Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
ZfO/JECES

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung/ Journal of East Central European Studies  (ZfO/ JECES), Časopis pre výskum stredovýchodnej Európy, je recenzovaný odborný časopis pre dejiny a kultúru stredovýchodnej Európy v nemeckom a anglickom jazyku. Vychádza z poverenia Herderovho inštitútu pre historický výskum stredovýchodnej Európy v Marburgu a vydáva ho momentálne dvanásťčlenná komisia historikov z Nemecka a USA. Časopis vychádza štvrťročne vo vlastnom vydavateľstve inštitútu.

ZfO bol založený v roku 1952 pod názvom Zeitschrift für Ostforschung a z poverenia Rady Johanna Gottfrieda Herdera a jej členov Hermanna Aubina, Herberta Schlengera a Ericha Keysera.[1] Do roku 1969 vychádzal ZfO vo vydavateľstve Elwert v Marburgu. V roku 1994 prešlo právo vydávania z Vedeckej rady priamo na Herderov inštitút; v roku 1995 bol časopis premenovaný a dostal v súčasnosti používané meno.

Príspevky v ZfO sa venujú oblastiam dnešných štátov Poľska, Česka, Slovenska, Bieloruska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Maďarska ako aj ruskej Kaliningradskej oblasti. Okrem vedeckých článkov a miszellen obsahuje ZfO recenzie a výskumné správy. Jeden až dvakrát ročne vychádzajú tematické čísla v rámci regulárneho súpisu časopisu, ktoré sú zostavované hosťovskými zostavovateľmi. V prvých desaťročiach boli okrem toho publikované výberové bibliografie s zameraním na históriu jednotlivých oblastí ako aj nekrológy a konferenčné správy. Kým prvý vydavatelia ZfO v prvých desaťročiach stáli v tradícií nemeckej Ostforschung, súčasné ZfO sa vyhýba predošlej fixácií nemeckého podielu na dejiny stredovýchodnej Európy a stanovil si za úlohu, historiograficky zobraziť heterogenitu tohto regiónu.

Príspevky do ZfO sú posudzované podľa podmienok double blind Peer Review. Recenzie sú zverejňované okrem iného na stránke Herderovho inštitútu.

Popis odborný časopis
Obor dejiny východnej Európy
Jyzyk nemecký, anglický
Vydavateľstvo Inštitút Herdera (Nemecko)
Prvé vydanie 1952
Vychádza štyrikrát ročne
Hlavný redaktor Christoph Schutte
Weblink ZfO na internetovej stránke inštitútu
ISSN 0948-8294

Redakčná rada[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Hermann Aubin, Erich Keyser, Herbert Schlenger: Zeitschrift für Ostforschung. Länder und Völker im östlichen Mitteleuropa. N.G. Elwert-Verlag. Marburg/Lahn 1952: 1. rok, 1, strana 3-5.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]