Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v Leviciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Levice v okrese Levice.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný 90
KÚ: Horša

Poloha
402-2472/0 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;Horný mlyn

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ 101
KÚ: Kalinčiakovo

Poloha
402-1609/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Dolný kaštieľ

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 123
KÚ: Kalinčiakovo

Poloha
402-1610/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ref.;emporový kalvínsky kostol

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Levice

Poloha
402-1615/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí r.1848-49;bitka pri Tekov.Luž.,19.4.1849

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dedina zaniknutá
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1617/1 Unifikovaný názov PO: dedina zaniknutá

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;Bratka,stredoveké sídlo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol základy
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1617/2 Unifikovaný názov PO: kostol základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;kostol sv.Martina na Bratke

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1617/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;príkostolný cintorín Bratka

Pamätník-kópia
Nahrať súbor
Pamätník-kópia
KÚ: Levice

Poloha
402-2174/0 Unifikovaný názov PO: pamätník-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Koháry Štefan;?-1664,vojvodca

Vrátnica Nahrať súbor Vrátnica 29.augusta ul. 2
KÚ: Levice

Poloha
402-11265/0 Unifikovaný názov PO: vrátnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Vrátnica nemocnice

Hotel
Nahrať súbor
Hotel Čsl.armády ul. 2
KÚ: Levice

Poloha
402-2175/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,nárožný;hotel Denk,hotel Lev

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Čsl.armády ul. 16
KÚ: Levice

Poloha
402-2073/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;evanjelický kostol

Škola Nahrať súbor Škola Engelsova ul. 3
KÚ: Levice

Poloha
402-10802/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Pedagogická škola

Radnica
Nahrať súbor
Radnica Hrdinov nám. 1
KÚ: Levice

Poloha
402-2177/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,chodbový;Mestský úrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový Hrdinov nám. 7
KÚ: Levice

Poloha
402-2179/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,pavlačový;

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Hrdinov nám. 12
KÚ: Levice

Poloha
402-2181/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Knappov dom,hotel Golden Eagle

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hrdinov nám. 13
KÚ: Levice

Poloha
402-2180/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový+nárožný ;Jozefčekov dom

Dom bytový
Nahrať súbor
Dom bytový Hrdinov nám. 16
KÚ: Levice

Poloha
402-2178/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový+nárožný,pavlačový;Kálvin udvar

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Kittenberga Kálmána ul.
KÚ: Levice

Poloha
402-2281/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola Kittenberga Kálmána ul.
KÚ: Levice

Poloha
402-11984/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér - židovská škola

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Na bašte ul. 2
KÚ: Levice

Poloha
402-2176/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový+nárožný,schodiskový;Kleinov dom,vežičkový dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový SNP ul. 1
KÚ: Levice

Poloha
402-2182/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový,nárožný;Borosov dom

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Sv.Michala ul. 30
KÚ: Levice

Poloha
402-1620/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala;farský kostol sv.Michala

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Sv.Michala ul. 36
KÚ: Levice

Poloha
402-1621/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ref.;kalvínsky kostol

Palác hradný
Nahrať súbor
Palác hradný Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Poloha
402-1616/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina;Levický hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža hradná Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/2 Unifikovaný názov PO: veža hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža hradná Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/3 Unifikovaný názov PO: veža hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: západná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/4 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr 1.predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/5 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadná bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/6 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severná bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/7 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severný bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/8 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhovýchodná bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/9 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhovýchodný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba obytná Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/10 Unifikovaný názov PO: stavba obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadná budova

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/11 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie 1.predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/12 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr 2.predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba bránová Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/13 Unifikovaný názov PO: stavba bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: brána 2.predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/14 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severozápadná bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/15 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadný bastión

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/16 Unifikovaný názov PO: bastión

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhovýchodný bastión

Stavba obytná
Nahrať súbor
Stavba obytná Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/17 Unifikovaný názov PO: stavba obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kapitánska budova

Palác hradný
Nahrať súbor
Palác hradný Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/18 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Levický kaštieľ,Dobóov kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/19 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nádvorie 2.predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa Sv.Michala ul. 40
KÚ: Levice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1616/20 Unifikovaný názov PO: priekopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južná priekopa 2.predhradia

Kolégium piaristov Nahrať súbor Kolégium piaristov Sv.Michala ul. 43
KÚ: Levice

Poloha
402-1618/1 Unifikovaný názov PO: kolégium piaristov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: býv.Tekovské múzeum

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Sv.Michala ul. 43
KÚ: Levice

Poloha
402-1618/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jozefa;piaristický kostol

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Vojenská ul. 1
KÚ: Levice

Poloha
402-10777/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačový,radový;archív,býv.dom rod.Engel

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty