Vodič (elektrotechnika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O elektrickom vodiči ako fyzikálnom jave pozri elektrický vodič.
Vodič

Vodič je zariadenie, ktoré slúži na vedenie (prenos) elektrickej energie. Obvykle ide o plný materiál, alebo súčiastku z izolantu s vodivým jadrom – či už kovovým jadrom (drôt, kábel, lanko atď.) alebo nekovovým jadrom (vodič na báze grafitu).

Nekovové vodiče[upraviť | upraviť zdroj]

Vodiče s vodivým jadrom na báze grafitu sa používajú na výrobu vysokonapäťových káblov (automobily), na výrobu tzv. „plastových“ vodičov nazývaných tiež „vodivá guma" (do plastu je primiešaný grafit alebo sadze), na pružné prepojenie vodivých plôch (LCD displeje medzi sklom a elektronikou, tlačidlá diaľkového ovládania, klávesnice ...), grafit sa používa tiež na výrobu vodivých lakov a pást. Ako vodič sa používajú tiež grafitové tyče (elektródy) a grafitové kontakty (zberacie uhlíky elektromotorov) vzhľadom na svoju odolnosť voči chemickým vplyvom a samomazanie (grafit je suché mazivo - s výhodou na komutátorové zberače). Pre svoje zlé mechanické vlastnosti sa grafitové vodiče používajú len na prenos elektrickej energie na krátke vzdialenosti. Do tejto kategórie vodičov zahŕňame aj vodiče na báze zlúčenín kovov (oxidy ...).

Kovové vodiče[upraviť | upraviť zdroj]

Vodičom je súčiastka vyrobená z kovu. Vodič môže byť holý - jadro bez obalu (izolácie) alebo izolovaný (potiahnutý vrstvou izolantu (nevodiča) zabraňujúcim elektrickému kontaktu s vodivým jadrom). Elektrická izolácia je nevodivá vrstva dielektrika (plast, lak ...). Izolácia chráni vodič elektricky a mechanicky a zároveň môže slúžiť na farebné odlíšenie vodičov v kábli medzi sebou. Jadro vodiča môže tvoriť drôt (plné jadro) alebo lanko (viacero drôtov omotaných okolo seba bez vzájomnej izolácie). Lanko má lepšiu mechanickú odolnosť (ohýbanie, ťahanie, krútenie) než plný drôt. Viacero vodičov spojených dohromady (obalom alebo zakrútením) nazývame kábel.

Vodivosť a elektrický odpor[upraviť | upraviť zdroj]

Schopnosť vodiča viesť elektrický prúd vyjadruje veličina elektrická vodivosť, čo je prevrátená hodnota elektrického odporu. Jednotková vodivosť vodiča alebo tiež merná vodivosť (vodivosť 1m vodiča s prierezom 1m²) nazývame konduktivita vodiča, jeho prevrátená hodnota je potom jednotkový odpor vodiča (merný odpor) - rezistivita vodiča.

Vodivosť G, resp. odpor R vodiča vypočítame , resp. , kde σ je konduktivita vodiča, ρ je rezistivita vodiča, S je obsah prierez vodiča, l je dĺžka vodiča.

Vodivosť a teplota[upraviť | upraviť zdroj]

Vodivosť (a tým odpor) vodiča je závislý od jeho teploty. So stúpajúcou teplotou klesá vodivosť a rastie odpor. Fyzikálne tento jav vysvetľujeme tepelným pohybom tých častíc vo vodiči, ktoré sa nezúčastňujú vedenia elektrického prúdu, ale bránia voľným nabitým časticiam v ich pohybe.

Zmenu odporu ΔR na teplote popisuje vzťah , kde R0 je počiatočný odpor vodiča, α je teplotný súčiniteľ odporu, Δt je rozdiel teplôt.

Extrémne - pri ochladení vodiča na teplotu blízku absolútnej nule dochádza k javu supravodivosti - vodič nekladie elektrickému prúdu žiaden odpor - vzniká supravodič.

