Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jabloňovce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Jabloňovce v okrese Levice.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Horné Jabloňovce

Poloha
402-1606/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;evanjelický kostol

Opevnenie kostola Nahrať súbor Opevnenie kostola
KÚ: Horné Jabloňovce

Poloha
402-1606/2 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobníky-súbor
KÚ: Horné Jabloňovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
402-1606/3 Unifikovaný názov PO: náhrobníky-súbor

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenné-7 ks;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový s hosp.časť.
č. 60
KÚ: Horné Jabloňovce

Poloha
402-11911/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový s hosp.časť.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,hlina - ľudový dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola
č. 60
KÚ: Horné Jabloňovce

Poloha
402-11911/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,hlina - stodola

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána
č. 60
KÚ: Horné Jabloňovce

Poloha
402-11911/3 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň - bránka pre peších

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 143
KÚ: Horné Jabloňovce

Poloha
402-2499/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 153
KÚ: Horné Jabloňovce

Poloha
402-2500/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.