území obce Slovenská Ves preteká lesným a poľnohospodárskym extravilánom juhovýchodným až južným smerom, v 811 m n. m. vteká na hranicu medzi obcami Slovenská Ves a Vojňany, opúšťa túto obecnú hranicu a vteká na územie obce Vojňany. Obmýva úpätie vrchu Vojnianska hora (928 m n. m.), priberá bezmenný pravostranný prítok, následne ďalší bezmenný pravostranný prítok a pokračuje intravilánom obce Vojňany. Už na území obce Podhorany priberá bezmenný ľavostranný a bezmenný pravostranný prítok, podteká štátnu cestu I/77 (KežmarokStará Ľubovňa) a železničnú trať Poprad – Stará Ľubovňa a v nadmorskej výške 581 m n. m. ústi do Popradu ako jeho ľavostranný prítok. Vojniansky potok má viacero bezmenných prítokov.[3][4][5]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivantom názvu vodného toku Vojniansky potok v období pomenovacieho procesu bol samotný názov obce, cez ktorú vodný tok preteká. Založenie osady sa spája s nemeckou kolonizáciou v 13. storočí. Najstarší dochovaný písomný záznam názvu osady (obce) v období pomenovacieho procesu sa viaže k rokom 1235 – 1270 v podobe Krig, neskôr 1296 Kyrig, 1343 Kyryk, 1777 Krigh, 1888 Krig, 1948 Vojňany. Nemecké der Krieg v pôvodnom význame slova vojna alebo nemecké kriegen slovensky nadobudnúť, získať, dostať. Napriek tomu, že pravdepodobnejšia motivácia názvu obce v nemčine sa spája so získaním, nadobudnutím obce do vlastníctva, za základ slovakizácie názvu obce bol použitý menej pravdepodobný význam slova vojna v podobe Vojňany.[6]

Z toponyma Vojňany rozšírením o systémový aloformant -sky v dôsledku rytmického zákona a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložené z prídavného mena a z podstatného mena) Vojniansky potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7] Názov vodného toku Vojniansky potok bol štandardizovaný v roku 1975.[8] V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Vojniansky potok je jedinečným hydronymom (máj 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-05-06.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-05-06]
  3. Geografické názvy okresu Poprad A8. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-42/1988 zo 4.2.1988. 146 s. S. 55, 97, 133, 138. 79-901-88 GNO.
  4. Priebeh vodného toku Vojniansky potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-05-05].
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 9, 12, 73, 119, 190, 199. 079-902-87 NVA
  6. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1978. 532, 3. diel s. S. 279.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  8. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 142. Bratislava 1976. 79-002-76.