Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v Želiezovciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Želiezovce v okrese Levice.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol
Nahrať súbor
Kostol 1.mája nám. 3
KÚ: Želiezovce

Poloha
402-1654/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jakuba staršieho;kostol sv.Jakuba st.

Pomník s bustou Nahrať súbor Pomník s bustou Schuberta F. ul.
KÚ: Želiezovce

Poloha
402-2185/0 Unifikovaný názov PO: pomník s bustou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Schubert F.;1797-1828,skladateľ

NKP zrušená
Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Schuberta F. ul. 27
KÚ: Želiezovce

Poloha
402-1653/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Eszterházyovský kaštieľ

Lit.: ZVAROVÁ Zuzana - JANURA, Tomáš: Kaštieľ Esterháziovcov v Želiezovciach.

In: Pamiatky a múzeá, roč. 64, 2015, č. 1, s. 14 - 18.

Park Nahrať súbor Park Schuberta F. ul.
KÚ: Želiezovce

Poloha
402-1653/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anglický;park pri kaštieli

Pavilón Nahrať súbor Pavilón Schuberta F. ul. 16
KÚ: Želiezovce

Poloha
402-1653/3 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Schubertov pavilón,Soví hrad

Hrobka Nahrať súbor Hrobka SNP ul. 51
KÚ: Želiezovce

Poloha
402-2231/0 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Eszterházy;Hrobka r.Eszterházy

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty