Zoznam chránených území v okrese Beroun

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam chránených území v okrese Beroun aktuálny k januáru roku 2017, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Beroun.

Kód Obrázok Názov Druh Galéria
Commons
Popis územia
2079 Pohled na lokalitu Branžovy Prírodná pamiatka
Kategória Branžovy na Wikimedia Commons
Cenná lokalita s výskytom zvlášť chránených druhov rastlín
6018 Lesy pod vrchom Tok Brdy Chránená krajinná oblasť
Kategória CHKO Brdy na Wikimedia Commons
Harmonicky utváraná prevažne lesná krajina Brdskej vrchoviny so zachovanými ekologickými funkciami
22 Výhľad na Berounku z Tetína smerom k Srbsku Český kras Chránená krajinná oblasť
Kategória Český kras na Wikimedia Commons
5981 Dubový les na jižním svahu Housiny v pozdním podzimu.jpg Housina Prírodná pamiatka
Kategória Housina na Wikimedia Commons
Dubohrabiny, stepné dúbravy, suché trávniky a fácie krovín na vápnitých podložiach
Vrchol Stožca Hřebeny Prírodný park
Kategória Natural park Brdy-Hřebeny na Wikimedia Commons
849 Broumy, ze Špičky (01).jpg Jouglovka Prírodná rezervácia
Kategória Jouglovka na Wikimedia Commons
Silicitová skala nad zvlneným terénom s prirodzenou flórou
548 Karlické údolí Karlické údolí Prírodná rezervácia
Kategória Karlické údolí na Wikimedia Commons
Hlboké údolie s lesnými, lesostepnými a stepnými spoločenstvami
164 Lesy v okolí hradu Karlštejn Karlštejn Národná prírodná rezervácia
Kategória Karlštejn (národní přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Najtypickejšia a nejrozsiahlejšia ukážka prírody Českého krasu
639 NPP Klonk pri Suchomastoch Klonk Národná prírodná pamiatka
Kategória Klonk (national natural monument) na Wikimedia Commons
Klasická lokalita Barrandienu, svetovo uznávané rozhranie silúru a devonu
219 Prírodná rezervácia Kobyla Kobyla Prírodná rezervácia
Kategória Kobyla (Český kras) na Wikimedia Commons
Unikátna stepná a lesostepná vegetácia s výskytom drieňových dúbrav
177 Kodská jaskyňa Koda Národná prírodná rezervácia
Kategória Koda (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana krajinného rázu, flóry a fauny
1007 Národná prírodná pamiatka Kotýz Kotýz Národná prírodná pamiatka
Kategória Kotýz na Wikimedia Commons
Vápencový výbežok s krasovými úkazmi
24 Silicitoví skalisko v CHKO Křivoklátsko Křivoklátsko Chránená krajinná oblasť
Kategória CHKO Křivoklátsko na Wikimedia Commons
691 Lom Kozolupy (9).jpg Lom Kozolupy Prírodná pamiatka
Kategória Lom Kozolupy na Wikimedia Commons
Významná paleontologická lokalita
5955 Cesta na Lounín Lounín Prírodná pamiatka
Kategória Lounín (natural monument) na Wikimedia Commons
Prírodný komplex s výskytom radu chránených druhov rastlín a živočíchov
5739 Na Voskopě (015).jpg Na Voskopě Prírodná rezervácia
Kategória Na Voskopě na Wikimedia Commons
Zvlášť chránené druhy živočíchov a rastlín
1008 Otmicska hora (3).jpg Otmíčská hora Prírodná pamiatka
Kategória Otmíčská hora na Wikimedia Commons
Skalné stepi a teplomilný háj s bohatou kvetenou
848 Teplomilné stráne PP Stará Ves Stará Ves Prírodná pamiatka
Kategória Stará Ves (natural monument) na Wikimedia Commons
Teplomilné spoločenstvá na doleritovom podklade
1009 Studánky u Cerhovic Studánky u Cerhovic Prírodná pamiatka
Kategória Studánky u Cerhovic na Wikimedia Commons
Pramenisko so vzácnou kvetenou
5605 Natural monument Sysli louky u Lodenice in 2011 (14).JPG Syslí louky u Loděnice Prírodná pamiatka
Kategória Syslí louky u Loděnice na Wikimedia Commons
Ochrana pôvodná populácia kriticky ohrozeného druhu živočícha sysla pasienkového
439 Špičatý vrch-Barrandovy jámy Špičatý vrch-Barrandovy jámy Prírodná pamiatka
Kategória Špičatý vrch-Barrandovy jámy na Wikimedia Commons
Významná lokalita skamenelín
597 Tetínské skály Tetínské skály Prírodná rezervácia
Kategória Tetínské skály na Wikimedia Commons
Lomové odkryvy podložia so zvyškami skalných stepí
847 Trubínský vrch Trubínský vrch Prírodná pamiatka
Kategória Trubínský vrch na Wikimedia Commons
Skalná step na doleritoch
840 Týřov Týřov Národná prírodná rezervácia
Kategória Týřov (nature reserve) na Wikimedia Commons
Reprezentatívne územie Křivoklátska s prirodzenými lesmi, lesostepou a skalnou stepou
550 PP Voškov, pohled ze svahu.jpg Voškov Prírodná rezervácia
Kategória Voškov na Wikimedia Commons
Bučiny a suťové porasty s bohatým bylinným poschodím
514 Vrchol Vranej skaly Vraní skála Prírodná pamiatka
Kategória Vraní skála na Wikimedia Commons
Silicitová skala, vyhliadkový bod
851 Potok Vůznice Vůznice Národná prírodná rezervácia
Kategória Vůznice na Wikimedia Commons
Súbor prirodzených lesných a lesostepných spoločenstiev Křivoklátska
648 Háj na vrchole hrebeňa Zahořanský stratotyp Prírodná pamiatka
Kategória Zahořanský stratotyp na Wikimedia Commons
Odkryv záhořanských vrstiev českého ordoviku s fosílnou faunou
531 Zdická skalka pri Kublove Zdická skalka u Kublova Prírodná pamiatka
Kategória Zdická skalka u Kublova na Wikimedia Commons
Vypreparovaná silicitová skala
549 Zlatý kůň Zlatý kůň Národná prírodná pamiatka
Kategória Zlatý kůň na Wikimedia Commons
Sústava kvapľových jaskýň s fosíliami a zvyškom peňazokazeckej dielne

Zdroje[upraviť | upraviť kód]