Zahrievanie vodičov[upraviť | upraviť zdroj]

Keďže každý vodič (okrem supravodičov) kladie elektrickému prúdu odpor, spotrebováva elektrickú energiu. Takto spotrebovaná elektrická energia sa mení na teplo, ktoré nazývame Joulovo teplo. Množstvo tepla Q sa vypočíta vzťahom , kde R je odpor vodiča, t je čas, počas ktorého preteká elektrický prúd I vodičom. V extrémnom prípade pri nedostatočnom dimenzovaní vodiča a jeho zlom chladení dochádza k prehrievaniu vodiča spätnou väzbou (vyššia teplota znamená vyšší odpor a tým vyššie zahrievanie ...) a môže dôjsť k roztaveniu vodiča a tým k skratu, alebo ku zahriatiu vodiča na zápalnú teplotu jeho izolácie, alebo okolia vodiča.

Materiál kovového vodiča[upraviť | upraviť zdroj]

Na výrobu elektrických vodičov sa používajú kovy ktoré sú "dobrými vodičmi" čiže kladú prechádzajúcemu elektrickému prúdu nízky odpor, ale zároveň sú cenovo dostupné a majú vhodné mechanické vlastnosti a odolnosť voči korózii. Najčastejšími kovmi používaným na výrobu elektrických vodičov sú meď, hliník, striebro, zlato, platina. Kovy sa obvykle používajú v zliatinách, ktoré vylepšujú ich mechanické vlastnosti. Prakticky - hlavne pre cenovú dostupnosť a nekorozívnosť sa používa hlavne meď (vo forme elektrotechnickej medi). Hliník donedávna veľmi používaný sa už používa veľmi obmedzene. Má síce nižšiu cenu, a len mierne horšiu vodivosť ako meď, ale je krehký, koroduje a hlavne pri zaťažení tlakom má tendenciu „odtiecť“ z miesta vyššieho tlaku (z prípojnice alebo svorkovnice) čo má za následok zvýšenie prechodového odporu v mieste pripojenia vodiča. Spoje sa musia priebežne kontrolovať a doťahovať (jeden z problémov panelákových bytov, kde sa hliníkové vodiče často používali).

Izolácia vodiča[upraviť | upraviť zdroj]

Izolácia vodiča ho chráni pred koróznymi a mechanickým poškodením, zároveň bráni kontaktu s vodivým jadrom (živou časťou), slúži aj ako rozlišovací znak vodiča. Tak ako sa elektrické vodiče používajú v najrôznejších oboroch a podmienkach, tak sa aj izolácia musí vyrovnať s týmito podmienkami. Typ izolácie záleží od použitia (priorita je ochrana zdravia), pracovného napätia vodiča (bezpečné napätia, signálové napätia, vysoké napätia), pracovných teplôt (pre chladné prostredia, pre horúce prostredia), mechanického zaťaženia (prívodné šnúry, pevné pripojenie), chemického zaťaženia (oleje, prach, UV žiarenie, voda).

Sledované vlastnosti izolácie vodiča:

 • chemická odolnosť
 • stálosť
 • dielektrická pevnosť
 • merný objemový odpor
 • nenasiakavosť
 • bod mäknutia
 • predĺženie, stiahnutie
 • odolnosť voči chladu (bod krehnutia)
 • odolnosť voči teplu
 • horľavosť
 • samozhášanlivosť
 • merná hmotnosť
 • farebná stálosť

Ako materiál sa používajú bežné plasty (PVC, PE, XLPE, PP, PTFE...), laky, smalt, opradenia bavlnou ...

Tabuľka prierezov vodičov[upraviť | upraviť zdroj]

Elektrické vodiče sa vyrábajú v priemeroch podľa vyvoleného číselného radu. Ak vypočítaný prierez vodiča (podľa predpokladaného maximálneho prúdu) v elektrotechnickej konštrukcii nie je presne hodnota z radu, použijeme najbližší vyšší vyrábaný prierez.

Elektrický vodič sa vyrába z plného drôtu, alebo lanka (prameňového alebo pružného). Podľa STN/IEC 60228 poznáme Triedu 1 (plný prierez – jednojadrový vodič), Trieda 2 (prameňový - lanko zložené z viacerých hrubších drôtov) , Trieda 5 a 6 (ohybný - zakrútené lanko z drôtov menšieho priemeru). Pozri lanko. Trieda 1 a 2 sú určené len pre pevné (nepohyblivé) prívody. Triedy 5 a 6 sú určené pre pohyblivé prívody (napájacie šnúry elektrospotrebičov, predlžovacie káble ...).

