Wikipédia:Dobré články

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vrátiť sa Pomoc:Obsah


Dobrý článok je taký, ktorý zodpovedá základným dolu uvedeným požiadavkám. Dobrý článok môže označiť ktokoľvek príslušnou šablónou a potom (ak má na to právo) manuálne zapísať do zoznamu dobrých článkov, pokiaľ sa domnieva, že článok spĺňa predpoklady uvedené dole. Akýkoľvek iný redaktor, ktorý nesúhlasí so zapísaním článku medzi dobré, môže po vložení argumentov do diskusie článku článok vyradiť. O štatúte dobrého článku sa nehlasuje, je len na názoroch redaktorov, či daný článok považujú za dobrý alebo nie.

Predpoklady dobrého článku[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Článok je písaný neutrálne.
 2. Článok je preukázateľne encyklopedický.
 3. Zásadné fakty sú ľahko overiteľné v nezávislých zdrojoch, obsahuje aspoň dva takéto zdroje (v kapitolách zdroje alebo referencie).
 4. Článok je písaný s logickou postupnosťou, v prípade dlhšieho rozsahu štruktúrovaný v kapitolách.
 5. Článok nie je predmetom zásadných sporov ani editačných vojen (nepočítajú sa útoky vandalov).
 6. Článok neobsahuje dlhodobo neriešené šablóny údržby.
 7. Článok má správny názov a je správne kategorizovaný.
 8. V úvode článku sa nachádzajú hlavné informácie, dĺžka úvodu je úmerná celkovej dĺžke článku.
 9. Článok obsahuje najdôležitejšie informácie k téme.
 10. V článku sa nachádza primerané množstvo externých odkazov, nie sú medzi nimi spamy.
 11. Článok obsahuje vhodný obrázok, prípadne iné médium (video, zvuk) k danej téme.
 12. Článok neobsahuje hrubé gramatické chyby.
 13. Článok je zrozumiteľný i pre neodborníka v danom odbore, laika.
 14. Článok obsahuje vhodne umiestnené interné odkazy.
 15. Ak pre danú tému existuje infobox, má byť vyplnený v čo najväčšej možnej miere.

Heslá so spoločnou tematikou:

 • Zoznamy
 • Logy:
 • Pravidlá a odporúčania: