Wikipédia:Nepriznané citácie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Táto stránka slúži na monitoring prípadov, v ktorých bol text z Wikipédie prebraný inými webmi, pričom takto konajúci autori nerešpektovali znenie Wikipédia:GNU Free Documentation License. Nezahŕňa prípady, kedy po kontakte administrátorov stránok došlo k náprave.

2007 – 2011[upraviť | upraviť zdroj]

 • [3]: Články o Slnku a všetkých planétach slnečnej sústavy doslovne prebraté z Wikipédie, ako zdroj je vo všetkých prípadoch uvedená len "www.wikipedia.org" bez akéhokoľvek priameho linku na článok či ďalších informácií.
 • [4] Prebraná celá kapitola Zloženie z článku Slnečná sústava, žiadny náznak zdroja, stránky majú copyright.
 • [5] a [6] vznikli pozliepaním niekoľkých doslovne okopírovaných článkov a ich častí: konkrétne Slnko, Jadro Slnka, Oblasť žiarivej rovnováhy, Fotosféra, Chromosféra a Koróna. Ako "zdroj" je uvedený len článok Slnko, pričom odkaz nie je vedený na správnu verziu. Ostatné prekopírované články sú úplne neodcitované. Pod článkom je navyše uvedený údajný "autor" a redakcia stránok neumožňuje ich ďalšie šírenie pod GNU licenciou, ale na spodnej strane každej stránky je symbol copyrightu.
 • [13] Skoro 100% kópia nášho článku Ľadovec, pod článkom je podpísaný Erik Drabiščák bez uvedenia zdroja.
 • [14] [15] [16]... takmer celá stránka je skopírovaná z wikipédie z článku Husle, ešte k tomu žiadna námaha zmeniť text. Zdroj nie je ani naznačený.
 • www.abelova.sk - stránka o obci Ábelová, kompletne skopírovaný text z wikipédie bez udania zdroja: porovnaj:[23] a [24]. Dôkazom je IMHO to, že u nás sa na danom texte postupne pracovalo a štylizoval sa už od júla 2006.
 • kompletne okopírované zo staršej verzie článku peniaze a z ďalšieho článku [25], podobne ďalšie strany, dokonca prebrané aj s formátovaním!
 • kompletne ukradnuté začiatky všetkých článkov, ale tváriace sa, že ide o originálne dielo: http://www.encyklopedia.sk/?veda=9&pojem=Filozofia_vedy
 • článok na aktuality.sk [26] prebral vetu: "V rokoch 1989, 1990 a 1991 získala ocenenie "Zlatý slávik". V roku 1991 získal toto ocenenie v kategórii "spevák" člen skupiny Pavol Habera." priamo z článku Team.
 • článok na referaty.atlas.sk [27] väčšina časti Administratívne členenie okopírovaná z Administratívne členenie Spojených štátov.
 • heslo "taxonómia živej prírody" v tlačenej Encyklopédii medicíny je s menšími zmenami okopírovaný článok Systém živých organizmov (redaktor Bronto ho osobne písal, takže to vie presne)
 • životopis článku v SME [28] o Nicholsonovej knihe preberá formulácie WP článku o Tomovi Nicholsonovi. Napríklad táto veta je bez dĺžňa rovnaká: "magisterský titul z histórie získal štúdiom na Queen's University v ontarijskom Kingstone v rokoch 1989 – 1991"
 • stránka www.novezamkyfotoalbum.cekuj.net, preberanie textu bez uvedenia zdroja, rovnako obrázky bez uvedenia autora, porušenie licencie. Porovnaj text a obrázky na http://www.novezamkyfotoalbum.cekuj.net/zidovska-ortodoxna-synagoga/ s článkom Nové Zámky; a iné.
 • stránka usanewyork.eu
 • Letisko Sliač odkopírovalo časti článku do svojej stránke venovanej histórii letiska [29]. Sekcia Súčasnosť obsahuje kópie textu napísaného do článku Jetam2-om.
 • V knihe Príručka pre vedenie astronomického krúžku [30] sú na stranách 13 – 15 do veľkej miery prebraté pasáže o dejinách astronómie z článku Dejiny astronómie a jeho ďalších podčlánkov (Egypt, Babylon, Čína, Mayovia... ). Nikde v knihe nie je zmienka o Wikipédii, ani o licencii, pod ktorou boli texty v pôvodnom zdroji uverejnené. Na knihu má copyright Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.
 • Článok História súhvezdí kompletne a bez akéhokoľvek udania zdroja skopírovaný z článku Súhvezdie.
 • článok Vatra na Šibeničnom vrchu na stránkach TV Žiar, podstatnú časť textu tvorí časť článku Slovenské národné povstanie
 • článok Fyzická geografia – Pohoria Európy na portáli O škole, autor síce uvádza všeobecný odkaz www.wikipedia.org, ale text je kompilátom piatich článkov, doslovne prebratých zo slovenskej wiki (Alpy, Karpaty, Pyreneje, Apeniny a Škandinávske vrchy). Správne by mali byť ako zdroje uvádzané odkazy na jednotlivé články.
 • fotka povstalcov bez citácie (čím porušuje autorské práva) - Ján Gašo: Pohľady povstaleckej tlače. Zem a vek, August 2014, Dostupné online
 • články týkajúce sa geológie Západných Karpát publikované vo forme paperbacku na barnesandnoble.com. vydané už roku 2011. (Zdroj: Wikipedia. Geológia Karpát (Geológia Západných Karpát, Fatrikum, Bradlové Pásmo, Hronikum, Flyaové Pásmo, Tatrikum, Neogénne Vulkanity Karpatského Oblúka). [s.l.] : General Books, 2011. 36 s. ISBN 978-1-232-99437-4.)