Tabuľka vyvoleného radu vodičov (STN/IEC 60228), s maximálnymi dovolenými priemermi holého (neizolovaného) Cu vodiča pre jednotlivé triedy.

prierez [ mm2 ] plný drôt (Trieda 1)
max. priemer [mm]
prameň (Trieda 2)
max. priemer [mm]
pružný vodič (Trieda 5,6)
max. priemer [mm]
0,5 0,9 1,1 1,1
0,75 1,0 1,2 1,3
1,0 1,2 1,4 1,5
1,5 1,5 1,7 1,8
2,5 1,9 2,2 2,4
4 2,4 2,7 3,0
6 2,9 3,3 3,9
10 3,7 4,2 5,1
16 4,6 5,3 6,3
25 5,7 6,6 7,8
35 6,7 7,9 9,2
50 7,8 9,1 11,0
70 9,4 11,0 13,1
95 11,0 12,9 15,1
120 12,4 14,5 17,0
150 13,8 16,2 19,0
185 15,4 18,0 21,0
240 17,6 20,6 24,0
300 19,8 23,1 27,0
400 22,2 26,1 31,0
500 - 29,2 35,0
630 - 33,2 39,0
800 - 37,6 -
1000 - 42,2 -

Farebné označovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Farebnému označovaniu holých a izolovaných vodičov sa venuje norma:
STN 330165 (Označovanie vodičov farbami alebo číslicami), STN/IEC 60446 (330165) (Označovanie vodičov farbami alebo číslicami). STN 347411 (Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach).


Farebné označovanie holých vodičov:

striedavá sústava vodič a prípojnica farba
krajný (fázový) oranžová s doplnkovým označením
čierne priečne pruhy = poradie fázy
stredný (neutrálny) svetlomodrá
ochranný zelenožltá
jednosmerná sústava vodič a prípojnica farba
kladný pól tmavočervená
záporný pól tmavomodrá / čierny
stredný svetlomodrá
ochranný zelenožltá

Farebné označovanie izolovaných vodičov

vodič a prípojnica
jednosmerná sústava
farba farba
kladný pól červený
záporný pól tmavomodrý
ochranný zelenožltý
stredný (neutrálny) svetlomodrý

Izolácia ochranného vodiča musí mať po celej dĺžke zeleno-žlté pruhy !

Kódové označovanie vodičov[upraviť | upraviť zdroj]

Kód označujúci druh vodiča obsahuje číslicu určujúcu celkový počet žíl a písmeno určujúce druh žíly.

písmeno druh žily
A (-O) vodič má iba fázové žily
B (-J) vodič má fázové žily a ochrannú žilu
C (-JB) vodič má fázové žily, strednú žilu a ochrannú žilu
D (-OB) vodič má fázové žily a neutrálnu žilu

Najčastejšie používané kombinácie vodičov v elektrickom kábli

kód 1.žila 2.žila 3.žila 4.žila 5.žila
2A (-O) fáza
fáza
- - -
2B (-J) ochranný
fáza
- - -
3C (-J) ochranný
stredný
fáza
- -
4B (-J) ochranný
fáza L1
fáza L2
fáza L3
-
4C (podľa novej STN 34 74 11 sa nevyrába) ochranný
stredný
fáza
fáza
-
4D (-O) stredný
fáza L1
fáza L2
fáza L3
-
5C (-J) ochranný
stredný
fáza L1
fáza L2
fáza L3

Označovanie vodičov podľa harmonizovaných noriem[upraviť | upraviť zdroj]

1. Súvis s harmonizovanou normou:

 • H – vodič vyrobený podľa harmonizovanej normy
 • A – neharmonizovaný vodič (národný typ)

2. Menovité napätie:

 • 01 – napätie 100/100V
 • 03 – napätie 300/300V
 • 05 – napätie 300/500V
 • 07 – napätie 450/750V

3. Materiál izolácie:

 • B – etylénpropylénový kaučuk
 • G – etylénvinylacetát
 • J – opletenie zo sklených vláken
 • N – polychloroprén nešíriaci oheň
 • N2 – zmes z polychloroprénu pre plášte zváracích vodičov
 • N4 – chlórsulfonový alebo chlórovaný polyetylén
 • R – bežný etylénpropylénový kaučuk
 • S – silikónový kaučuk
 • T – textilné opletenie
 • V – PVC
 • V2 – PVC pre trvalú prevádzkovú teplotu 90°C
 • V3 – PVC pre káble určené na použitie pri nízkych teplotách
 • V4 – zosietený PVC
 • V5 – špeciálna zmes PVC odolná proti olejom
 • Z – zosietená polyolefínová zmes s nízkou emisiou korozívnych plynov a dymu
 • Z1 – termoplastická polyolefínová zmes s nízkou emisiou korozívnych plynov a dymu

4. Kovové obaly:

 • C – koncentrické medené jadro
 • C4 – medené tienenie v tvare opletenia nad skrúcanými žilami

5. Nekovový plášť:

 • B - etylénpropylénový kaučuk
 • G – etylénvinylacetát
 • J – opletenie zo sklených vláken
 • N - polychloroprén nešíriaci oheň
 • N2 - zmes z polychloroprénu pre plášte zváracích vodičov
 • N4 - chlórsulfonový alebo chlórovaný polyetylén
 • Q – polyuretán
 • Q4 – polyamid
 • R – bežný etylénpropylénový kaučuk
 • S – silikónový kaučuk
 • T – textilné opletenie
 • V – mäkčené PVC
 • V2 – PVC pre trvalú prevádzkovú teplotu 90°C
 • V3 – PVC pre káble určené na použitie pri nízkych teplotách
 • V4 – zosietený PVC
 • V5 – špeciálna zmes PVC odolná proti olejom
 • Z – zosietená polyolefínová zmes s nízkou emisiou korozívnych plynov a dymu
 • Z1 – termoplastická polyolefínová zmes s nízkou emisiou korozívnych plynov a dymu

6. Konštrukcia vodiča:

 • Bez znaku pre kruhové konštrukcie
 • H – plochý, rozdeliteľné vedenie
 • H2 – plochý, nerozdeliteľné vedenie
 • H6 – plochý 3 alebo viacžilový

7. Materiál jadier:

 • A – Hliník
 • Ponechanie pomlčky „-„ bez dodatočného označenia písmenom znamená, že použitým materiálom jadra je meď. Zároveň samotná pomlčka je tiež prechod medzi opisom izolácie a konštrukciou vodiča, ale aj vnútorným opisom žily.

8. Tvar jadra:

 • D – ohybné jadro pre zváracie vodiče
 • E – veľmi ohybné jadro ohybného kábla pre zváracie vodiče
 • F – ohybné jadro ohybného kábla alebo šnúry (trieda 5)
 • H - veľmi ohybné jadro ohybného kábla alebo šnúry (trieda 6)
 • K – ohybné jadro kábla na pevné uloženie (trieda 5)
 • R – pevné kruhové jadro lanované
 • U – pevné kruhové jadro plné

9. Číselné označenie počtu žíl vo vodiči

10. Ochranný vodič

 • G – zelenožltá žila
 • X – bez zelenožltej ochrannej žily
 • U – kruhový, plný

11. Číselné označenie prierezu žily vo vodiči[1]

Starší spôsob označovania vodičov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Prvé písmeno určovalo materiál jadier:
  • A – hliník,
  • C – meď.
 • Druhé a štvrté písmeno určovalo materiál izolácie:
  • N – napustený papier "normálny",
  • M – napustený papier "nemigrujúci",
  • Y – mäkčený polyvinylchlorid,
  • G – kaučukový vulkanizát,
  • E – polyetylén.
 • Tretie písmeno určuje prevedenie kábla
  • K – označovalo kábel na pevné uloženie
  • H – hadica, vodič s obalom,
  • L – jadrom je lano alebo slanený vodič,
  • S – šnúra, strojné lano, zvárací vodič,
  • V – vodič pre vysoké napätie (3 alebo 6 kV)[2]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Označovanie vodičov podľa harmonizovaných noriem [online]. www.tme.eu, [cit. 2022-02-25]. Dostupné online.
 2. M. BEŠTA. Ing. [online]. [Cit. 2022-02-25]. Dostupné online.
 • cz.wiki (vzorce odporových a tepelných závislostí)
 • STN/IEC 60228 (tabuľky a farebné značenie)